Právní předpisy a informace významné pro práci školních družin

Vydáno: 4 minuty čtení

Změny za období květen 2022 - červenec 2022

PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
specialista na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Sbírka zákonů
Zdroj:
www.m

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Novela maturitní vyhlášky
Vnitřní řád školní družiny
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Školní družina a kritéria ČŠI
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem

Poradna

Školní klub
Zřizovatel
Jmenování ředitele
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Přímá vyučovací povinnost
Náhrada mzdy
Úvazek
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Snížení úplaty za školní družinu
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Odvolání ředitele školy
Samostudium
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek

Zákony

67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
175/2022 Sb. o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
199/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
310/2018 Sb. o krajských normativech
572/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
111/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
125/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů