Zájmové vzdělávání

Lze připustit situaci, aby škola v dopolední době neměla běžnou výuku, ale realizovala vzdělávací činnost v rámci kroužku/klubu viz § 2 odst. 1 písm. a), b)vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, nebo některého z dalších bodů tohoto paragrafu? 
Vydáno: 12. 07. 2024
Je možné hradit vstupné na konferenci Škola jako místo setkávání ze šablon?
Vydáno: 25. 04. 2024
Jak správně legislativně ošetřit organizacit školní kroužek, konkrétně badatelský kroužek v základní škole? Jaké musí mít vedoucí kroužku kvalifikační předpoklady? Pokud nemá vedoucí kroužku splněn kurz pedagogického minima, může kroužek zaštítit tzv. garant? Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je obec.
Vydáno: 16. 11. 2023
 • Článek
Dnes si opět budeme hrát s různými materiály, barvami, a hlavně tentokrát použijeme přírodní materiály, které si sami nasbíráme na vycházce. Také budeme recyklovat a použijeme věci, které bychom jinak vyhodili. Vyrobíme si podzimní dekorace, kterými si můžeme vyzdobit a zkrášlit třídu, ale i domov. Co k tomu dnes všechno budeme potřebovat?
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Pohádky mají rády všechny děti. Doma dětem čte pohádku maminka, ve škole paní učitelka a ve školní družině paní vychovatelka.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Adventní čas může přinést do družiny zklidnění. V tomto období u nás v družině začínáme ráno před vyučováním černými hodinkami s vyprávěním, zpíváním, pokusy se světlem, „čajíčkování“ - pitím čaje, relaxačními technikami a cvičeními. V družině jsou oblíbené různé adventní dílničky a vyrábění všeho druhu. Fajn jsou venkovní aktivity s přikrmováním ptáčků a lesní zvěře atd. Příspěvek nabízí malý výběr jednoduchých a lehce proveditelných aktivit, které jsou zaměřené na toto radostné období očekávání Vánoc.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
V první části našeho miniseriálu jsme se zabývali potřebným časem pro nerušenou činnost školní družiny. V dnešní části se k němu ještě vrátíme, ale zaměříme se hlavně na další otázku: Kde prostor pro nerušenou činnost vzít?
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Mají asistentky nebo vychovatelky v ŠD nárok na přípatek za suplované hodiny stejně jako učitelé, pokud je potřebuji jako záskok na první či druhý stupeň? Jedna je bývalá učitelka pracující jako asistentka pedagoga, druhá má bakalářský titul z pedagogické fakulty.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Hans van Mourik Broekman je ředitelem Liverpool College. Školy, která vzdělává 1 700 žáků ve věku 4–19 let. Školy, která v roce 2019 získala od Ofsted nejlepší hodnocení ve sledovaných kritériích. Školy, kterou se v pozici ředitele po přečtení knihy The risk of Education a v době covidu rozhodl výrazně reformovat prostřednictvím školního kurikula, aby dokázali u žáků rozvíjet nejen intelekt, ale také charakter, jak praví školní motto. 19. září vystoupí Hans van Mourik Broekman jako koeynote speaker na mezinárodní konferenci FutureEdu, která se bude věnovat neformálnímu vzdělávání. A právě tomuto tématu je věnován následující rozhovor.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Opět se konala z mnoha společných akcí, které pořádají paní vychovatelky z Chomutova a Jirkova.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Nový školní rok právě odstartoval. Jako vychovatelky a vychovatelé školních družin máte skvělou příležitost děti formovat a trávit s nimi nemalé množství času aktivitami, které je mohou ovlivnit klidně na celý život. Pokud stejně jako my fandíte vzdělávání venku, rádi vám pomůžeme s realizací.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Děti školní družiny prožily zajímavý víkend plný her a soutěží motivovaných pohádkovými postavičkami, které žijí v lese. Během tří dnů navštívily území lesních skřítků, území plné kouzel, kde se dějí prapodivné věci, navštívily chaloupku čarodějnice, vymýšlely kouzla a naučily se mávat kouzelným proutkem tak, aby se před nimi na lesní cestičce objevily zlaťáky. Při toulkách krajinou děti prožily neuvěřitelná dobrodružství, pozorovaly dění kolem sebe, seznámily se s lesní přírodou. Když se vrátily z lesa, hrály hry, soutěžily a také malovaly krásné obrázky.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Papírové kapesníčky, papírové utěrky a toaletní papír máte ve školní družině stále u sebe. Můžete je využít k nepřebernému množství jednoduchých pokusů a zábavnému objevování s dětmi.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Letošní prázdniny se nám všem jistě vydařily a nový školní rok je tady. Hned na jeho začátku jsem si pro vás připravila několik tipů na kreativní, rozmanité tvoření. Dnes si opět budeme hrát s různými materiály, barvami, znovu budeme recyklovat, a použijeme tak věci, které bychom jinak vyhodili. Vyrobíme si podzimní strom, ale třeba i kouzelný domeček od sklenice z kávy. Co budeme na vyrábění potřebovat?
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Centrum kybernetické bezpečnosti si otázku uvedenou v titulku klade již delší dobu a výsledkem úvah tímto směrem byl projekt Kyberpohádek. Na podkladu notoricky známých pohádek vzniklo v první, pilotní fázi šest upravených verzí tak, aby dětem připomínaly důležité návyky i ve světě virtuálním, kybernetickém.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Víte, na co se rodiče obvykle ptají, když se zajímají, kam zapíšou své dítě do první třídy? Na školní družinu! Jaká je její provozní doba, zda nabízí kroužky, které akce připravuje v průběhu školního roku... To je určitě dobrá zpráva, kdyby následně nepřišly požadavky. Objevují se v průběhu školního roku a někdy je těžké jim vyhovět. Pojďme se v miniseriálu podívat, jaké vychytávky si připravit, aby školní družina fungovala a všem aktérům - i když se jim to třeba nelíbí - bylo jasné, že je to ku prospěchu všech. A jaká je dnešní vychytávka? Jak zařídit prostor pro nerušenou činnost.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Cílem článku je popsat podstatné úkoly spojené s řízením školní družiny nebo školního klubu v 1. pololetí školního roku 2023/2024. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „veřejné“), soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze školních družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
 • Článek
Zaměstnanec ve výpovědní lhůtě šel na neschopenku, při kontrole dodržování režimu DPN ovšem nebyl dvakrát zastižen v místě hlášeného pobytu. Záznamy o kontrole byly poslány zaměstnanci do vlastních rukou, na OSSZ a lékaři. NA OSSZ mi bylo řečeno, že zaměstnanci nemusím vyplatit náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Jak dál postupovat, aby bylo všechno správně právně ošetřené, když mu náhradu vyplatit nechci?
Vydáno: 22. 08. 2023