Pedagogický proces

 • Článek
Francouzský umělec Henri Matisse prý kdysi řekl, že jiné pojmenování pro kreativu je odvaha. Pokud na to přistoupíme, zjistíme, že vyjma nihilistů žijeme vlastně ve světě plném odvážných lidí. S projevy kreativního charakteru se přeci setkáváme na každém kroku. Včetně škol. I proto právě čtete úvodní slovo k příloze Učitelského měsíčníku věnující se kreativnímu učení a vzdělávání.
Vydáno: 05. 06. 2023
 • Článek
Článek analyzuje vybrané právní aspekty institutu povinné školní docházky, reflektuje její úpravu ve školském zákoně a rozebírá problematická a složitá místa zákonné úpravy.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Diskuze o návrhu reformy regionálního školství, který jsem prezentovala v rámci kulatého stolu v Poslanecké sněmovně, se rozhořela naplno. Spolu s klíčovými osobnostmi v oblasti vzdělávací politiky, učiteli, ekonomy i zástupci zaměstnavatelů a odborů jsme tento návrh důkladně probrali a hodnotili jeho možné dopady. V nebývale širokém kruhu odborníků jsme tak odstartovali otevřenou debatu o budoucí podobě českého vzdělávacího systému.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Začínala jako učitelka přírodních věd a psychologie, ale anglické školství jí nedávalo smysl. Lucy Crehan se vydala do světa zažít nejúspěšnější vzdělávací systémy na vlastní kůži. Vydala knihu Cleverlands, česky Chytrozemě, dnes se živí jako mezinárodní vzdělávací konzultantka a pracuje na další knize. „Baví mě sledovat rozdílnosti mezi jednotlivými zeměmi a jejich kurikuly a hledat, co funguje, a co ne,“ říká. V Česku Lucy Crehan vystoupila na konferenci Úspěch pro každého žáka.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Decentralizace, velký podíl rozhodování na úrovni zřizovatelů a škol a silná společenská víra v dobro diferenciace vedou k nerovnostem ve vzdělávání, s nimiž se Česko dlouhodobě potýká. Na lokální úrovni existuje široké spektrum škol, které poskytují dětem různou kvalitu vzdělávání. To odpovídá společenské poptávce po oddělování „slabších“ dětí a paralelní nabídce výběrových škol. Vše navíc mnohde umožňují a posilují nepsané tiché dohody mezi voliči a politiky, které tento stav konzervují napříč republikou. Ty nelze narušit bez posílení centrální role MŠMT. Nabízí se k tomu doplnění aktuálního středního článku podpory o řídicí pravomoc, která usnadní prosazení národních strategií nad selektivními lokálními tendencemi.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Přiznávám, že jsem milovnicí jak belgických pralinek, tak i detektiva Hercule Poirota. A též přiznávám, že si na něj často vzpomenu při šetření stížnosti (kdy stěžovatel hodnotí postup školy v dané věci jako nedůsledný, zaujatý a neefektivní).
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Když Radmila Jedličková v roce 2011 nastoupila jako speciální pedagog v ZŠ Grafická v Praze 5, byla škola prakticky před uzavřením. O čtyři roky později se stala ředitelkou a dnes už naopak hrozí, že se všichni zájemci do tříd ani nevejdou. Ze školy, která byla z 90 procent romská, se stala škola v nejlepším slova smyslu pestrá. „Vsadili jsme na individualizaci výuky a otevřenou komunikaci,“ říká ředitelka Jedličková. „Jsme škola pro všechny.“
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
V současné době se pedagogické profese potýkají s novými výzvami a změnami, které vyžadují efektivní i inovativní přístup. Nastává digitální éra, na kterou reaguje i online poradna Řízení školy, určená vedení škol, učitelům i dalším pedagogickým profesím. V tomto rozhovoru se Romany Hrdličkové, redaktorky Řízení školy, zeptáme na výhody i výzvy této moderní formy podpory a ukážeme si, jak mohou nejen ředitelé využít online poradnu pro zlepšení své práce a řešení problémů, které jim přináší moderní vzdělávací prostředí. Podpora je dostupná předplatitelům nové aplikace Řízení školy online.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Posouváme se! V dnešní části manažerské abecedy si představíme další čtyři písmena – R, Ř, S, Š, dojde tedy i na háčky – a možná právě ony překvapí...
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Podpora rozvoje správného vidění u dítěte v předškolním věku je velmi důležitá, protože mnoho nedostatků, které by měly závažný dopad na vzdělávání po zahájení povinné školní docházky, je možné napravit a dopad zrakového znevýhodnění na vzdělávání tak minimalizovat. U dětí se zrakovým postižením vyššího stupně je nutné cíleně rozvíjet specifické dovednosti, jejichž rozvoj umožní další vzdělávání.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
„Jsme tady pro to, abychom doplnili systém podpory rodinám a školkám. Můžeme účinně propojit školku a rodiče v řešení obtížných situací a také můžeme podpořit učitelky a učitele, že v procesu vzdělávání nejsou sami,“ říká Pavlína Kráčmarová, která už 15 let úspěšně vede šternberskou neziskovou organizaci Ecce Homo a nově je také ve vedení Platformy pro včasnou péči jako její předsedkyně.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Dobře nastavená spolupráce rodiny a školy může přispět k prevenci nevhodného chování dětí. Metodika Dobrý začátek® podporuje partnerský vztah rodičů a pedagogů a otevřenou komunikaci, která posiluje pozitivní přístup zmíněných aktérů, ovlivňuje postoje i chování pedagogů, dětí i rodičů. Níže vám představíme některé z komunikačních strategií metodiky Dobrý začátek®, které mohou posunout vzdělávací proces žádoucím směrem.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Korálky, drátky, minerály, krystaly, drahé kameny, přírodní materiál… kleště, bruska, kladívko… To vše a mnoho dalšího materiálu a náčiní patří do Ateliéru Zaječí, jehož majitelkou a provozovatelkou je paní Bc. Andrea Košanová, se kterou jsem si povídala o její zajímavé kreativní činnosti a jejích dalších plánech.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Konec školního roku už pomalu klepe na dveře a spolu s ním přicházejí na řadu školkové výlety, školky v přírodě a taky přípravy na letní dovolenou. Dopravním prostředkem je v takových případech často autobus, a protože jsou cesty někdy dlouhé, chtějí se děti nějak zabavit.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Výuka angličtiny může být pro děti, zejména pro ty s rizikem dyslexie, velkou výzvou. Existuje ale mnoho způsobů, jak tyto děti předškolního (i školního) věku podpořit a vtáhnout do učení angličtiny. V článku k tomu najdete několik nápadů a strategií, o kterých jsme si povídali v podcastu Zapojme všechny se Sylvií Dolákovou, pedagožkou, autorkou, lektorkou a metodičkou pro ranou výuku angličtiny.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Dnešní předprázdninové tvoření bude taková malá příprava na léto. Vyrobíme si s dětmi motýlky, lodičku, květiny i svícínek pro krásné podvečery. Pojďme hned na to! Co budeme potřebovat?
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
V pátek 14. 4. 2023 se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konference k tématu uměleckého vzdělávání pod osobní záštitou pana poslance Marka Výborného, s názvem „Umělecké vzdělávání – rodinné stříbro české vzdělávací soustavy v kontextu výzev 21. století“. Na konferenci vystoupil kromě jiných také Tomáš Kolafa, prezident AZUŠ ČR a ředitel ZUŠ Liberec. To nejdůležitější z jeho příspěvku si můžete přečíst níže. Na Tomáše Kolafu navázala Ivona Křivánková, výkonná ředitelka AZUŠ ČR a ředitelka ZUŠ Kroměříž. Na konferenci vystoupil také Mgr. Jan Mareš, MBA, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT ČR.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a vybrané pražské základní umělecké školy chystají společný projekt pro seniory a jejich vnoučata. Zeptali jsme se iniciátorky projektu, autorky dramaturgie koncertní sezóny pro školy, děti a rodiče s názvem „FOK pro nové generace“, paní Evy Kolkové, a lektorky, která workshopy povede, sbormistryně, pedagožky a členky České Orffovy společnosti Karolíny Řepové, které se podělily o odpovědi.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Velmi děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu letošních soutěží, které vyhlašuje MŠMT ČR.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
V první části našeho seriálu jsme se věnovali osobě ředitele školy, popisovali jsme jeho role a kompetence. V dnešní části se posuneme dál a podíváme se, jak působí ředitel školy na své podřízené, aby se naplnily cíle základní umělecké školy. Tématem dnešní části jsou tedy styly vedení.
Vydáno: 23. 05. 2023