Pedagogický proces

Pestrá paleta odborných témat, nevšední formát konference, velkolepé setkání, mimořádní garanti odborných sekcí, skvělí přednášející, výborný organizátor. Taková je stručná charakteristika akce, kterou pro vás my, redakce Řízení školy, připravujeme společně s našimi partnery na 4. října 2024 v konferenčních prostorách Novotného lávka v Praze. (Ano, jsou to ty sály s úžasným výhledem na Karlův most i Pražský hrad.) 
Vydáno: 30. 05. 2024
 • Článek
Jak osvobodit ředitelky a ředitele mateřských a základních škol od administrativní zátěže a uvolnit jim ruce k tomu, aby se mohli více času věnovat zlepšování výuky? Podle nové studie Vysoké školy ekonomické by pomohlo, kdyby část jejich nepedagogických povinností byla převedena mimo školu – na instituci místní školské správy, která by pro všechny školy z vymezeného území zajišťovala například finanční nebo mzdové účetnictví, správu IT nebo správu budov.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Jak důležité je mít dobrou síť kontaktů, abyste dosáhli svých cílů? Na stupnici od jedné do pěti většina manažerů odpoví na tuto otázku čtyřkou nebo pětkou. Všichni souhlasí s tím, že vztahy jsou klíčové: značná část vašeho úspěchu bude záviset na lidech, které znáte, a na vztazích, které jste si vytvořili. Díky nim budete mít přístup k informacím, a tudíž příležitost učit se, budete mít strategický přehled o nových příležitostech, iniciativách a trendech ve vašem oboru, najdete lidi, jejichž dovednosti a know-how potřebujete ve svém týmu. V rámci sítě můžete navázat oboustranně prospěšnou spolupráci nebo vám někdo pomůže i mimo vaši organizaci, budete moci budovat vaši profesní pověst, rozšiřovat svůj vliv a získávat podporu pro vaše projekty od lidí, které sami možná ani neznáte, ale oni znají vaši práci, a tím se budete moci dostat k příležitostem, které posunou vaši kariéru vpřed. Nebo z nich jednoduše můžete čerpat energii, podporu a inspiraci pro vaši práci.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Milý, ochotný, zábavný a hodný. I těmito adjektivy charakterizovali žáci Základní školy Antonína Baráka v Lovosicích v nominačním formuláři ankety Zlatý Ámos svého učitele Dominika Simona. Tomu se nakonec podařilo dosáhnout vítězství a Zlatým Ámosem, tedy nejoblíbenějším učitelem České republiky, se ve vyrovnané konkurenci opravdu stal. Ve čtyřkolovém utkání vedle něj stanuli ještě Libor Mitana ze ZŠ Němčice nad Hanou, Eliška Nováková z českobudějovické ZŠ Máj 1, Zuzana Oulíková ze ZŠ a gymnázia Square v Praze 4, Adéla Popelková ze SPŠ stavební Josefa Gočára ze stejné městské části a Michaela Sůvová ze ZŠ Rajhradice. Se všemi finalisty si budete moci postupně přečíst v Učitelském měsíčníku rozhovory. Začínáme vítězem, Zlatým Ámosem.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Náš seriál o hospitacích dnes končí. V předchozích devíti částech jsme podrobně popsali, co hospitující pedagog sleduje ve vyučovací hodině. Dívá se, co dělá učitel pro naplnění cíle hodiny, jak hodnotí žáky i zda podporuje osvojení klíčových kompetencí. Zaměřili jsme se i na činnost žáků a upozornili na řešení možných problémů. Zbývá tedy to poslední a tím jsou věci neživé. Protože i ony – ač se to možná nezdá – mohou mít na hladký průběh hodiny vliv.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
PhDr. Mgr. Bc. Martin Březina je ředitel základní školy na Praze 9 – Horní Počernice. Množství titulů před jeho jménem by mohlo vzbudit dojem, že se jedná o formálnější typ člověka. Opak je pravdou, o čemž, věřím, svědčí i následující řádky, které se nesou ve velmi neformálním a přátelském duchu. V našem rozhovoru se dozvíte nejen to, zda ho ještě i po 16 letech ředitelování baví a jakými spolupracovníky se obklopuje.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Co potřebujeme k učení? Z neurovědního úhlu pohledu je základním předpokladem mozek. Při zkoumání různých fází učení, rozhodování, odpovědnosti, etického chování apod. jsou v centru zájmu aktivity a zapojení jednotlivých částí mozku, které lze díky zobrazovacím metodám sledovat takříkajíc v přímém přenosu. Mnohé poznatky mají význam i pro pedagogy a letošní, 9. ročník konference Neurověda ve vzdělávání ukázal, že o ně mají zájem.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
V posledním díle seriálu o čtení v oborech učitelka přírodovědných předmětů na druhém stupni Monika Chrobáková popisuje, že jejími nejčastějšími nástroji pro výuku jsou texty a badatelský přístup k oboru. Tyto dva způsoby v sobě snoubí prvky, které způsobují, že děti jsou ve výuce aktivní, zažívají radost a mohou podpořit, že pracuje opravdu každé dítě.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
O víkendu 23.–24. března 2024 se v Praze konala mimořádná akce nejen pro pedagogickou veřejnost. Mensa Česko, Svět vzdělání a Národní pedagogický institut České republiky uspořádaly již 5. ročník konference s názvem Vzdělání pro budoucnost.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Systém Evropských škol je jedinečným vzdělávacím systémem, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje výzvám v oblasti vzdělávání. Evropské školy zřizují vlády členských států Evropské unie a orgány EU. Tyto školy kladou důraz na vícejazyčnou a multikulturní výuku v mateřských, základních a středních školách s cílem zajistit dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v institucích EU, výuku v mateřském jazyce na takové úrovni, aby mohly plynule přestoupit do českého vzdělávacího systému, když jejich rodičům skončí v evropské instituci pracovní smlouva.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Jak to chodí v mateřské škole, která upustila od přemíry memorování písniček a básniček? Proč se raději zaměřují na silné stránky dětí? A jak jim certifikace Rodiče vítáni pomáhá s plánováním rozvoje osobností dětí ve spolupráci právě s rodinou? Nejen o tom jsme si povídali s Otakarem Kolářem, ředitelem Mateřské školy Synkova 24 v Brně. „Z naší zkušenosti vidíme, že funkční komunikace a spolupráce s rodiči je opravdovým základem kvalitní výchovně vzdělávací práce s dětmi. Dosáhli jsme bodu, kdy vnímáme rodiče jako partnery, a proto se s nimi snažíme od začátku budovat atmosféru důvěry a oboustranného respektu.“
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
PaedDr. Tomáš Bouda zúročuje své dlouholeté zkušenosti z působení ve školské správě a předkládá čtenářské veřejnosti publikaci Jak české školství spravovaly školské úřady a co z toho plyne pro Strategii 2030+ (71 stran textu a přílohy) zaměřenou na stále živou problematiku středního článku státní správy ve školství.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Téma výuky skladby na ZUŠ jsem rozdělil do pěti textů. Po úvodu v minulém vydání vám nabízím článek Hmotný svět (základní suma znalostí). Další dílky skládačky budou Svět snů (role fantazie v hudební tvorbě), Digitální svět (soužití tvůrce a technologií) a Duchovní svět (hudba jako mezník fyzického a duchovního světa).
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Na podzim minulého roku proběhly historicky poprvé plošné a jednotné volby v rámci spolku Umělecká rada. Poprvé proběhly plošně od krajské úrovně až po tu nejvyšší.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Ředitel školy (řídící učitel nebo správce školy obecné) byl od dob Rakouska-Uherska vždy součástí státního byrokratického aparátu. Státní úředník plnící příkazy vrchnosti, starající se o svěřený majetek, dodržování učiva, školního řádu a kontrolující výuku svých učitelů.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
V České republice máme nesmírnou výhodu, že v každém městě i v každé menší vesničce máme ZUŠ s jejich mnoha detašovanými pracovišti. Vzdělávání v umění je tak dostupné opravdu každému. Je to vlastně taková idylka.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
V Nové škole se od konce devadesátých let minulého století věnujeme mimo jiné podpoře vzdělávání sociálně znevýhodněných romských dětí. V rámci našich projektů sbíráme zkušenosti a příklady dobré praxe toho, co funguje, a snažíme se naše poznatky dostávat dále do vzdělávacího systému.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Problémové nebo také obtížné chování. Jak ho lze definovat a co to je? Existuje několik perspektiv, z nichž každá přináší svůj pohled. MKN-10, tedy Mezinárodní klasifikace nemocí ve své desáté revizi, v rámci psychiatrické definice poruch chování přináší jednu perspektivu. Speciální pedagogika – etopedie nám poskytuje jiný pohled s popisy tohoto chování ve školském prostředí. Avšak ani jedna z definic neposkytuje konkrétní návod pro samotného pedagoga, jak s tímto chováním adekvátně zacházet. Jak s ním tedy pracovat, co lze udělat? To může být pro pedagogy jedna z nejpalčivějších otázek, pokud se takový druh obtěžujícího chování objeví ve třídě nebo ve škole.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Přinášíme krátký přehled činností Asociace základních uměleckých škol České republiky.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Začátkem měsíce dubna odstartoval XI. ročník festivalu Muziáda, který spojuje talentované děti (nejen) moravskoslezského regionu s profesionálními umělci a šíří dobré jméno uměleckého školství. Z podnětu Múzy, tedy sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, letos opět proběhne několik divácky i posluchačsky atraktivních akcí.
Vydáno: 21. 05. 2024