Cestovní náhrady

Jsme základní škola (příspěvková organizace). Naši žáci jezdí na lyžařský výcvik s učiteli tělesné výchovy a s externími instruktory do Krkonoš na Benecko. Jedním z učitelů tělesné výchovy je i ředitel školy. On nebo jiný učitel jedou do hor vlastním autem, které je využíváno k případnému rychlému převozu zraněného žáka do tamní nemocnice v Jilemnici. Náhrady za použití osobního automobilu proplácíme na základě předloženého cestovního příkazu. Ve vnitřním předpisu máme zakotveno poskytnutí kráceného stravného za bezplatně poskytnutou stravu. Poskytujeme jej i těm instruktorům, s kterými máme uzavřenou dohodu o provedení práce, v níž uvádíme výši odměny za instruktorskou činnost a že jim budou proplaceny cestovní náhrady. Tím máme na mysli i ostatní výdaje, jako jsou např. permanentky na vleky nebo doklady o parkovném. Je náš postup správný? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Pedagogický pracovník, který má v rámci své pracovní smlouvy uvedeno místo výkonu práce=pravidelnému pracovišti (obec Frýdek-Místek) se zúčastní DVPP v pracovním dni v obci Frýdek-Místek. DVPP trvá od 9.00 do 16:00. Ptám se, zda zaměstnanci přísluší stravné, protože DVPP, na které byl organizaci vyslán, mu prokazatelně neumožní stravování obvyklým způsobem (školní jídelna), nebo se vychází ze skutečnosti, že v rámci stanoveného pravidelného pracoviště v rozsahu obce nevznikne pracovní cesta, a tudíž se stravné nevyplácí?
Vydáno: 07. 12. 2023
Kolegyně s částečným úvazkem 6/23 (pracovním dnem je pondělí) byla na školení od pátku do neděle (v pátek a sobotu pracovala 8 hodin, v neděli 4 hodiny). Na pracovní cestu vyrazila ve čtvrtek ve 21 hod. a na místo dorazili ve 24:00 hod. Na jaké náhrady má nárok? 
Vydáno: 05. 10. 2023
Zaměstnanci se účastní školení odborové organizace v pátek a sobotu. Jak řešit výkaz práce a cestovní náhrady (proplacení nákladů učitelé nevyžadují)? Pátek – uvolnění na celý den jako na běžné školení (v tom případě musí učitel vyplnit cestovní příkaz) a vykázána je běžná pracovní doba? Sobota - cestovní příkaz má být vyplněn i na sobotu (a proplacen), v tom případě neměla by být vykázána práce (dle programu) také v sobotu? Nebo cestovní příkaz má být vyplněn na 1 den (tzn. ukončen pátkem) a sobotu škola jako zaměstnavatel neřeší?
Vydáno: 02. 10. 2023
  • Článek
Pracovní cesta ve svátek Na zahraniční výjezd se žáky vyjely jako doprovod tři zaměstnankyně. Začátek cesty připadl na pondělní svátek 1. 5., odjezd v 17:00. Pro jednu z nich není...
Vydáno: 19. 09. 2023
  • Článek
Na zahraniční výjezd se žáky vyjely jako doprovod tři zaměstnankyně. Začátek cesty připadl na pondělní svátek 1. 5., odjezd v 17:00. Pro jednu z nich není pondělí jejím pracovním dnem. Na dohled nad žáky stačí jedna vyučující. Na jaké příplatky mají nárok?
Vydáno: 23. 08. 2023
 Škola zřizená JMK poskytuje stravování prostřednictvím školní jídelny-výdejny, provoz pouze pondělí až pátek. Příklad 1: Jak postupovat v případě, že by se jednalo o mimořádnou směnu zaměstnance (prac. doba zaměstnanci rozvržena pondělí až pátek, úvazek 1,0), která by připadla na sobotu v délce 8 hodin, v místě pravidelného pracoviště. Na co všechno má zaměstnanec nárok v rámci pracovní cesty? Dle našeho názoru má nárok na stravné. Má nárok i na stravenku, neboť se nachází na místě pravidelného pracoviště, výdejna mimo provoz, a jeho směna přesáhla 3 hodiny? Lze poskytnout obojí? Pokud ne, z jakého důvodu? Příklad 2: Zaměstnanci začala směna v pracovní den v 8:00 h, v době od 11:00 do 11:30 h mu bylo poskytnuto stravování ve školní jídelně-výdejně na pracovišti. Poté, co se naobědval, odjel v 11:30 h na pracovní cestu, která trvala do 16:30 hodin. Zaměstnanec se během cesty nikde nestravoval, neboť obědval na pracovišti před pracovní cestou a večeřel ve svém bydlišti po ukončení pracovní cesty. Má v tento den zaměstnanec současně nárok na závodní stravování i na stravné? Pokud ne, z jakého důvodu?
Vydáno: 05. 05. 2023
Pokud jede učitel s dětmi na exkurzi, nebo školní výlet objednaným autobusem, může rozpočítat následnou fakturu za autobus pouze mezi žáky, nebo musí zaplatit i svůj podíl a následně si částku nárokovat v cestovní příkazu? 
Vydáno: 04. 05. 2023
Učitel základní školy, který jezdí s dětmi na lyžařský kurz pořadaný školou, absolvoval povinný kurz pro instruktory lyžování. Kurz se konal od soboty do úterý. Učitel měl od zaměstnavatele - základní školy hrazené kurzovné, ubytování i stravné za celou dobu. Za pracovní dny obdrží plat. Na co má zaměstnanec - učitel nárok za dobu strávenou v sobotu a neděli na absolvovaném kurzu a za jakou dobu? Pracovní dobu má rozvrženou od po - pá od 7.30.-16 hod.
Vydáno: 02. 02. 2023
Školní výlety jsou u dětí velmi oblíbené. Na ředitele škol a pedagogy však tyto akce kladou značné nároky. Je třeba vyřešit otázky týkající se pracovního práva, např. jak se vypořádat s limity pracovní cesty a cestovními náhradami, s pracovní dobou atd.
Vydáno: 19. 12. 2022
  • Článek
V případě potřeby zaměstnavatele mohou být zaměstnanci vysláni k výkonu práce i mimo místo výkonu práce. Za jakých podmínek tak může zaměstnavatel učinit a jaké nároky zaměstnancům v souvislosti s pracovní cestou vznikají, popíšu v tomto článku.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
V případě potřeby zaměstnavatele mohou být zaměstnanci vysláni k výkonu práce i mimo místo výkonu práce. Za jakých podmínek tak může zaměstnavatel učinit a jaké nároky zaměstnancům v souvislosti s pracovní cestou vznikají, popíšu v tomto článku.
Vydáno: 23. 08. 2022
Není neobvyklé, aby se zaměstnanec byl na pracovní cestě i v době, která není jeho pracovní dobou. Jak se pak posuzují jeho nároky si ukážeme na následujícím příkladu.
Vydáno: 10. 08. 2022
Konkrétní příklady
Vydáno: 24. 04. 2022
  • Článek
V regionálním školství jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysíláni na pracovní cesty a v souvislosti s tím jim vzniká nárok na cestovní náhrady. V tomto článku vysvětlím, v jakých dalších případech může mít zaměstnanec na cestovní náhrady nárok a jaké druhy cestovních náhrad známe.
Vydáno: 20. 04. 2022
Zaměstnanec nastoupil na studium pro koordinátory ICT (specializační studium). Má nárok na cestovní náhrady pro dojíždění k tomuto studiu? Jde o prohloubení jeho kvalifikace, nebo zvýšení?
Vydáno: 18. 10. 2021