ICT

 • Článek
V minulém článku Dobrý sluha, ale špatný pán aneb o digitálních technologiích v životě a učení teenagerů (Řízení školy 10/2022) jsem představil náš výzkum, který se zaměřil nejen na využívání digitálních technologií ve škole, ale zejména sledoval život rodin i samotných adolescentů s technologiemi.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Devět měsíců dělí základní školy od povinného zahájení výuky podle revidovaného RVP ZV v digitální oblasti na prvním stupni, druhý stupeň musí začít o rok později. Jak se co nejrychleji „dostat do obrazu“, pokud s přípravami začínáte? Například díky nové službě školám – lektorům pro celou sborovnu –, kterou NPI ČR od září nabízí.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Koordinátor ICT Jedná se o situaci, kdy zástupce ředitele je zároveň koordinátorem ICT (absolvoval specializační studium). Snižuje se mu jeho (již snížený) úvazek o další hodiny kvůli funkci koordinátora? U...
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
„Nemůžeme tak položit rovnítko mezi únik dat způsobený kybernetickým útokem a sankční odpovědnost správce osobních údajů. Vždy je nutné posoudit míru zabezpečení v kontextu zpracování osobních údajů,“ řekl J. Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, v nedávno publikovaném článku. Tato zdánlivě jednoduchá věta si zaslouží v návaznosti na řadu událostí ze srpna 2022 pár poznámek.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
O využití IT ve výuce cizích jazyků dnes není sporu. Ať již jde o klasické poslechy, podporu TPR, či CLIL, najdeme celou řadu příkladů metod, které stojí za vyzkoušení. Mnohé zdroje využívají licenční politiky a jsou víceméně komerční, mnohé jsou naopak postaveny na otevřených vzdělávacích zdrojích a jsou volně přístupné. Základním problémem, který brání většímu využití takových možností v české škole, je jejich relativní nedostupnost, protože nikdo dnes nemůže strávit svůj pracovní či spíše volný čas neustálým vyhledávacím lelkováním v online prostředí.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Nárůst využívání digitálních technologií v průmyslu, ve vzdělávání i v domácnosti s sebou pochopitelně přináší celou řadu systémových otázek. K těm nepochybně patří úzká vazba mezi vlastnictvím digitálních technologií, jejich efektivní správou a uživatelskou přívětivostí. Většina dílčích zařízení je dnes alespoň na nějakou dobu připojena do různé infrastruktury, cloudů či jen k veřejnému internetu. Není dne, kdy by se v online prostoru neobjevil článek o nových hrozbách, virech, ransomwaru, phishingu či wishingu. Tato původně cizí slova se už stala součástí novodobé češtiny. Nemůžeme také zapomínat na otvírající se digitální propast mezi těmi, kteří mají k technologiím a internetu přístup, a těmi, kteří zejména kvůli svému sociálnímu statusu jednoduše nemají příležitost.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
DIGIplovárna je součástí podpory škol při revizích RVP ZV v digitální oblasti. Nejde však o klasickou vzdělávací akci, spíše o přátelský prostor ke sdílení zkušeností v menších skupinkách účastníků. Každá DIGIplovárna má svého „plavčíka“, vyškoleného moderátora z řad pedagogů, a téma. Konkrétní obsahovou náplň si tvoří účastníci sami.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
Ve své lektorské praxi potkávám celou řadu pedagogických pracovníků, kteří si dnes už neumějí svůj školní život představit bez digitálních technologií, stejně tak ale i nemalou skupinu oněch, kteří pro změnu v momentě, kdy už není přímý tlak na online výuku, počítač okamžitě vypnou. Do škol se technologie valí měrou vrchovatou. Dnes již neobstojí tvrzení, že na ně nejsou peníze, protože možností, jak financovat počítače, je opravdu nespočet.
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
Těžko bychom nacházeli obor, který neprošel proměnou díky digitálním technologiím. Tyto změny je třeba promítnout i do výuky jednotlivých vzdělávacích oborů ve školách. Postupně tak začnou ve všech předmětech přibývat aktivity využívající technologie k řešení dílčích, ale i zásadních oborových úkolů a témat.
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
Moderní náborové kampaně zahrnují mnoho nástrojů, které se liší cenou, efektivitou a přesahem do dalších součástí života školy. Do čeho se školám vyplatí investovat? Je to bezpochyby online prezentace – internetový marketing je nejlevnější cestou, jak oslovit cílové publikum bez ohledu na velikost školy.
Vydáno: 20. 09. 2022
 • Článek
Digitální technologie se staly jedním základních stavebních kamenů soudobé společnosti, kultury i každodenního života. Dnešní mladí lidé vyrůstají ve světě, ve kterém jsou digitální technologie běžnou a přirozenou součástí prakticky všech aspektů jejich života, školu a učení nevyjímaje.
Vydáno: 20. 09. 2022
Vzorová zadávací dokumentace
Vydáno: 29. 06. 2022
Praktický „tahák“ pro ředitele škol aneb Jak správně zadat tvorbu školního webu
Vydáno: 29. 06. 2022
Školní web není holubník. Zákony mu stanovují pravidla, která musí respektovat, aby se na webu cítil pohodlně jakýkoliv návštěvník.
Vydáno: 29. 06. 2022
Mnozí učitelé již dnes zcela běžně využívají služební mail jako jednu z efektivních cest komunikace se zákonnými zástupci. Pro mnohé z nich se však společným využíváním takový e-mail stává „napůl“ soukromým, zvláště pokud mají nastaven i jeho příjem v soukromém či služebním telefonu. A právě taková situace je velmi často typickým místem, kde začíná sofistikovaný spear phishing.
Vydáno: 27. 01. 2021
Pro řešení agendy v rámci školy používáme informační systémy, např. systém Bakaláři, spisovou službu, elektronickou poštu, ekonomický systém atd. Dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech (dále jen „vyhláška o významných informačních systémech“) má škola povinnost vytvořit seznam všech informačních systémů, které používá a provést posouzení podle kritérií v ní uvedených. Tato vyhláška je k 1. 1. 2021 novelizována a posouzení naplnění jejích kritérií bych tak měl provést znovu. První posouzení mělo být provedeno v roce 2015.
Vydáno: 11. 01. 2021
Situace posledních měsíců převedla do online podoby mnoho aktivit, u kterých to nebylo zvykem. Nejčastěji se pochopitelně jednalo o online výuku a její různé formy, ale školy často přešly do online formy i třeba se zápisy prvňáčků. Další na řadě byly logické online rodičovské schůzky. A protože se opět blíží doba rodičovských schůzek, podíváme se na to, jak takový online „rodičák“ správně vytvořit. Není na tom nic náročného, jen je potřeba dodržet pár pravidel. A kdo ví, třeba se vám to tak zalíbí, že příště nebude chtít jinak a třeba přijdou i rodiče, kteří na klasické „rodičáky“ nikdy nedorazili.
Vydáno: 16. 12. 2020
Distanční výuka přinesla nové výzvy, kterým učitelé často čelí. Také ale přinesla do základních škol finance na pořízení nových notebooků a tabletů. A jelikož nejčastějším operačním systémem ve školách je Windows 10, v tomto textu se podíváme na nástroje a služby, které mohou v rámci tohoto systému učitelům usnadnit práci nebo přinést nové možnosti výuky.
Vydáno: 09. 12. 2020
Přechodem výuky do online světa se začaly množit případy narušování výuky ze strany různých osob, které získaly přístup do virtuální místnosti, kde výuka probíhá. Způsob, kterým výuku následně ruší, bývá mnohdy vulgární, urážlivý a nemístný. Vyrušování si tito internetoví trollové rovněž nahrávají a následně záznamy umisťuji na sociální sítě či jiné platformy pro sdílení obsahu. Tímto jednáním se útočník může dopustit trestného činu.
Vydáno: 03. 11. 2020