Zápis do prvního ročníku

Může škola odmítnout přijmout dítě k základnímu vzdělávání, protože mu rodič účelově přepsal místo trvalého pobytu do školského obvodu?
Vydáno: 12. 10. 2021
Nouzový stav, karanténa a zápis do prvního ročníku základního vzdělávání Zápis ve školním roce 2019/2020
Vydáno: 01. 04. 2020
zápis do prvního ročníku základního vzdělávání místo a doba zápisu organizace zápisu žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Vydáno: 24. 03. 2020
Obecné informace sdělené před konáním zápisu k povinné školní docházce Informace pro jednotlivé uchazeče předávané v průběhu zápisu  
Vydáno: 01. 03. 2019
Soukromé a církevní školy jako školy „neveřejné“- obecně Přijímání k základnímu vzdělávání, smlouva o poskytování vzdělávání
Vydáno: 01. 07. 2017
Příprava a průběh správního řízení ve věci odkladu povinné školní docházky
Vydáno: 28. 01. 2017
Speciální pravidlo spolupráce spádové školy a obecního úřadu je vymezeno v § 36 odst. 8 školského zákona: Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte.
Vydáno: 30. 03. 2016