Mgr. Alice Kubů Frýbová

Problematika pořizování záznamů při jednání mezi školou a rodiči není jednoznačně rozřešena a vyplývá z ní tak plno otázek pro obě strany.
Vydáno: 01. 12. 2023
Matka žáka dala škole plnou moc s poskytováním údajů (prospěch, výchovná opatření apod.) o jejím dítěti pro svého přítele. Stačí to, nebo je potřeba souhlas i druhého zákonného zástupce (otce dítěte)? 
Vydáno: 28. 11. 2023
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se povinnosti zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace. Od 1. 5. 2023 pracuji jako ředitelka ZŠ. V tomto školním roce působí na 1. stupni učitelka s bakalářským vzděláním (PedF UK – obor vychovatelství), která si od září 2023 doplňuje magisterské vzdělání (předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně). Ve škole pracuje od roku 2016. Na inzerát, který jsem vyvěsila v květnu 2023, se nikdo nepřihlásil. S paní učitelkou jsem spokojená a chtěla bych, aby ve škole pracovala i nadále. Nyní má však o toto místo zájem bývalá paní ředitelka a tvrdí, že ji musím přijmout, protože je plně kvalifikovaná a studující učitelka musí být považována za nekvalifikovanou. Má pravdu? Nebo je možno využít v odpovědi na žádost bývalé paní ředitelky i §32 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících? Tuto pracovní pozici jsem odcházející paní ředitelce v květnu 2023 nabízela a ona ji odmítla. Nyní si vše rozmyslela a chce se vrátit. Vyvíjí na mne tlak a chce případně vše řešit soudně, čemuž bych ráda předešla. 
Vydáno: 24. 11. 2023
Jak správně legislativně ošetřit organizacit školní kroužek, konkrétně badatelský kroužek v základní škole? Jaké musí mít vedoucí kroužku kvalifikační předpoklady? Pokud nemá vedoucí kroužku splněn kurz pedagogického minima, může kroužek zaštítit tzv. garant? Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je obec.
Vydáno: 16. 11. 2023
Smí ředitel ve školním řádu zakázat žákům používání mobilních telefonů? Konkrétně zapsat do školního řádu, že mobily budou mít žáci vypnuté ve školních skříňkách? Tedy, že po vstupu do budovy školy je vypnou a dají do skříněk?
Vydáno: 09. 11. 2023
Pan ředitel se vyjádřil k výroku výboru odborové organizace na „odhlučnění stravovací zóny od žáků“, že to připomíná „jakešovské“ nápady. Je možné označit jeho odpověď jako urážku? 
Vydáno: 24. 10. 2023
Kdo má zodpovědnost za dítě, kdyby se mu něco stalo, které zůstává ve škole, nebo na pozemku školy a čeká na rodiče, i když už je konec školy. Ředitel, družinář, rodič nebo někdo jiný? Případně člověk, co je ve družině, ale už jen jako soukromá osoba a ne zaměstnanec školy? Souvisí, nebo nesouvisí to se školou?
Vydáno: 09. 08. 2023
Odpověď zní, že záleží na situaci. Předně je třeba uvést, že žákům základních škol, přípravných tříd a žákům středních škol, kteří stále plní povinnou školní docházku, musí škola poskytovat učebnice a učební texty s doložkou MŠMT zdarma.
Vydáno: 29. 06. 2023
Při školních výletech nebo např. při zkráceném vyučování dochází k odchylce od obvyklého rozsahu a podmínek péče poskytované jinou osobou (např. pedagogickým pracovníkem). Je nutné informovat rodiče a získat jeho souhlas správným souhlasem. 
Vydáno: 29. 06. 2023
V září budeme přijímat do pracovního poměru v mateřské školce asistentku pedagoga. Předložila maturitní vysvědčení - studijní obor: Sociální činnost - sociální vychovatelství. Je toto vzdělání dostačující pro výkon funkce asistenta pedagoga nebo je zapotřebí, aby si přihlásila ke studiu pedagogiky pro asistenty pedagoga, kde stačí absolvovat 80 hodin a vykonat závěrečnou zkoušku? Poté obdrží osvědčení.
Vydáno: 20. 06. 2023
„Whistleblowing“ označuje situaci, kdy osoba – nejčastěji stávající či bývalý zaměstnanec, upozorňuje na neetické či nezákonné praktiky na pracovišti oznámením určité instituci. Osoba, která takové porušení oznamuje, se označuje jako „whistleblower.“ Aby ochrana whistleblowerů byla zajištěna obdobně na celém území Evropské unie, byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, tedy whistleblowerů.
Vydáno: 01. 06. 2023
Jsme soukromá škola, kterou zřizuje veřejná obchodní společnost. Dosud byl jednatel a majitel ředitelem školy. V současné době je v důchodovém věku a odchází do důchodu. Zůstává však nadále zřizovatelem školy. Jak postupovat při jmenování nového ředitele školy včetně povinnosti a pravomocí, které jsou limitované proti škole zřizované krajem, obcí či svazkem obcí, např. v otázkách jednání s dodavateli, vlastníky budov - nájemní smlouvy , zaměstnaneckými smlouvami apod.? Také se mi jedná o zodpovědnost za chybná rozhodnutí a podobně. A můžete mi prosím poradit v jakém duchu pokračovat, zda se více přiklonit k obchodnímu zákoníku nebo školskému nebo mix do jaké míry?
Vydáno: 22. 05. 2023
Promítat filmy ve škole lze pouze za splnění několika zákonných podmínek vymezených v § 31 odst. 1 písm. c) autorského zákona.
Vydáno: 18. 05. 2023
Zřizovatel má pravomoc odvolat ředitele školy nebo školského zařízení, a to z důvodů, které předvídá školský zákon v § 166 odst. 4 a odst. 5.
Vydáno: 26. 04. 2023
  • Článek
Říká se, že na každého jednou dojde. To se stalo i v případě maminky, kterou trestní soudy soudily za pomluvu ředitelky a učitelů. O co v daném případě1) šlo?
Vydáno: 19. 04. 2023
Nově lze odmítnout poskytnutí informace v případech obstrukčních a šikanózních žádostí, a to pokud je cílem žadatele způsobit nátlak na fyzickou osobu, jíž se požadované informace týkají, nebo způsobit nepřiměřenou zátěž škole.
Vydáno: 17. 04. 2023
Žáci naší školy poškodili tabuli. Oprava by měla stát přes 15 tisíc. K poškození se přiznalo 7 žáků 9. třídy, skoro všem už bylo 15 let. Házeli různými předměty a většina z nich ví, který je ten jeho zásah. S dětmi jsme se domluvili, že nemají všichni stejný podíl na poškozování, někteří se „jen netrefili“ třeba jednou, jiní přiznávají víc zásahů, třída se shodla většinou (12:3), že dva mají podíl viny větší než ostatní, a to výrazně. Souhlasí s tím i jeden z žáků, který má větší podíl. Chtěla jsem, aby podle „zásluh“ platili škodu tak, že každý s menším proviněním bude mít svůj díl placení, ti s proviněním velkým budou platit trojnásobek. Rodiče těch dvou žáků s tím ale nesouhlasí a požadují rozdělení na stejné díly všem. S tím ale nesouhlasí ti ostatní, ani ti, kteří neplatí nic, protože se shodují v názoru na podílu viny. Nikdo z učitelů u poškozování tabule nebyl, dohled na chodbě samozřejmě ano, do tříd se nahlíží, ale zároveň předpokládám u takto velkých dětí nějakou představu o tom, že tvrdou věcí můžou něco rozbít (a kromě toho jsme jim často různé věci zabavovali, zase zvlášť těm dvěma, a vysvětlovali, rodiče o tom ví), a taky že svévolně rozbitou věc je potřeba zaplatit. Jak v takovém případě postupovat?
Vydáno: 12. 04. 2023
  • Článek
Během pandemie covidu-19 dala střední škola výpověď učiteli, který podle ní nezvládl distanční výuku. Pedagog se proti výpovědi bránil u soudu, zatím však neúspěšně. Obvodní soud pro Prahu 5 jeho žalobu zamítl a potvrdil správnost postupu ředitele školy. Rozsudek je nepravomocný a učitel se proti němu může odvolat.
Vydáno: 21. 03. 2023
  • Článek
Dítě by mělo přicházet po nemoci do mateřské školy až po úplném vyléčení, tedy po ukončené léčbě. Kdo o tom však rozhoduje, zda je dítě skutečně již zdravé?
Vydáno: 21. 03. 2023
Co když mateřská škola zjistí, že dítě není očkováno, až poté, co dítě do mateřské školy přijala (opomenout se dotázat, zfalšované potvrzení ze strany rodičů)? 
Vydáno: 16. 03. 2023