Dítě se zlomenou rukou v MŠ

Plné znění otázky

Mateřská škola má ve školním řádu uvedeno, že zákonní zástupci dítěte mají povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání, v případě onemocnění a také že odmítne dítě, pokud jeví zřejmé známky přenosné nemoci. Dítě je přijaté do MŠ, dochází do ní, nemá přenosnou nemoc, ale zlomí si ruku, kterou má v sádře. Může dítě docházet se zlomenou rukou do MŠ? Resp. musí MŠ dítě se zlomeninou přijmout? Rodiče chtějí, aby dítě do MŠ docházelo. MŠ má obavu, aby se stav dítěte nezhoršil.

Odpověď