Plánování a kontrola ped. procesu

  • Článek
A jsme v polovině abecedy! Jak dlouho nám v první třídě trvalo, než jsme se naučili polovinu písmenek? Tiskací a psací, malá a velká... A najednou jsme to uměli, i když jsme někdy možná trochu zaváhali, jaké písmeno zrovna použít. Stejně tak je to s manažerskou abecedou – stručně si vysvětlíme, co daný termín znamená, ale někdy jeho význam prostě nedotáhneme do konce. Důležité ale je, že si to uvědomíme a z chyby se poučíme. Tak se pojďme pustit do dalších čtyř písmen: povíme si o motivaci, popíšeme naléhavost, zdůrazníme nutnost odměňování, a nakonec si něco naplánujeme.
Vydáno: 23. 05. 2023
Co všechno je potřeba udělat, aby byl školní rok zdárně ukončený?
Vydáno: 03. 05. 2023
Z organizačních důvodů bychom potřebovali mít pro žáky 3. a 4. ročníku základní školy jednou týdně odpolední vyučování (1 x za 14dní střídavě dvouhodinovku - předmět informatika). To znamená, že by měli 4 hodiny, pak pauzu na oběd - a pak ještě 2 hodiny. 4. hodina končí v 11.50. Je možné, aby pauza na oběd byla pouze 30 minut - a odpolední výuka pak byla v čase 12. 20 - 13. 50 (dvouhodinovka by byla bez přestávky). Jedná se nám o to, aby děti mohly odejít co nejdříve po vyučování na kroužky. Případně prosím o radu, jak zorganizovat.
Vydáno: 29. 03. 2023
  • Článek
Článek je zaměřen na čtyři důležité činnosti základní a střední školy ve školním roce 2022/2023: prevenci školní neúspěšnosti, přijímání ke vzdělávání ve střední škole, vzdělávání cizinců a pedagogické vedení školy. Informace jsou určeny základním a středním školám bez ohledu na zřizovatele.
Vydáno: 22. 11. 2022
Plán činnosti mateřské školy na 1. pololetí školního roku 2022/2023
Vydáno: 13. 10. 2022
  • Článek
Za dveřmi ředitelny se často odehrávají nečekané věci. Pojďme se na některé z nich podívat blíže, vysvětlit si postoje vedení školy a hlavně zdůraznit, na co si dát pozor.
Vydáno: 23. 09. 2022
  • Článek
Provizorní škola pro ukrajinské žáky vznikla v březnu za spolupráce města Brno a Základní školy Jana Amose Komenského, pod kterou spadá. Skrze spolek přivedla Masarykova univerzita ke škole dobrovolníky, kteří by se ukrajinským žákům věnovali. Jedním z nich byla také studentka Tereza Veverková.
Vydáno: 23. 09. 2022
  • Článek
Okresní Partnerství pro vzdělávání 2030+ momentálně vznikají v sedmi krajích Česka. Jejich cílem je mimo jiné zlepšovat vzdělávací výsledky žáků a zvyšovat rovné šance. První memorandum o spolupráci bude podepsáno v Tišnově 7. září 2022 a stvrdí spolupráci obcí Tišnov a Šlapanice z okresu Brno-venkov. Koordinátory jsou Libuše Beranová (LB), vedoucí projektu MAP Tišnov, a Jiří Hrubý (JH), vedoucí MAP Šlapanice.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Cílem článku je rekapitulovat důležité činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2022/2023 a zdůraznit činnosti nebo skutečnosti relativně nové. Pokud se určité části článku vztahují pouze na základní školy nebo střední školy určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 23. 08. 2022
  • Článek
Článek je zaměřen na důležité typické nebo nové činnosti střední školy nebo nové skutečnosti, které činnost střední školy ovlivňují, v průběhu 1. pololetí školního roku 2022/2023. Jestliže se některá činnost nebo skutečnost vztahuje pouze na střední školy určitého zřizovatele [zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „veřejné“), soukromé, církevní], je tento fakt uveden.
Vydáno: 23. 08. 2022
Pracovní situace je zaměřena na důležité typické nebo nové činnosti střední školy nebo nové skutečnosti, které činnost střední školy ovlivňují v průběhu 1. pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Cílem Pracovní situace je usnadnit plánování a organizaci činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Cílem Pracovní situace je rekapitulovat důležité činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2022/2023 a zdůraznit činnosti nebo skutečnosti relativně nové. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Cílem Pracovní situace je usnadnit plánování a organizaci činnosti základní umělecké školy v prvním pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 01. 07. 2022
Článek shrnuje tradiční činnosti a základní nové aspekty činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence působících v základní a střední škole, a to v jednotlivých měsících 2. pololetí školního roku 2021/2022.
Vydáno: 10. 01. 2022
Článek vyčleňuje hlavní činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 10. 01. 2022
  • Článek
Jedním z cílů, které se si klade Strategie 2030+, je připravit absolventa na kvalifikovaný výkon povolání a pracovních činností. Naplnění tohoto cíle předpokládá mimo jiné i inovaci současné struktury oborů vzdělání. Ta by měla více reflektovat rychle se měnící požadavky na kvalifikace na trhu práce, které probíhají v souvislosti v procesem digitalizace a robotizace výrobních procesů, lépe reagovat na uplatnitelnost absolventů středních škol a v neposlední řadě na potřeby jejich celoživotního učení.
Vydáno: 14. 12. 2021
Přehled činností během 1. pololetí školního roku 2021/2021 na středních školách
Vydáno: 09. 11. 2021
Učitelé i ředitelé tráví poměrně dost vzácného času tím, že se vzdělávají. Neobejdou se bez toho, protože požadavky společnosti na vybavenost občanů se proměňují velkým tempem, a mění se i samy děti. Vzdělávací politika při snaze o zvýšení kvality vzdělávání zavádí do systému novinky a potřebuje se postarat především o to, aby je přijali pedagogové, kteří je mají realizovat.
Vydáno: 30. 09. 2021