FKSP

S účinností od 1. 1. 2020 novelizací vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, provedenou vyhláškou č. 357/2019 Sb.
Vydáno: 16. 09. 2020
Zodpovědnost za správné čerpání i tvorbu FSKP má ředitel. Proto je pro něj znalost legislativy a pravidel hospodaření s FKSP stejně důležitá jako vše, co se týká řízení školy. V příspěvku se zaměříme na tvorbu a správné čerpání fondu opřené o legislativu. Také se zaměříme na nová opatření, která jsou platná od roku 2018. Součástí příspěvku jsou samozřejmě i praktické příklady správného využití fondu.
Vydáno: 15. 01. 2019