Aktuality

To je název nového podcastu českého ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, ve kterém srozumitelnou formou vysvětluje a rozebírá evropská témata.
Vydáno: Včera
Blíží se konec prvního pololetí a my vám nabízíme praktického pomocníka - monotematicky zaměřenou přílohu časopisu Učitelský měsíčník, která vás provede formativním hodnocením od historického shrnutí, popisu základních principů přes zkušenosti s realizací až k pohledu do zahraniční praxe i responzivní výuce.
Vydáno: Včera
V médiích se s železnou pravidelností objevují články, které kritizují školní jídelny. Prý se tam podává převážně tzv. UHO, které se střídá s UČO, znalosti kuchařek o správných způsobech stravování jsou chabé a vybavení je z doby "krále Klacka". 
Vydáno: 07. 12. 2022
Odborná konference s odborníky ze zemí EU se zaměří na partnerství škol a firem ve středním odborném vzdělávání a představí příklady dobré praxe, kde již dobrá spolupráce funguje. Program konference je určený učitelům a ředitelům škol, zástupcům firem, širší veřejnosti a v neposlední řadě studentům. Mezi klíčové osobnosti, které v rámci programu vystoupí, patří Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti ČR, Martina Viktorie Kopecká, husitská farářka a prezidentka festivalu Meeting Brno, Daniel Low-Beer, zakladatel Nadačního fondu Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera a další.
Vydáno: 06. 12. 2022
Studenti středních škol budou „nanečisto“ volit prezidenta.
Vydáno: 06. 12. 2022
Pořad se zaměřuje na smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce, které připravil Národní pedagogický institut ČR a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy natočil inspirativní videa ze škol, které velmi efektivně využívají digitálních učební pomůcky ve vzdělávání. A právě na některé části pořadu se můžete již nyní podívat prostřednictvím krátkých videí, pokud vás zajímá, jaké pokročilé digitální učební pomůcky používají žáci na školách pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. 
Vydáno: 06. 12. 2022
Zajímá vás proměna obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace v souvislosti s revidovanými Rámcovými vzdělávacími programy?  Ministerstvo školství přidělilo školám finanční prostředky z Národního plánu obnovy na dva účely, jedním z nich jsou finanční prostředky na vybavení dětí a žáků digitálními učebními pomůckami. 
Vydáno: 06. 12. 2022
Akademie digitálního management již připravuje nový ročník studia MBA, který v minulých letech také absolvovalo několik vedoucích pedagogických pracovníků. Vzhledem k pozitivním ohlasům od současných ředitelů škol a vedoucích školských zařízení, kteří aktuálně studují naše MBA, si Vás dovolujeme informovat o připravovaném zahájení nového, již VI. ročníku, našeho studia MBA a to v sobotu 30. 9. 2023.
Vydáno: 06. 12. 2022
Nastaly Dny NpZU – Newsletteru pro Začínající Učitele! Do světa se vydává první díl, kde se s odběrateli Radka Plecháčková podělí o hledání učitelské vize a chtěného učitelského já. 
Vydáno: 05. 12. 2022
MŠMT dnes vydalo důležitý dokument připomínající odkaz humanisty a učitele národů Jana Amose Komenského a současně odsuzující ruskou agresi na Ukrajině - Komenského deklaraci. Ta je prohlášením České republiky připomínajícím hlavní hodnoty a principy, za kterými Komenský stál, a to humanismus, respekt k lidským právům a vzdělání dostupné pro všechny, a také vyzývajícím demokratické země a jejich občany, aby si uvědomili svoji povinnost bránit hodnoty, na kterých naše civilizace po staletí stojí. Deklaraci podpořily Slovinsko, Chorvatsko, Litva, Estonsko, Finsko, Nizozemsko a Portugalsko. Země které se dále připojí, budou doplněny. Uvedený text vítá také Ukrajina. S textem deklarace seznámí členské státy EU na dnešním Evropském vzdělávacím summitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. 
Vydáno: 02. 12. 2022
Žádost o vyplnění dotazníku pro získání informací o reálných potřebách škol a školských zařízení
Vydáno: 01. 12. 2022
Aktuální pohled na problematiku digitálního wellbeingu u dětí představila odborná konference, kterou uspořádal SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání). Konference se uskutečnila v rámci českého předsednictví v Radě EU pod záštitou MŠMT. Problematiku digitálního wellbeingu si Česká republika pro své předsednictví zvolila jako prioritu v oblasti vzdělávání, přičemž právě včera k tomuto tématu schválila strategický dokument Rada EU, které v Bruselu předsedal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. 
Vydáno: 30. 11. 2022
Téma konce patří k životu, v kontaktu s žáky přirozeně vyvstává a učitel by proto měl být připraven a osobnostně vybaven k diskusi o něm, znělo na neformálním setkání odborníků, které v listopadu 2022 uspořádala organizace Cesta domů. 
Vydáno: 30. 11. 2022
V nových dvou podcastech Zapojme všechny s pracovnicemi obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni Michaelou Kučerovou a Terezou Dejmalovou si moderátorka povídá o podpoře dětí, resp. rodin se sociálním znevýhodněním. Co přesně tento pojem znamená?
Vydáno: 30. 11. 2022
Informovanost o rizicích užívání kratomu je stále nedostatečná. Do ambulancí psychiatrů a adiktologů tak přicházejí mladí lidé, ale i děti s rozvinutými syndromy závislosti
Vydáno: 30. 11. 2022
Zveme vás na webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům. 
Vydáno: 30. 11. 2022
sledujte živě streamovanou debatu
Vydáno: 30. 11. 2022
MŠMT pracuje na návrhu implementačního dokumentu Strategie 2030+ na druhé realizační období, který jednoznačně stanoví úkoly a cíle, kam se české školství vydá v letech 2023 až 2027. Tímto dokumentem je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.
Vydáno: 28. 11. 2022
na všech krajských pracovištích NPI ČR už 6. 12.
Vydáno: 28. 11. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo kontrolu hospodaření Centra zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Tu vedení resortu nařídilo v době, kdy byla zveřejněna zjištění kontroly ministerstva financí, která odhalila nedostatky v řízení organizace. I tato zjištění vedla v květnu k odvolání ředitelky organizace. Kontrola MŠMT řadu zjištění resortu financí poukazujících na chyby v hospodaření potvrdila. Ministerstvo vyhodnocuje další postup nezbytný k nápravě zjištěných pochybení. 
Vydáno: 25. 11. 2022