Aktuality - strana 3

Proti rozhodnutí se lze do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat.
Vydáno: 12. 05. 2023
V současné době je v legislativního procesu projednáván návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. V případě jeho schválení budou navrhované změny účinné od 1. září 2023.  Novelou dochází zejména ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), dopad má i na délku akreditace vzdělávacích programů či řízení o akreditaci.
Vydáno: 12. 05. 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2023 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.
Vydáno: 12. 05. 2023
Výzva obsahuje věcné zaměření a účel seznamu, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termíny uzávěrky pro podávání žádostí.  
Vydáno: 12. 05. 2023
Pražský inovační institut zve na sérii akcí, které se odehrají během května a začátkem června. Určeny jsou pražským učitelům, ředitelům škol a jejich zástupcům a dalším profesionálům ve vzdělávání.
Vydáno: 12. 05. 2023
Od května se rozšířila síť odborníků, kteří pomáhají školám v souvislosti se zaváděním změn v informatické a digitální oblasti, kterou poskytuje Národní pedagogický institut ČR. Její součástí se stali krajští ICT metodici, známí pod zkratkou KIM. Ti působili od roku 2018 v končícím projektu SYPO.
Vydáno: 12. 05. 2023
- čísla roku 2023
Vydáno: 12. 05. 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začíná od 1. července 2023 realizovat projekt Střední článek podpory. Jeho činnost tak rozšiřuje ze současných dvou pilotních okresů do všech krajů v ČR.
Vydáno: 11. 05. 2023
Čtvrtý ročník Cen Nadace České spořitelny reflektuje další náročný rok českého školství, které čelilo příchodu tisíců ukrajinských dětí a teenagerů. Letošní držitelé cen významně přispěli k jejich zapojení nejen do školního života. Porota vyzdvihla práci Nadačního fondu Eduzměna, ocenila aktivity programové ředitelky organizace Meta Kristýny Titěrové, tým Začni učit! získal cenu za podporu ukrajinských pedagožek. Zvláštní uznání si letos zasloužili zástupci organizací a institucí, které se podílely na úspěšném startu programu Lídr školy. Za Ministerstvo školství cenu převzal nový ministr Mikuláš Bek.
Vydáno: 11. 05. 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy patří mezi organizace, které podporují vzdělávání a odborné praxe žáků škol. V minulých dnech tak například v odboru řízení regionálního školství, oddělení školského rejstříku, vykonávali svou odbornou praxi žáci SSŠVT Prosek.
Vydáno: 09. 05. 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo stanovisko k tématu domácích úkolů.
Vydáno: 07. 05. 2023
Právě startuje již druhý ročník největšího a nejkomplexnějšího testování digitálních dovedností žáků a studentů v České republice pod názvem IT Fitness Test 2023 V4 & Ukrajina. Hlavním cílem projektu je měření digitální gramotnosti a získání skutečného obrazu o úrovni IT dovedností testovaných respondentů s cílem zhodnotit jejich připravenost na další studium nebo zaměstnání. Vloni se v ČR zapojilo přes 8 000 respondentů, v rámci zbylých zemí Visegrádu (V4) se podařilo do testování zapojit více jak 115 000 lidí. Partnery letošního testování jsou komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital, Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z. s. (AAVIT), a Microsoft Česká republika a Slovensko. Testování bude probíhat až do října 2023 online formou na https://itfitness.eu/cs/.
Vydáno: 05. 05. 2023
MŠMT připravilo k výročí narození Jana Amose Komenského seriál medailonků mužů-učitelů zaměstnaných převážně v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Přesto, že toto povolání patřilo v minulosti právě hlavně mužům, v současnosti je paradoxně v učitelských sborech převaha žen. Co tedy láká muže vzdělávat malé děti v mateřských a základních školách?
Vydáno: 04. 05. 2023
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit příčiny vzdělávání romských žáků vzdělávaných ve školách a třídách zřizovaných dle §16 odst. 9 školského zákona a navrhnout soubor doporučení pro oblast vzdělávání i další sektory.
Vydáno: 04. 05. 2023
Předseda vlády Petr Fiala dnes uvedl do funkce nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka, který ve vládě dosud zastával roli ministra pro evropské záležitosti. Původní profesí vysokoškolský pedagog a emeritní rektor převzal řízení ministerstva školství po Vladimíru Balašovi, který na funkci ze zdravotních důvodů rezignoval. 
Vydáno: 04. 05. 2023
Až do konce dubna měly mateřské a základní školy možnost získat evropské prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský. Během jedenácti měsíců, kdy byla výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I otevřena, využilo této možnosti více než 83 % všech škol a školských zařízení v České republice. 3 935 projektů za více než 5,5 miliardy korun již bylo schváleno, další 2 883 projektových žádostí se hodnotí. Alokace výzvy dosahuje 9 miliard korun.
Vydáno: 04. 05. 2023
Stát nemá přehled o tom, kolik středních škol vypisuje druhé kolo přijímacího řízení. 
Vydáno: 04. 05. 2023
Školy, které se připravují na úpravy školních vzdělávacích programů v digitální oblasti, mohou zdarma využívat individuální konzultace s odborníky Národního pedagogického institutu České republiky. Konzultant se ve vyhrazeném čase věnuje výhradně objednanému řediteli či jinému pedagogickému pracovníkovi z konkrétní školy. 
Vydáno: 03. 05. 2023
Národní finále Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované Centrem kybernetické bezpečnosti, z. ú., a celou řadou státních, akademických i profesních organizací se uskutečnilo dne 27. dubna 2023 v Muzeu Škoda v Mladé Boleslavi.
Vydáno: 02. 05. 2023
Učitelé stojí před diferencovanými a často velmi komplikovanými třídami a nemají ani kapacitu, ani nástroje na to, aby blíže zkoumali rodinnou situaci žáka, kterému se nedaří, a byli v ní nějak zásadněji nápomocni.
Vydáno: 02. 05. 2023