Aktuality - strana 3

Nabízené kapacity a počty přihlášek v jednotlivých školách
Vydáno: 13. 03. 2024
Příručka, která provede každé zařízení školního stravování přípravou a praktickým provedením dietního stravování, dotkne se nejdůležitějších témat a pomůže s praktickými aspekty přípravy dietní stravy. 
Vydáno: 12. 03. 2024
V prvním kole přijímacího řízení na střední školy pro příští školní rok podala naprostá většina uchazečů (cca 121 000) svoji přihlášku elektronicky, přibližně 14 000 uchazečů podalo přihlášku hybridně a pouze kolem 25 000 zvolilo papírovou formu. Díky systému DiPSy má MŠMT vůbec poprvé přehled o celkovém zájmu o různé typy oborů a středních škol napříč Českou republikou. Data ve zprávě níže se vztahují k uchazeči uvedené první prioritě.
Vydáno: 12. 03. 2024
Videozáznam ze dne 4. března 2024
Vydáno: 12. 03. 2024
Přímý přenos bude možné sledovat na ČT na iVysílání.
Vydáno: 12. 03. 2024
Záznam videa: Jak se pozná dobrá škola!
Vydáno: 12. 03. 2024
Analýza, data ČŠI
Vydáno: 12. 03. 2024
V určitých situacích vyvstává potřeba porovnat hodnocení výsledků vzdělávání z ciziny s českými stupni prospěchu (známkami).
Vydáno: 11. 03. 2024
Věstník MŠMT 2/2024
Vydáno: 11. 03. 2024
Česká společnost ekonomická, z. s., organizuje na středních školách projekt Experti do škol, který probíhá formou přednášek více než 50 uznávaných ekonomických odborníků a vysokoškolských pedagogů s cílem přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. 
Vydáno: 11. 03. 2024
Přihlaste svou třídu na edukační program Online Hero, který studentům a studentkám středních škol přibližuje téma politického marketingu, dezinformací a vztahu politik–volič. Online Hero je projekt mezinárodního divadelního spolku Farma v jeskyni sídlící v Centru současného umění DOX.
Vydáno: 11. 03. 2024
Vyzkoušejte minihru Rozpočti si to!
Vydáno: 10. 03. 2024
Festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách
Vydáno: 10. 03. 2024
Státní zemědělský intervenční fond (dále „SZIF“) informuje školy, že do 2.4.2024 se do provádění Školního projektu mohou zapojit – podat Žádost o schválení, noví dodavatelé. Školní projekt zahrnuje projekt Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. V jejich rámci jsou do škol dodávány stanovené produkty a prováděna doprovodná vzdělávací opatření.
Vydáno: 10. 03. 2024
Rozhovor s Karlem Strachotou pro Český rozhlas Plus
Vydáno: 09. 03. 2024
V prvním kole přijímacího řízení na střední školy pro příští školní rok podala naprostá většina uchazečů (cca 121 000) svoji přihlášku elektronicky, přibližně 14 000 uchazečů podalo přihlášku hybridně a pouze kolem 25 000 zvolilo papírovou formu. Díky systému DiPSy má MŠMT vůbec poprvé přehled o celkovém zájmu o různé typy oborů a středních škol napříč Českou republikou. Data ve zprávě níže se vztahují k uchazeči uvedené první prioritě.
Vydáno: 08. 03. 2024
Jaký mají názor na politický systém v naší zemi a mezinárodní politiku? A odkud čerpají informace? Odpovědi na tyto otázky pravidelně zjišťuje vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni ve svých průzkumech. 
Vydáno: 08. 03. 2024
Duševní zdraví studentů na středních školách se podle školních psychologů v čase zhoršuje. Průzkum uskutečnila v lednu 2024 společnost GTS Alive, která mimo jiné vydává a spravuje studentské a učitelské průkazy ISIC a ITIC.
Vydáno: 07. 03. 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je připraveno v průběhu roku dodatečně zvýšit rezervy spravované krajskými úřady tak, aby bylo možné dofinancovat až 2,5 tisíce nezbytných nepedagogických pozic, které aktuálně nejsou pokryty normativním rozpisem. 
Vydáno: 06. 03. 2024
Nezávislá analýza vzdělávacího systému ČR se letos věnuje tématům Strategie 2030+, inovaci oborové soustavy a sociální roli školy. 
Vydáno: 06. 03. 2024