Dokumenty

Fikce neúspěšného vykonání maturitní zkoušky, fikce ukončení zkoušky
Vydáno: 06. 12. 2022
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, se vztahuje pouze na školy veřejné, nikoli na školy soukromé a církevní.
Vydáno: 06. 12. 2022
Podle archivního zákona mají školy povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií.
Vydáno: 06. 12. 2022
Vydáno: 29. 11. 2022
V posledních letech je stále častější, že žáci středních škol stráví pololetí nebo jeden celý školní rok v zahraničí. Buď na to získají stipendium, nebo jim rodiče vzdělávání v zahraničí jednoduše zaplatí.
Vydáno: 21. 11. 2022
Když se bavíme s učiteli o lyžařských výcvicích, často se konverzace stočí na téma bezpečnosti a poučení o bezpečnosti. U všech poučení o bezpečnosti platí, že musí směřovat vůči žákům a musí bezprostředně předcházet školní akci nebo musí být žáci poučeni přímo na školní akci.
Vydáno: 20. 11. 2022
Vydáno: 02. 12. 2022
Vydáno: 01. 12. 2022