Školní řád

Máme jako střední škola právo si určit maximální možnou hranici tolerované absence? Např. 30 % v každém předmětu za pololetí a v případě překročení žádat např. přezkoušení? Zejména u studentů posledních ročníků bývá ve druhém pololetí docházka tristní. 
Vydáno: 19. 03. 2024
Smí ředitel ve školním řádu zakázat žákům používání mobilních telefonů? Konkrétně zapsat do školního řádu, že mobily budou mít žáci vypnuté ve školních skříňkách? Tedy, že po vstupu do budovy školy je vypnou a dají do skříněk?
Vydáno: 09. 11. 2023
Podle ustanovení § 306 odst. 5 zákoníku práce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 263/2007 Sb.,kterou stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných např. krajem. Při veřejnosprávní kontrole jsem byl dotazován, proč nemáme vydaný pracovní řád školy. Uvedl jsem, že toto je řešeno vyhláškou. Další náležitosti pracovněprávních vztahů jsou řešeny v jiných vnitřních předpisech (dokumentech) školy v souladu se zákoníkem práce. Mám povinnost vydávat pracovní řád školy, když je toto řešeno výše uvedenou vyhláškou?
Vydáno: 06. 10. 2023
Na naší škole zajišťujeme povinnou výuku plavání formou dvou výjezdů do nedalekého bazénu a lekcemi plavání v průběhu školy v přírodě. Jak mám přistoupit k plnění či hodnocení žáka, který se: a) Neúčastnil z důvodu např. nemoci ani jednoho „dne plavání“ v průběhu školního roku a také s námi nejel na školu v přírodě. Mám tuto skutečnost nějak řešit? b) Neúčastnil z důvodu omluvenky od rodičů, že si nepřejí, aby se jejich dítě plavání účastnilo. Tuto omluvenku předalo vedení školy i na školu v přírodě. Jsou nějaké oprávněné důvody (např. potvrzení lékaře, že se nemůže této výuky zúčastnit či finanční důvody, např. podíl na dopravě) a lze některé považovat za neoprávněné (např. rodič napíše omluvenku z důvodu, že si nepřeje, aby si dítě namočilo vlasy a mohlo nastydnout)? 
Vydáno: 11. 08. 2023
  • Článek
Začátek nového kalendářního roku nebo začátek druhého pololetí školního roku je často okamžikem, ke kterému se mění, aktualizují interní předpisy školy nebo školského zařízení. Cílem článku je usnadnit školám uvedenou činnost a popsat ustanovení organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, školního řádu a vnitřního řádu vyžadující zvýšenou pozornost, a to z důvodu nové právní úpravy nebo častých pochybení v dané oblasti. Článek je určen pouze pro školy nebo školská zařízení v právní formě příspěvkové organizace.
Vydáno: 13. 12. 2022