Odborová organizace

Vůči odborové organizaci má zaměstnavatel řadu povinností (§ 108 zákoníku práce).
Vydáno: 25. 06. 2024
Pan ředitel se vyjádřil k výroku výboru odborové organizace na „odhlučnění stravovací zóny od žáků“, že to připomíná „jakešovské“ nápady. Je možné označit jeho odpověď jako urážku? 
Vydáno: 24. 10. 2023
Vydáno: 01. 01. 2024
Vydáno: 02. 12. 2023
Kolektivní smlouva je smlouvou uzavíranou v souladu se zákoníkem práce. Zákoník práce byl v souvislosti s rekodifikací soukromého práva novelizován s účinností od 1. 1. 2014, a to včetně ustanovení upravujících kolektivní smlouvu. Novelizována byla ustanovení § 23, § 27, § 28 zákoníku práce:
Vzor kolektivní smlouvy je vypracován v rámci vzájemných vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a nahrazuje předchozí vzor kolektivní smlouvy publikovaný ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sešit č. 7/2012.