Porady ve škole

  • Článek
Za dveřmi ředitelny se odehrávají často nečekané věci. Pojďme se na některé z nich podívat blíže, vysvětlit si postoje vedení školy a hlavně zdůraznit, na co si dát pozor.
Vydáno: 24. 01. 2023
  • Článek
V prvním dílu našeho seriálu jsme se věnovali složení školního poradenského pracoviště a jednotlivým členům tohoto ve škole velmi důležitého týmu. Probrali jsme jednotlivé role a kompetence a podívali se na pyramidu vitality. Celkově jsme se tedy snažili vytvořit užitečný, efektivní, stabilní a dynamický tým, který bude podporovat školu v náročných oblastech a problematických situacích. Nyní je potřeba nastavit vhodné způsoby spolupráce, aby sestavený tým dlouhodobě efektivně fungoval a plnil svou důležitou funkci.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Možná si vzpomenete na příběh, který v roce 2018 obletěl republiku. Byl o Medě, žákyni třetí třídy, která ve výtvarné výchově dostala za obrázek hada čtyřku. Na tom by nebylo asi nic až tak zvláštního, to se v českém školství nejspíš stává denně. Bohužel. Učitel v samozvané roli arbitra vnímání krásna a estetična hodnotí a známkuje. Had nehad. Snaha nesnaha. U novinářů a později i široké veřejnosti ale zarezonoval tento příběh díky Peteru Chvojkovi. Vysokoškolskému učiteli a otci Medy, který se své dcery zastal. A otevřel diskusi ohledně známkování estetickovýchovných předmětů. Když si na internetu do vyhledávače zadáte jeho jméno či nadpis článku Umí Meda hada?, najdete spoustu souvisejících textů i přesný popis toho, co se tenkrát stalo. Mě zajímalo, jak se má Meda a její tatínek dnes. A jaký řetězec událostí se od oné dostatečné známky udál. Anebo také ne.
Vydáno: 23. 09. 2022
Pro zajištění kvalitního chodu a organizace mateřské školy je třeba pružně a účinně reagovat na různé situace, změny a události vyskytující se v běžném provozu školy. K efektivnímu vyhodnocení, rozhodnutí a nastavení pravidel a opatření v režimu školy využíváme porady, na kterých společně řešíme konkrétní záležitosti, plánujeme a radíme se na dalších postupech a řešeních. Následující příspěvek nabízí inspiraci pro realizaci porad v mateřské škole.
Vydáno: 10. 03. 2021
O tom, jak děti do školy smí nebo nesmí, máme celkem jasno. Vláda prostřednictvím krizových opatření rozhoduje, které ročníky do školy chodí a které se učí doma. O učitelích a tom, kde mají pracovat, však krizová opatření mlčí. A tak se stává, že porady koná každá škola jinak. Některá pouze distančně obdobně jako online výuku, některá dávají učitelům na výběr, zda chtějí přijít do školy nebo se účastnit na dálku, a některá razí tvrdou linii povinné osobní účasti učitelů na poradě.
Vydáno: 17. 01. 2021
Škola na dálku přinesla do školství nový fenomén, potřebu synchronně – tedy v jeden okamžik – propojit společně žáky i učitele, ideálně obrazem, slovem vysloveným i psaným. Pojďme se podívat na to, z čeho mohou české školy vybírat a čemu věnovat pozornost.
Vydáno: 01. 06. 2020
Porady jsou nedílnou součástí vedení lidí v každé organizaci, tedy i ve škole a školském zařízení. Porady jsou svolávány s různými cíli, vždy je však nezbytné dodržovat určité zásady, které vedou k efektivitě porady. Kromě zásad je také důležité dodržovat tři základní kroky: přípravu porady, vlastní realizaci porady a vyhodnocení porady.
Vydáno: 04. 03. 2013