Porady ve škole

  • Článek
Produktivní porada vyžaduje více než jen požádat přítomné osoby, aby v tichu poslouchaly. Schůzky navržené s větším důrazem na spolupráci, účast a samořízení podněcují účastníky, aby se zapojili do konverzace a sdíleli své cenné nápady. Většina lidí má něco, čím by mohli a chtěli přispět, a nebaví je sedět a pasivně poslouchat. K oživení týmových schůzek, podnícení účasti a zapojení vašich zaměstnanců se můžete inspirovat různými formáty – tedy způsoby, jakými je schůzka organizována a řízena. Ty staví tradičně zažité zkušenosti na hlavu: na poradách se vůbec nemusí sedět, ne vždy probíhá porada v zasedačce, a dokonce je myslitelné, že není stanoven přesný program a řízení je ponecháno na samotných účastnících. V tomto textu uvádíme některé standardní i méně obvyklé, avšak výzkumně podložené formáty porad, které stojí za to vyzkoušet.
Vydáno: 21. 11. 2023
  • Článek
Chyba je příležitost! Příležitost poučit se, zlepšit se a následně se jí vyhnout… Takto začínal první díl našeho seriálu o chybách, v němž dnes budeme pokračovat. A tentokrát se zaměříme na porady a poukážeme na chyby, kterých se v rámci porad můžeme velmi snadno dopustit.
  • Článek
Brute thinking je metoda, kterou lze použít k řešení problémů a generování nápadů. Jedná se o techniku, která využívá kreativitu a intuici bez omezování racionálními pravidly a konvenčními zvyklostmi. Tento způsob myšlení se v poslední době stává stále populárnějším zejména v oblasti inovací a podnikání. V tomto článku se podrobněji podíváme na to, co metoda BruteThink znamená, jak ji použít a jak se díky ní dobrat k jádru dobré pracovní porady.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Za dveřmi ředitelny se odehrávají často nečekané věci. Pojďme se na některé z nich podívat blíže, vysvětlit si postoje vedení školy a hlavně zdůraznit, na co si dát pozor.
Vydáno: 24. 01. 2023
  • Článek
V prvním dílu našeho seriálu jsme se věnovali složení školního poradenského pracoviště a jednotlivým členům tohoto ve škole velmi důležitého týmu. Probrali jsme jednotlivé role a kompetence a podívali se na pyramidu vitality. Celkově jsme se tedy snažili vytvořit užitečný, efektivní, stabilní a dynamický tým, který bude podporovat školu v náročných oblastech a problematických situacích. Nyní je potřeba nastavit vhodné způsoby spolupráce, aby sestavený tým dlouhodobě efektivně fungoval a plnil svou důležitou funkci.
Pro zajištění kvalitního chodu a organizace mateřské školy je třeba pružně a účinně reagovat na různé situace, změny a události vyskytující se v běžném provozu školy. K efektivnímu vyhodnocení, rozhodnutí a nastavení pravidel a opatření v režimu školy využíváme porady, na kterých společně řešíme konkrétní záležitosti, plánujeme a radíme se na dalších postupech a řešeních. Následující příspěvek nabízí inspiraci pro realizaci porad v mateřské škole.
Vydáno: 10. 03. 2021
O tom, jak děti do školy smí nebo nesmí, máme celkem jasno. Vláda prostřednictvím krizových opatření rozhoduje, které ročníky do školy chodí a které se učí doma. O učitelích a tom, kde mají pracovat, však krizová opatření mlčí. A tak se stává, že porady koná každá škola jinak. Některá pouze distančně obdobně jako online výuku, některá dávají učitelům na výběr, zda chtějí přijít do školy nebo se účastnit na dálku, a některá razí tvrdou linii povinné osobní účasti učitelů na poradě.
Vydáno: 17. 01. 2021
Škola na dálku přinesla do školství nový fenomén, potřebu synchronně – tedy v jeden okamžik – propojit společně žáky i učitele, ideálně obrazem, slovem vysloveným i psaným. Pojďme se podívat na to, z čeho mohou české školy vybírat a čemu věnovat pozornost.
Vydáno: 01. 06. 2020
Porady jsou nedílnou součástí vedení lidí v každé organizaci, tedy i ve škole a školském zařízení. Porady jsou svolávány s různými cíli, vždy je však nezbytné dodržovat určité zásady, které vedou k efektivitě porady. Kromě zásad je také důležité dodržovat tři základní kroky: přípravu porady, vlastní realizaci porady a vyhodnocení porady.
Vydáno: 04. 03. 2013