Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (2. část). Interní spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště

Vydáno: 8 minut čtení

V prvním dílu našeho seriálu jsme se věnovali složení školního poradenského pracoviště a jednotlivým členům tohoto ve škole velmi důležitého týmu. Probrali jsme jednotlivé role a kompetence a podívali se na pyramidu vitality. Celkově jsme se tedy snažili vytvořit užitečný, efektivní, stabilní a dynamický tým, který bude podporovat školu v náročných oblastech a problematických situacích. Nyní je potřeba nastavit vhodné způsoby spolupráce, aby sestavený tým dlouhodobě efektivně fungoval a plnil svou důležitou funkci.

Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (2. část)
Interní spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
Autorka blogu skolaroduzenskeho.cz ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala v Praze
Mgr.
Zuzana
Svobodová
Ph.D.
Autorka blogu skolaroduzenskeho.cz Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK
Členové školního poradenského pracoviště (ŠPP) mají zpravidla je