Novela maturitní vyhlášky

Vydáno:

Cílem textu je shrnout změny vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Poslední novela maturitní vyhlášky (vyhláška č. 173/2014 Sb.) nabyla účinnosti 1. září 2014.

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela školského zákona
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
173/2014 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů