Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované

Vydáno:

Původně již v letošním roce měla být Parlamentem ČR projednána a schválena tzv. „velká novela“ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).1) Jednalo se (a stále se jedná) o komplexní novelu ZZVZ po více než třech letech od jeho účinnosti, která se mimo jiné zásadním způsobem dotkne i způsobu nákupu potravin, byť jen u těch zadavatelů, kteří budou povinni veřejné zakázky na tento druh komodity zadávat v nadlimitním režimu. V tomto ohledu se budoucí novela dotkne především státních školských stravovacích zařízení2), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 3,5 milionů Kč bez DPH ročně, a obecních, resp. krajských, školských stravovacích zařízení3), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 5,5 milionů Kč bez DPH ročně.

Související dokumenty

Zákony

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Nařízení vlády

172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Pracovní situace

Novela vyhlášky o školním stravování
Hygiena potravin a legislativa
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Tematická zpráva ČŠI 2017
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Poskytování dietního stravování v MŠ
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Provozovatelé stravovacích služeb
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Školní stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Soukromá škola - stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina