Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované

Vydáno:

Původně již v letošním roce měla být Parlamentem ČR projednána a schválena tzv. „velká novela“ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).1) Jednalo se (a stále se jedná) o komplexní novelu ZZVZ po více než třech letech od jeho účinnosti, která se mimo jiné zásadním způsobem dotkne i způsobu nákupu potravin, byť jen u těch zadavatelů, kteří budou povinni veřejné zakázky na tento druh komodity zadávat v nadlimitním režimu. V tomto ohledu se budoucí novela dotkne především státních školských stravovacích zařízení2), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 3,5 milionů Kč bez DPH ročně, a obecních, resp. krajských, školských stravovacích zařízení3), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 5,5 milionů Kč bez DPH ročně.

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela vyhlášky o školním stravování
Hygiena potravin a legislativa
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Provozovatelé stravovacích služeb
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Poskytování dietního stravování v MŠ
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Soukromá škola - stravování
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Stravenkový paušál
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Stravování české školní inspekce
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Jmenování ředitele
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Nařízení vlády

172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek