Hygienické požadavky na pracovníka

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Provozovatelé stravovacích služeb
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Spotřební koš
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Novela vyhlášky o školním stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Hygiena
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Stravování české školní inspekce
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Počet dětí ve třídě MŠ II
Soukromá škola - stravování
Stravenkový paušál
Nárok na dotovanou stravu v době konání praxe
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ