Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Hygiena potravin a legislativa
Hygienické požadavky na pracovníka
Provozovatelé stravovacích služeb
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Spotřební koš
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Novela vyhlášky o školním stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Hygiena
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Rozchod na školní akci
Poškozená tabule - náhrada škody
Stravování české školní inspekce
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Počet dětí ve třídě MŠ II
Soukromá škola - stravování
Odpovědnost
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník