Alena Strosserová

  • Článek
Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jeho nedílnou součástí je spotřební koš. Ten ve školním stravování platí od roku 1993, a to je velmi často cílem kritiky nových reformátorů školního stravování.
Vydáno: 22. 12. 2014
Spotřební koš je zákonnou normou a jídelny ho musí dodržovat. Výživové normy, přepočtené do jednodušší formy, tzv. spotřební koš pro školní stravování jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a uvádějí průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech.
Vydáno: 12. 02. 2013