Spotřební koš

Vydáno:

Spotřební koš je zákonnou normou a jídelny ho musí dodržovat. Výživové normy, přepočtené do jednodušší formy, tzv. spotřební koš pro školní stravování jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a uvádějí průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech.

Související dokumenty

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
463/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

Pracovní situace

Tematická zpráva ČŠI 2017
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela vyhlášky o školním stravování
Poskytování dietního stravování v MŠ
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Provoz školních jídelen od 14. října 2020

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Odpis zboží ze skladu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Stravování české školní inspekce
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci

Vzory