Dietní stravování

Vydáno:

Poskytování dietního stravování není povinností zařízení školního stravování, ale pouze možností. O tom, zda bude zařízení poskytovat dietní stravování, rozhoduje ředitel.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování

Pracovní situace

Poskytování dietního stravování v MŠ
Závodní stravování
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Spotřební koš
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Tematická zpráva ČŠI 2017
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Dietní stravování
Soukromá škola - stravování
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Pomocná kuchařka
Výpověď
FKSP
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci