Tematická zpráva ČŠI 2017

Spotřební koš a zdravé stravování

Související dokumenty

Pracovní situace

Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela vyhlášky o školním stravování
Hygiena potravin a legislativa
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Spotřební koš
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Školní družina a kritéria ČŠI
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Odpis zboží ze skladu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Stravování české školní inspekce
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování