Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)

Stejně jako v případě ostatních zaměstnanců i uchazeči o zaměstnání, kteří mají vykonávat práci v zařízení školního stravování, se musí podrobit vstupní prohlídce (§ 59 zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění), v rámci které je posuzována jejich zdravotní způsobilost.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Závodní stravování
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Postup před vznikem pracovního poměru
Poskytování dietního stravování v MŠ
Informování o obsahu pracovního poměru
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Spotřební koš
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Prodloužení zkušební doby
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Stravenkový paušál
Práce během pracovní neschopnosti
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Doplňková činnost
Stravování české školní inspekce
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce