Závodní stravování

Vydáno:

Právní úprava závodního stravování zaměstnanců škol zřízených územním samosprávným celkem je obsažena v několika právních předpisech.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
107/2005 Sb. o školním stravování

Pracovní situace

Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Dietní stravování
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Spotřební koš
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Výpověď
FKSP
Hygiena
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Pomocná kuchařka
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně