Závodní stravování

Právní úprava závodního stravování zaměstnanců škol zřízených územním samosprávným celkem je obsažena v několika právních předpisech.

Související dokumenty

Pracovní situace

Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Spotřební koš
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Stravenkový paušál
Doplňková činnost
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
107/2005 Sb. o školním stravování