2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku

Pracovní situace se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2022/2023. 

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování dietního stravování v MŠ
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Tematická zpráva ČŠI 2017
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Novela vyhlášky o školním stravování
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách

Poradna

Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Míra vzdělávací povinnosti
Přímá vyučovací povinnost
Školní klub
Zřizovatel
Náhrada mzdy
Úvazek
Jmenování ředitele
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpis zboží ze skladu
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Volby do školské rady

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
310/2018 Sb. o krajských normativech
111/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.