2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku

Vydáno:

Pracovní situace se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2022/2023. 

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
310/2018 Sb. o krajských normativech
111/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování dietního stravování v MŠ
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování

Poradna

Jmenování ředitele
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Míra vzdělávací povinnosti
Přímá vyučovací povinnost
Školní klub
Zřizovatel
Náhrada mzdy
Úvazek
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Vzdání se funkce
Výpověď
FKSP
Výkon veřejné funkce