Náhrada mzdy

Plné znění otázky

Jak se vypočte náhrady mzdy bývalého pana ředitele, který k 31.8.2021 sám odstoupil z funkce? Pan ředitel místo učitele v září odmítl, dala jsem mu výpověď a dopis o překážce na straně zaměstnavatele. Od září do konce listopadu by tedy vykonával práci na pozici učitel. Za měsíce červenec, srpen, září neměl odpracovaných 21 dnů. Naše mzdová účetní mu po konzultaci se správcem našeho mzdového programu, vyplatila mzdu za říjen, která vychází z pravděpodobného výdělku – podle §355 ZP, který by měl při učitelském platu. Problém je, že ten průměr je o dost nižší, než byl v září, kdy se počítal z měsíců duben, květen červen. Pan ředitel se teď začal bránit a poslal naší mzdové účetní toto:

„abychom tomu rozuměli stejně, tak se podíváme do výkladu právních předpisů - tím je zákoník práce. Podle §208 mám nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku. Průměrnému výdělku jsou věnovány další odstavce zákoníku práce.

§ 352
Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak.
§ 353
(1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodné období § 354:
(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.
(2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období.

Jde tedy o to, že zákoník práce uvádí jiný způsob výpočtu průměrného výdělku, než jsi vypočítala. Podle výše uvedeného výkladu zákoníku práce není částka náhrady nějaká částkou z teoretického platového výměru učitele v daném měsíci. Je vypočtena z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období (§353), což je předchozí kalendářní čtvrtletí (§354), tedy v mém konkrétním případě průměrný hrubý plat ve III. čtvrtletí (měsíce červenec-srpen-září). Podle uvedeného je celkem jedno jaký mám teď platový výměr.“ Dále při telefonickém hovoru sdělil, že by mu měl být započítáván i průměr z práce na DPČ. Naše mzdová účetní vypočítala 2 různými způsoby průměrný výdělek.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce