ICT ve škole

  • Článek
V minulém článku Dobrý sluha, ale špatný pán aneb o digitálních technologiích v životě a učení teenagerů (Řízení školy 10/2022) jsem představil náš výzkum, který se zaměřil nejen na využívání digitálních technologií ve škole, ale zejména sledoval život rodin i samotných adolescentů s technologiemi.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Devět měsíců dělí základní školy od povinného zahájení výuky podle revidovaného RVP ZV v digitální oblasti na prvním stupni, druhý stupeň musí začít o rok později. Jak se co nejrychleji „dostat do obrazu“, pokud s přípravami začínáte? Například díky nové službě školám – lektorům pro celou sborovnu –, kterou NPI ČR od září nabízí.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
„Nemůžeme tak položit rovnítko mezi únik dat způsobený kybernetickým útokem a sankční odpovědnost správce osobních údajů. Vždy je nutné posoudit míru zabezpečení v kontextu zpracování osobních údajů,“ řekl J. Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, v nedávno publikovaném článku. Tato zdánlivě jednoduchá věta si zaslouží v návaznosti na řadu událostí ze srpna 2022 pár poznámek.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
O využití IT ve výuce cizích jazyků dnes není sporu. Ať již jde o klasické poslechy, podporu TPR, či CLIL, najdeme celou řadu příkladů metod, které stojí za vyzkoušení. Mnohé zdroje využívají licenční politiky a jsou víceméně komerční, mnohé jsou naopak postaveny na otevřených vzdělávacích zdrojích a jsou volně přístupné. Základním problémem, který brání většímu využití takových možností v české škole, je jejich relativní nedostupnost, protože nikdo dnes nemůže strávit svůj pracovní či spíše volný čas neustálým vyhledávacím lelkováním v online prostředí.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Nárůst využívání digitálních technologií v průmyslu, ve vzdělávání i v domácnosti s sebou pochopitelně přináší celou řadu systémových otázek. K těm nepochybně patří úzká vazba mezi vlastnictvím digitálních technologií, jejich efektivní správou a uživatelskou přívětivostí. Většina dílčích zařízení je dnes alespoň na nějakou dobu připojena do různé infrastruktury, cloudů či jen k veřejnému internetu. Není dne, kdy by se v online prostoru neobjevil článek o nových hrozbách, virech, ransomwaru, phishingu či wishingu. Tato původně cizí slova se už stala součástí novodobé češtiny. Nemůžeme také zapomínat na otvírající se digitální propast mezi těmi, kteří mají k technologiím a internetu přístup, a těmi, kteří zejména kvůli svému sociálnímu statusu jednoduše nemají příležitost.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
DIGIplovárna je součástí podpory škol při revizích RVP ZV v digitální oblasti. Nejde však o klasickou vzdělávací akci, spíše o přátelský prostor ke sdílení zkušeností v menších skupinkách účastníků. Každá DIGIplovárna má svého „plavčíka“, vyškoleného moderátora z řad pedagogů, a téma. Konkrétní obsahovou náplň si tvoří účastníci sami.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Moderní náborové kampaně zahrnují mnoho nástrojů, které se liší cenou, efektivitou a přesahem do dalších součástí života školy. Do čeho se školám vyplatí investovat? Je to bezpochyby online prezentace – internetový marketing je nejlevnější cestou, jak oslovit cílové publikum bez ohledu na velikost školy.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Digitální technologie se staly jedním základních stavebních kamenů soudobé společnosti, kultury i každodenního života. Dnešní mladí lidé vyrůstají ve světě, ve kterém jsou digitální technologie běžnou a přirozenou součástí prakticky všech aspektů jejich života, školu a učení nevyjímaje.
Vydáno: 20. 09. 2022
Vzorová zadávací dokumentace
Vydáno: 29. 06. 2022
Praktický „tahák“ pro ředitele škol aneb Jak správně zadat tvorbu školního webu
Vydáno: 29. 06. 2022
Školní web není holubník. Zákony mu stanovují pravidla, která musí respektovat, aby se na webu cítil pohodlně jakýkoliv návštěvník.
Vydáno: 29. 06. 2022
Cílem každé školy je, aby byl na školních ICT zařízeních instalován pouze legální software a aby ICT správce i vedení školy měli přehled o licencích, které škola vlastní. K tomu jsou potřeba dva kroky: první je evidence nákupů SW, druhý pak audit SW instalovaného na ICT zařízeních. Oba dva kroky jde spojit do jednoho pomocí vhodné aplikace pro audit softwaru, v dnešní době se zpravidla jedná o kombinaci klasické aplikace pro SW audit a přehledu aplikací instalovaných přes digitální distribuční platformy. V případě kontroly softwaru v organizaci pak budete moci rychle prokázat, že na všechen instalovaný software máte zakoupeny příslušné licence.
Vydáno: 14. 01. 2013
Počítačové sestavy stály kdysi desítky tisíc korun a často se o nich uvažovalo jako o dlouhodobé investici. Vývoj ICT zařízení však byl a je natolik rychlý, že počítače zastarají již v průběhu několika málo let. Finanční situace však školám nedovoluje měnit počítače tak často, jak by si zasloužily, a tak na mnohých školách nejsou výjimkou PC sestavy či notebooky, které slouží sedm a více let. Vždy však záleží na tom, k čemu se PC využívá.
Vydáno: 14. 01. 2013
Při pořízení osobního počítače si můžeme vybrat, jaký operační systém na něm budeme používat. Z hlediska ICT správce i vedení školy pak rozlišujeme operační systémy pro servery a operační systémy pro pracovní stanice. Výběr serverových operačních systémů je v kompetenci ICT správce, jelikož je to právě on, kdo je bude spravovat. Vhodnému výběru ale může pomoci i vedení školy tím, že spolu s ICT správcem i ICT metodikem proberou další plány na rozvoj ICT ve škole.
Vydáno: 14. 01. 2013
Zálohování dat je občas vnímáno jako jakýsi doplněk činnosti ICT správce, ve skutečnosti však jde z hlediska priorit o jednu z nejdůležitějších činností. Tato činnosti sice není vidět a nepřináší v každodenním chodu školy žádné výsledky, její podcenění však může mít kritické následky.  
Vydáno: 14. 01. 2013
Většina větších škol již počítačovou pracovnu vlastní. Pokud o ní jako vedení školy teprve uvažujete nebo se chcete pustit do přestavby, můžou vám při jejím plánování pomoci následující řádky. Na začátku by měla být vaše představa o tom, k jakým účelům bude učebna sloužit: zda bude vyhrazena pouze stolním počítačům, zda bude sloužit klasické výuce v kombinaci s výukou informatiky či bude sloužit jako učebna pro tablety a jiná přenosná zařízení. Další volba souvisí s využitím samotných počítačů. Pro různá využití se hodí různé platformy, konkurentem plnohodnotných stanic pak mohou být terminálové virtuální desktopy.
Vydáno: 14. 01. 2013
Většina škol bezdrátovou síť již má nebo o ní uvažuje. Pokud patříte mezi druhou skupinu, je dobré si před instalací či přestavbou bezdrátové sítě ujasnit, co od sítě očekáváte a jaké prostředky chcete investovat. 
Vydáno: 14. 01. 2013
Elektronické třídní knihy, resp. elektronické žákovské knížky se již staly běžnou součástí školního prostředí a dá se předpokládat, že se v následujících letech budeme s klasickou papírovou třídní knihou setkávat již jen ojediněle.
Vydáno: 14. 01. 2013
V digitálním věku 21. století je nutné promýšlet, jak internet a digitální inovace ve vzdělávání proměňují samotné učení dětí a studentů. Je nutné měnit náš přístup jako odpovědných osob za tvorbu inspirativního prostředí, kde každý jednotlivec rozvíjí na maximum svůj potenciál a zároveň se učí žít v sociálních vazbách s ostatními ve společenství školy. Náš celkový přístup k inovacím podporujícím učení dětí musí být více založen na datech a informacích, které vyhodnocujeme a stojíme za zásadními rozhodnutími proměny naší školy.
Vydáno: 14. 01. 2013