Bezpečnost

Pokud žáci vyjíždějí do zahraničí na zájezd, pojištění není zahrnuto v zájezdu, připojišťují se sami. Co vše doporučujete zahrnout k pojištění (např. úraz, odpovědnost za škodu)?
Vydáno: 12. 09. 2023
Kdo má zodpovědnost za dítě, kdyby se mu něco stalo, které zůstává ve škole, nebo na pozemku školy a čeká na rodiče, i když už je konec školy. Ředitel, družinář, rodič nebo někdo jiný? Případně člověk, co je ve družině, ale už jen jako soukromá osoba a ne zaměstnanec školy? Souvisí, nebo nesouvisí to se školou?
Vydáno: 09. 08. 2023
Vydáno: 01. 08. 2023
Vydáno: 01. 08. 2023
Při školních výletech nebo např. při zkráceném vyučování dochází k odchylce od obvyklého rozsahu a podmínek péče poskytované jinou osobou (např. pedagogickým pracovníkem). Je nutné informovat rodiče a získat jeho souhlas správným souhlasem. 
Vydáno: 29. 06. 2023
  • Článek
Učitelky MŠ pomáhají dětem při stravování (dotýkají se svačinek při krájení, dopomoci dětem atp.). Je nutné, aby v tuto dobu používaly rukavice, bílý plášť nebo jiné pomůcky?
Vydáno: 23. 05. 2023
Je možné dát dětem na omezený čas v jasně vymezeném prostoru „rozchod“? Pokud ano, za jakých podmínek? V případě, že se dítě úmyslně vzdálí z vymezeného prostoru a odejde, nese škola odpovědnost za případný úraz, který by se mu stal?
Vydáno: 11. 05. 2023
Zajištění dohledu a BOZ v základním vzdělávání.
Vydáno: 25. 04. 2023
Školský zákon ukládá řediteli zajištění dohledu nad nezletilými žáky. Kdy je nutný dohled pedagogickým pracovníkem i mimo školu? Liší se podmínky konání dohledu nepedagogickým pracovníkem?
Vydáno: 05. 04. 2023
Dohled jako povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví strávníků.  Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
Vydáno: 05. 04. 2023
Dohled jako povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví účastníků zájmového vzdělávání - nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka; dohled nepedagogických pracovníkem. 
Vydáno: 05. 04. 2023
Dohled nad dětmi jako péče o zdraví a bezpečnost dětí; Počty dětí připadající na jednoho učitele při pobytu v místě vzdělávání i mimo místo vzdělávání; role asistenta pedagoga.
Vydáno: 22. 03. 2023
  • Článek
Je určitě více než obtížné přetavit vlastní velmi negativní životní zkušenost do pomoci ostatním. Tomáš Paprštein to dokázal. Sám byl jako žák základní školy několik let sexuálně zneužíván třídním učitelem a nyní, v dospělosti, jezdí po školách, vydává knihu a nabízí besedy, během nichž popisuje, co se mu stalo, ale hlavně radí, jak tomu předejít. „Chci ukázat, že i tak těžké zkušenosti se dají zvládnout a že jde začít žít hezký život.“ Onen učitel svou vinu dodnes popírá a po uplynutí podmíněného trestu se vrátil k pedagogické profesi.
Vydáno: 20. 03. 2023
Je pedagogický pracovník povinen doprovázet žáka na ošetření v případě úrazu či nevolnosti, které vyžadují zásah záchranné služby?
Vydáno: 28. 02. 2023
Dítě by mělo přicházet po nemoci do mateřské školy až po úplném vyléčení, tedy po ukončené léčbě. Kdo o tom však rozhoduje, zda je dítě skutečně již zdravé?
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
Bezpečné prostředí je základ pro efektivní učení žáků a jejich duševní pohodu. To je hlavní poselství kampaně s názvem Bezpečí otevřeno, ve které učitelé a další odborníci přicházejí se svými pohledy na téma psychického bezpečí na školách.
Vydáno: 20. 02. 2023
  • Článek
Den bezpečnějšího internetu se připomíná ve více než 200 zemích po celém světě, a to vždy druhé únorové úterý. Letos tento den připadá na 7. února a slavíme ho již po dvacáté. Jeho koordinátorem pro Českou republiku je národní Safer Internet Centrum, které spravuje sdružení CZ.NIC.
Vydáno: 24. 01. 2023
Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, která s účinností od 1. 1. 2022 umožnila na základě indikace praktického lékaře pro děti a dorost poskytovat poskytovatelům domácí péče zdravotní služby dětem ve školách.
Vydáno: 19. 12. 2022
Školní výlety jsou u dětí velmi oblíbené. Na ředitele škol a pedagogy však tyto akce kladou značné nároky. Je třeba vyřešit otázky týkající se pracovního práva, např. jak se vypořádat s limity pracovní cesty a cestovními náhradami, s pracovní dobou atd.
Vydáno: 19. 12. 2022
  • Článek
Devatenáctiletý mladík v říjnu loňského roku z nenávisti vůči LGBT lidem zastřelil dva mladé muže. Teroristickému útoku se mohlo předejít, kdyby si někdo včas všiml, že se mladík radikalizuje. Projekt Commander se snaží rozšířit povědomí o nebezpečí radikalizace dospívajících.
Vydáno: 13. 12. 2022