Školní stravování

Jsme soukromá lesní mateřská škola, školská právnická osoba, zřizovaná spolkem. Nemáme registrovanou výdejnu. Školní stravování zajišťujeme soukromou firmou, se kterou máme uzavřenu smlouvu o školním stravování, tato firma nám stravu také vydává (obědy, svačiny i přesnídávky). Ani tato firma není zapsána jako zařízení školního stravování. Tedy ani naše školka, ani stravovací firma nepobíráme na stravování žádné dotace (normativ). Je tedy v tomto případě mou povinností zajistit plnění spotřebního koše? Ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. je definováno: „Typy zařízení školního stravování jsou a) školní jídelna, b) školní jídelna – vývařovna (dále jen ‚vývařovna‘), c) školní jídelna – výdejna (dále jen ‚výdejna‘), d) výdejna lesní mateřské školy. “ Nejsme ani jedno z výše jmenovaných zařízení, tudíž usuzuji, že se tato povinnost na nás nevztahuje? 
Vydáno: 24. 11. 2022
  • Článek
Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s pomocí dospělých samy zpracovat? Následující seriál nabízí inspiraci, jakým způsobem můžeme děti blíže seznamovat s plody a rostlinami, které samy vypěstují.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Jen pro připomenutí - smyslem projektu Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje - „Kuchyně našich babiček“ - je chutné, zdravé a moderní vaření dle tradičních a ověřených receptur naší národní kuchyně. To vše za pomoci nejnovějších technologií a v duchu gastronomických trendů.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Školní stravování je neodmyslitelnou součástí každé školy. Některé školy mají velkou výhodu, že mají svou školní kuchyni, která obědy připravuje. Jiné školy se musí smířit s tím, že jim je školní oběd přivážen, nejčastěji z direktivně zřizovatelem přidělené školní kuchyně, což je náš případ. Co si však počít, když si strávník položí otázku, z jakých surovin je oběd připraven? Odkud kuchyně nakoupila suroviny? Jak suroviny skladuje? Jak oběd připravuje? Jsou obědy nutričně vyvážené? Jsou zdravé? Následující článek nabízí inspiraci, jak se strávníci školních jídelen, školních jídelen - výdejen, ale i rodiče dětí stravujících se ve škole, mohou alespoň orientačně dozvědět základní informace o školním obědě. Tyto informace mohou být samozřejmě i vhodnou zpětnou vazbou pro školní kuchaře a kuchařky.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Zelná polévka s klobásou 1 velká cibule nakrájená nadrobno 1 lžíce oleje 30 g másla kmín 20 dkg klobásy nakrájené na kostičky 40 dkg propláchnutého kyselého zelí 30 dkg brambor...
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Foodbloggerka Karolína Four prezentuje kulinářský svět líbivě, ale i s osvětou. Jako vystudovaná inženýrka výživy a kvality potravin zná své recepty i po nutriční stránce a svým čtenářům ráda říká věci bez obalu a se zaměřením na skutečně důležité informace. Její „Jediná kniha o jídle, kterou potřebujete“, jež mimo jiné vyvrací řadu mýtů a omylů ve výživě, se stala okamžitým bestsellerem.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Jak se správně chovat, jak se zdravit, jak se oblékat, a především i správně stolovat. To jsou základy etikety, které by měl každý z nás dobře znát. Pojďme tyto návyky společně učit i naše děti tak, aby se v dospělosti staly slušnými a kultivovanými osobnostmi.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Každý z nás to zná, když se dostaví chuť si zamlsat u televize nebo při čtení napínavé knihy. Jsou různé možnosti a jednou z nich jsou rozmanitá semínka, která jsou nejen chutná, ale dokonce superzdravá, a to náš organismus rozhodně ocení. Nenápadná semínka skrývají pod mnohdy nevzhlednou slupkou doslova bombastický elixír mládí, zdraví a krásy! Příroda je vybavila, aby živila celou rostlinu. Zkusme tedy zařadit semínka do svých jídelníčku. Jak na to? V tom vám pomůže tento článek.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Zajištění výživy dětí, žáků a studentů je samozřejmě nedílnou součástí vzdělávacího procesu a spolu s ovlivňováním výživy dětí a mládeže je i důležitou společenskou činností. Školní stravování se tak stává významnou součástí školských služeb poskytovaných v rámci vzdělávacího systému. Vytváření zdravých stravovacích návyků s důrazem na vyvážený a plnohodnotný jídelníček v zařízeních školního stravování spolu s naplňováním nutriční politiky státu přispívá k výchově ke zdravému životnímu stylu a jeho osvojování v návaznosti na školní vzdělávací programy. Současně je třeba připomenout, že rozsáhlá a propracovaná infrastruktura školního stravování tak, jak ji známe z českého prostředí, je v mnoha ohledech mezinárodním unikátem, o který je třeba pečovat a efektivně jej využívat.
Vydáno: 18. 10. 2022
Vydáno: 01. 11. 2022
Pracovní situace se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 05. 08. 2022
V roce 2021 vydal veřejný ochránce práv sborník ŠKOLSTVÍ, ve kterém shrnuje své závěry a zjištění v oblasti státní správy školství, kterou vykonává od samého počátku své činnosti v roce 2000, a také z oblasti rovného přístupu ke vzdělávání, kterou vykonává od roku 2009. Ochránce se za tuto dobu opakovaně setkával s podněty rodičů, kteří usilovali o úpravu školního stravování pro své děti a nebyli spokojeni s tím, jak škola s jejich žádostí naložila. Tento článek si klade za cíl shrnout hlavní závěry ochránce obsažené ve sborníku k tomuto tématu a poskytnout základní informace o povinnostech, které při poskytování stravování pro školy vyplývají z antidiskriminačního zákona.1)
Vydáno: 31. 01. 2022