Školní stravování

 • Článek
Změny za období únor 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 11/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb.,...
Vydáno: 21. 02. 2024
Jak je to s výší stravného v letošním roce pro již nepracujícího důchodce školy ve školní jídelně? Pokud se v jídelně stravují důchodci (bývalí zaměstnanci), je jim vyměřena snížená úhrada na oběd (hodnota surovin + příspěvek z FKSP).  V konsolidačním balíčku je uvedeno, že podmínkou je, že zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během tohoto dne nárok na stravné v rámci cestovních náhrad na služební cestě. Můžeme i letos poskytovat nepracujícím důchodcům stravné ve školní jídelně za sníženou úhradu?
Vydáno: 16. 02. 2024
Jsme základní škola - příspěvková organizace. Aby měl zaměstnanec nárok na příspěvek na stravné z FKSP, je potřeba, aby splnil podmínku odpracování 3 hodin ve stanovené směně. Jak to bude u pedagogického pracovníka, který: a) má na den určené 3 hodiny výuky od 7.55 do 10.40 hodin, tj. i s přestávkami 2 hodiny 45 minut a po 3. vyučovací hodině jde domů; b) má na den určené 3 hodiny výuky od 7.55 do 10.40 hodin, tj. i s přestávkami 2 hodiny 45 minut a po 3. vyučovací hodině bude vykonávat ještě nepřímou vyučovací povinnost v délce 60 minut; c) má na den určené 2 hodiny výuky, příjde do práce a 3. a 4. hodina je mu přidělena jako suplování za nemocného pedagoga; d) má na den určené 4 hodiny výuky, ale 4. hodinu musí odejít na předem objednané vyšetření k lékaři Ve kterém případě bude mít nárok na příspěvek na stravné? 
Vydáno: 15. 02. 2024
 • Článek
V jídelníčcích (nejen školních) jsou zastoupeny kombinace rostlinných i živočišných zdrojů potravin. Čím rozmanitější strava, tím více potřebných živin tělu doplníme. Pestrost jídelníčku zajišťují obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina a maso - zpravidla drůbeží, vepřové a hovězí. Z hlediska zdravé výživy bývá vedle vyšší konzumace ryb doporučováno také maso z divoce žijících zvířat. Zvěřina obsahuje minimum tuku, velké množství bílkovin, vitamínů a minerálů. V následujícím seriálu se můžete inspirovat recepty z různých druhů zvěřiny.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Jsme samostatná školní jídelna v Kojetíně, která vaří denně cca 700 obědů a mezi naše "krédo" patří nejen vaření z čerstvých surovin za dodržování výživových norem, ale i mimo jiné zachovávat lidové gastronomické tradice. Jsme také i otevřeni novým zvykům, svátkům či slavnostem tak, aby i děti, žáci a studenti ochutnávali stále něco nového či netradičního. A tak sledujeme nové trendy a nezapomínáme ani na naše české tradice. Z těch novějších již tradičně připravujeme např. Valentýnské menu, v rámci svátku Halloween dýňové speciality a na Martina "martinskou husu". Ani jeden z těchto svátků se za mých dětských let neslavil. Je ale pravdou, že už hodně pamatuji :).
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
PharmDr. Margit Slimáková, jak již titul napovídá, je vystudovaný farmaceut, který během studia řešil zdraví člověka, jak léčit nemoci a jakými léky. V té době se privátně a následně profesně začala věnovat zdravotní prevenci, protože si uvědomila, že prevence je mocná a za naprostou většinou nemocí stojí to, co jíme, co děláme a jak se chováme. Je lepší tedy, jak se s mnoha studiemi shoduje, dbát na prevenci než hasit následný požár.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
V předchozích číslech Speciálu pro školní jídelny jsme vám nabídli základní informace týkající se dotazníkového šetření odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje - úvodník a kompilaci dotazníkového šetření.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Od roku 2024 budou čerpat dovolenou i zaměstnanci pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodu o provedení práce i pracovní činnosti. Jelikož jde o specifické pracovněprávní vztahy, které jsou nezřídka využívány na zástupy a krátkodobý výkon práce, bude s posuzováním dovolené těchto zaměstnanců spojeno mnoho potenciálních problémů. V tomto článku popíšu, jak vzniká nárok na dovolenou zaměstnancům pracujícím na dohody, a zaměřím se na specifika čerpání dovolené těchto zaměstnanců.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Tak tu máme nový rok a s ním nové naděje a očekávání. V lednu je aktuální téma hubnutí, všichni se snažíme dostat znovu do formy. S nadbytečnými kily pomáhá pohyb, ale také lehčí strava. Proto si dnes povíme o králíkovi.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Kurzy vaření a pečení jsou důležitou součástí předmětu pracovní vyučování vyučovaného na druhém stupni základních škol. Cílovou skupinou jsou žáci osmých až devátých tříd. Vzdělávací standardy pro 2. stupeň základních škol uvádějí, že tito žáci by z hlediska výkonu měli být schopni bez obtíží připravit tradiční slovenský pokrm (Technika - nižšie stredné vzdelávanie, 2022).
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Přichází podzim, doba velkých teplotních skoků, které mají nepodstatný vliv na imunitu naši, ale především našich dětí. S nástupem do školy se mění jejich režim, přichází na řadu brzké vstávaní, stres a určitá odpovědnost za své povinnosti. To může vést k oslabení imunity a velké zkoušce odolávání virům a bakteriím. Je třeba přistoupit k prevenci v rámci stravy. Ne nadarmo se říká, že prevence vyjde levněji než léčba či rychlá záchrana, tak proč jí nejít naproti.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
V jídelníčcích (nejen školních) jsou zastoupeny kombinace rostlinných i živočišných zdrojů potravin. Čím rozmanitější strava, tím více potřebných živin tělu doplníme. Pestrost jídelníčku zajišťují obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina a maso - zpravidla drůbeží, vepřové a hovězí. Z hlediska zdravé výživy bývá vedle vyšší konzumace ryb doporučováno také maso z divoce žijících zvířat. Zvěřina obsahuje minimum tuku, velké množství bílkovin, vitamínů a minerálů. V následujícím seriálu se můžete inspirovat recepty z různých druhů zvěřiny.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Jsme samostatná školní jídelna v Olomouckém kraji a jen pro představu - vaříme okolo 750 obědů denně. Každým rokem se snažíme konec školního roku našim strávníkům nějak zpříjemnit dobrým jídlem, výzdobou v jídelně atd. Chceme jim tímto poděkovat za jejich přízeň, náklonnost a spolupráci. A tak každoročně vymýšlíme, jak jim pobyt ve školní jídelně ještě vylepšit v ten mimořádný den vysvědčení. Praxe ale ukázala, že v tento den se v jídelně stravuje menší počet strávníků, neboť většina z nich si slavnostní den užívá se svými rodiči včetně oběda. Z těchto důvodů volíme jiný den v posledním červnovém týdnu, aby si to užilo co nejvíce strávníků.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Vánoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky a jsou oslavou narození Ježíše Krista. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. V Česku je však za nejvýznamnější den Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti. Naši předkové mu přikládali zvláštní význam, a proto se udržovalo mnoho tradičních rituálů a zvyklostí, které měly zajistit nejen zdraví a štěstí všech členů rodiny, ale i hospodářský užitek, například bohatou úrodu. Pojďme společně nahlédnout do dob minulých a ponořme se na chvíli do oslav Vánoc dle zvyklostí našich předků.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Zimní jablečná polévka Spolková země Horní Rakousko I-------------------------------------I--------------------------------------I I Potravina I norma pro dospělé I I-------------------------------------I--------------------------------------I I sladkokyselá jablka I 8 ks I I-------------------------------------I--------------------------------------I I brambory I 2 ks I...
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Svatomartinské hody přicházejí a k nim neodmyslitelně patří mladé víno a pečená husa. V tomto období bývá v nabídce mnoha restaurací celé menu nebo alespoň pečínka. My si povíme, kde a jak husu pořídit, skladovat a zpracovat. Též vám pro inspiraci nabídnu recepty na sváteční stůl.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
V minulém čísle Speciálu pro školní jídelny jsme vás informovali o tom, že odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje dotazníkovým šetřením před časem oslovil manažery stopadesáti příspěvkových organizací vykonávajících činnost samostatného školského zařízení působících v systému školního stravování v rámci České republiky. Důvodem oslovení bylo zjištění stavu managementu v těchto specifických organizacích.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Dne 1. 10. 2023 nabyla účinnosti transpoziční novela zákoníku práce. V důsledku tohoto dochází ke změně doručování, úpravě výkonu práce z domova a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Novou úpravou se také vyjasňují některé výkladové problémy a rozšiřují možnosti smluvních stran při sjednávání pracovního poměru. V tomto článku změny zákoníku práce stručně shrnu a popíšu.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Změny za období červen-říjen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialista na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 121/2023 Sb., o požadavcích na pokrmy Částka 63/2023 Sbírky...
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s pomocí dospělých samy zpracovat? Následující seriál nabízí inspiraci, jakým způsobem můžeme děti blíže seznamovat s plody a rostlinami, které samy vypěstují.
Vydáno: 19. 09. 2023