Komunikace se zákonnými zástupci žáka

 • Článek
Dobře nastavená spolupráce rodiny a školy může přispět k prevenci nevhodného chování dětí. Metodika Dobrý začátek® podporuje partnerský vztah rodičů a pedagogů a otevřenou komunikaci, která posiluje pozitivní přístup zmíněných aktérů, ovlivňuje postoje i chování pedagogů, dětí i rodičů. Níže vám představíme některé z komunikačních strategií metodiky Dobrý začátek®, které mohou posunout vzdělávací proces žádoucím směrem.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Rozjívený extrovert, který vyhledává pozornost? Zadumaný introvert, který nespolupracuje? Jak se přiblížit různým typům osobností, jak k nim přistupovat v kolektivu, jaké prostředí a slova volit ve snaze o porozumění? A jak komunikovat v rámci třídy plné individuálních teenagerů? V podcastech Zapojme všechny (34 a 35) jsme si nad tématem vztah dospívajícího dítěte a učitele povídali se Zuzanou Smithovou, komunikační koučkou, která pomáhá dospělým najít společnou řeč s dospívajícími. Druhý díl je určen zejména rodičům, kteří chtějí aktivně řešit problémy svých dětí teenagerů ve škole.
Vydáno: 18. 05. 2023
Matka žáka nás informovala, že jednomu z žáků, který je medikován v souvislosti s diagnostikovanou epilepsií, budou léky postupně vysazovány a nelze vyloučit riziko záchvatu. Můj dotaz směřuje k tomu, zda je škola v souvislosti s poskytnutím první pomoci povinna zajistit podání léku (např. aplikace diazepamu do konečníku či jiné rodiči požadované medikace), zda lze takovou povinnost pedagogickému pracovníkovi nařídit a jak nejlépe tuto situaci právně ošetřit, ať již se bude jednat o povinnost školy či její dobrou vůli.
Vydáno: 05. 05. 2023
 • Článek
Pokud škola vede aktivní dialog s rodiči svých žáků, logicky by se to mělo pozitivně propisovat do jejího chodu. Jedním z příkladů takovéto funkční spolupráce je Základní škola Řevnice. O tom, jaké náměty rodiče do prostředí tříd vnáší, jaké aktivity s učiteli domlouvají, i o tom, na kterých projektech přímo participují, jsme si povídali s jejím ředitelem Tomášem Řezníčkem. „Na společných setkáních s rodiči řešíme nápady, co se podařilo, co nikoliv a jak dál. Samozřejmě někdy přijde i návrh, na který řeknu ne, ale vždy se snažím své rozhodnutí vysvětlit. Fungujeme na přátelské bázi.“
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Jsou věci, na které vás během studia zapomněli upozornit. Jednou takovou je, že součástí práce třídního učitele bude hovořit s rodiči, se kterými mluvit nepotřebuje.
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Netradiční výuku zažily děti z MŠ Tylova v Ostravě v rámci týdenního tématu „My jsme malí muzikanti“.
Vydáno: 21. 03. 2023
 • Článek
Mateřská škola je jediným typem školy a školského zařízení, kde se učitelé potkávají s rodiči dětí zpravidla 2x denně. Tato skutečnost vytváří podmínky pro úzkou a kvalitní oboustrannou spolupráci. Oblast této spolupráce je velká proměnná, každý rok se sejdou v mateřské škole jiní rodiče se svými specifickými možnostmi i motivací a záleží na ředitelích a učitelích každé konkrétní školy, jakými směry spolupráci s rodiči rozvinou. Prostřednictvím následujícího seriálu nabízíme inspiraci, jakým způsobem můžeme ke spolupráci využít různé profese a zájmy rodičů.
Vydáno: 21. 03. 2023
 • Článek
V květnu se po celé České republice konají zápisy do mateřských škol a pro mnoho rodičů je to důležitý milník v životě, protože tímto okamžikem začíná vzdělávací proces, který už je jen krůček od toho, že „za chvíli” budou mít doma školáka.
Vydáno: 21. 03. 2023
 • Článek
Za své sedmnáctileté působení ve školách jsem zjistila, že není nijak výjimečným jevem situace, kdy učitel-rodič má ve stejné škole, kde vyučuje, i své dítě. Tato konstelace s sebou přináší mnohé situace, které i v souvislosti s povahou a projevem chování dítěte samotného mohou být náročné.
Vydáno: 20. 03. 2023
Rodiče jsou v zásadě oprávněni kritizovat výuku a polemizovat s výukovými metodami učitele. Nicméně v případě, kdy je jejich kritika smyšlená, může přicházet v úvahu jejich trestní odpovědnost.
Vydáno: 16. 02. 2023
 • Článek
Tzv. klasické třídní schůzky1) jsou v hovorech na Lince pro rodinu a školu 116 000 tématem, které je obvykle zmíněno jen okrajově. A jak už z povahy naší práce plyne, málokdy z nich volající odcházel ne snad nadšen, ale aspoň s pocitem, že byl ve škole vítán a s obnovenou důvěrou, že si pro své dítě vybral dobrou školu. Co může škola udělat, aby takových rodičů bylo více?
Vydáno: 24. 01. 2023
 • Článek
Mezi rodiči dětí často dochází ke sporům, a to bez ohledu na to, zda v danou chvíli probíhá rozvod/rozchod, jsou již rozvedeni nebo stále žijí spolu. Tyto spory se pak obvykle dotýkají i jejich dítěte či dětí a následně se přenášejí na půdu školy, která je tím do konfliktu zatahována.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Školství směřuje svou úrovní i svými prohlášeními a požadavky na alespoň průměrně vzdělané a kultivované rodiče. Jenže takových je jen část, byť možná větší. Co s těmi ostatními, jejichž obzor i zájem, alespoň pokud jde o vzdělání a výchovu dětí, jsou poměrně nízké. Přitom školství jejich spolupráci při edukaci dětí rovněž zcela nezbytně potřebuje. Určitě ještě víc než u rodičů, kteří se o rozvoj svého dítěte zajímají a věnují mu množství energie i času. Víme dobře, že dítě docela přiměřeně odráží sociokulturní úroveň rodičů.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Mezi rodiči dětí často dochází ke sporům, a to bez ohledu na to, zda v danou chvíli probíhá rozvod/rozchod, jsou již rozvedeni nebo stále žijí spolu. Tyto spory se pak obvykle dotýkají i jejich dítěte či dětí a následně se přenášejí na půdu školy, která je tím do konfliktu zatahována.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Třídní schůzky představují tradiční interakci a důležitý komunikační kanál mezi školou a rodiči. Co je však pojmout trochu netradičně? I z třídních schůzek totiž můžete vykouzlit příjemné příležitosti k utužení vztahů a spolupráce s rodiči, co se vzdělávání dětí týká. Nechte se inspirovat konceptem Roberta Čapka nebo praxí ze škol, které se rozhodly zavést nové pojetí.
Vydáno: 16. 11. 2022