Komunikace se zákonnými zástupci žáka

 • Článek
Nepustí si škola rodiče moc blízko, když jim nabídne spolupráci? Jakými způsoby mohou matky a otcové škole pomoci? Takové a další otázky rozvíjí pátým rokem Unie rodičů. V následujícím rozhovoru s jeho předsedkyní Angelikou Gergelovou navazujeme na první část našeho povídání, která vyšla v předchozím čísle Učitelského měsíčníku.
Vydáno: 20. 02. 2024
Ve škole (ZŠ+SŠ) používáme pro komunikaci s žáky a zákonnými zástupci e-mail. Vzhledem ke zvyšující se citlivosti a agresivitě antispamových filtrů velkých poskytovatelů freemailových služeb a z tím i zvyšujícímu se počtu nedoručených emailů zvažujeme přechod na některé z řešení poskytovatelů služby hromadného rozesílání emailů. Všechny tyto služby ale požadují, aby v patičce mailu byla nabídka s možností odhlášení (unsubscribe), odvolávají se na to, že je to povinnost u všech obchodních sdělení a odmítají naše argumenty, že komunikace školy s žáky a zákonnými zástupci o průběhu vzdělávání obchodním sdělením není. Proto se chceme zeptat, do jaké míry, resp. za jakých podmínek se komunikace školy s žákem, resp. jeho zákonnými zástupci v rámci poskytování vzdělávání tomuto žákovi považuje za obchodní sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb.? Rozumíme tomu, že pozvánky na akce školy, které jsou otevřené všem a na kterých se škola prezentuje, by se za obchodní sdělení považovat mohly. Ale třeba pozvánku na třídní schůzku, informaci o třídním výletu, žádost o schůzku kvůli prospěchu či chování žáka a podobnou komunikaci nelze podle našeho názoru za obchodní sdělení považovat. Komunikace školy s rodiči e-mailem je v našem případě opřena o smlouvu o vzdělávání (jsme soukromá škola), nicméně podle našeho názoru by mělo stačit, že je e-mail uveden jako komunikační kanál ve školním řádu. Nebo to tak není? V každém případě jde možnost odhlášení z odběru proti smyslu využívání takového kanálu. Vzhledem k tomu, že na toto téma (komunikace školy a antispamový zákon) nelze nikde najít žádné informace, prosíme o obecnější odpověď, která bude užitečná i ostatním školám. Např. upřesnění, kde vede hranice, za jakou už se o obchodní sdělení jedná; jestli je rozdíl mezi druhem školy (MŠ, ZŠ, SŠ), jestli je významná právní forma školy (p.o., z.ú., s.r.o. ...) nebo zřizovatel (veřejná, soukromá, církevní). Pokud je důležité mít smluvně podchycený souhlas žáků, resp. zákonných zástupců s emailovou komunikací, prosíme o uvedení příkladu takové formulace. Předem díky za odpověď.
Vydáno: 29. 01. 2024
 • Článek
V celé současné záplavě přijatých či ještě nepřijatých školských předpisů (vyhláška o hygienických požadavcích, zákon o pedagogických pracovnících, zákoník práce) nějak zapomínáme na to zásadní a rozhodující: do školy chodí děti a ty se musí učit v bezpečném a podnětném prostředí. Přestože tento článek vychází z mé dřívější úvahy, nemusím na něm ve světle stávajících křiků, ať už v parlamentu, či na sociálních sítích, příliš mnoho měnit. Všichni ti za řečnickým pultíkem nebo u klávesnice nějak nechápou, že dítěti, které sedí ve školní lavici, jsou všechny tlachy naprosto fuk.
Vydáno: 14. 12. 2023
Matka žáka dala škole plnou moc s poskytováním údajů (prospěch, výchovná opatření apod.) o jejím dítěti pro svého přítele. Stačí to, nebo je potřeba souhlas i druhého zákonného zástupce (otce dítěte)? 
Vydáno: 28. 11. 2023
 • Článek
Jednou z oceněných zástupkyň v soutěži o nejlepšího zástupce ředitele Zlatá karabina je i Romana Brožková z Mateřské školy v Česká lípě. Získala cenu za mimořádný počin, konkrétně za úspěšnou integraci dětí-cizinců a rozvoj školky v oblasti ICT, na což jsme se jí samozřejmě zeptali. Na následujících řádcích si ale povídáme i o dalších zajímavých tématech.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Mateřská škola je jediným druhem školy a školského zařízení, kde se učitelé potkávají s rodiči dětí zpravidla 2x denně. Tato skutečnost vytváří podmínky pro úzkou a kvalitní oboustrannou spolupráci. Oblast této spolupráce je velká proměnná, každý rok se sejdou v mateřské škole jiní rodiče se svými specifickými možnostmi i motivací a záleží na ředitelích a učitelích každé konkrétní školy, jakými směry spolupráci s rodiči rozvinou. Prostřednictvím následujícího seriálu nabízíme inspiraci, jakým způsobem můžeme ke spolupráci využít různé profese a zájmy rodičů.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
V dřívějších dobách bylo naprosto běžné děti otužovat, doba a styl oblékání k tomu vedly přirozeně. Aktuálně je v obchodních řetězcích nepřeberné množství látek, oblečení a stylů, proto se vytrácí určitá přirozenost a otužování, přístup k zimním teplotám je tedy na straně rodičů.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Opakuje se to s železnou pravidelností – škola obdrží podnět na nevhodné chování žáků, vaši kolegové situaci uchopí příkladně, pod vedením metodika prevence šetří v souladu s Metodickým pokynem1) a dospějí k závěru, že se jedná o šikanu. Je svolána výchovná komise s rodiči žáka, který ubližoval, a vy jste pochopitelně jejím členem. A přichází vaše hvězdná chvíle – vysvětlit rodičům, že jejich dítě bude potrestáno v souladu se školním řádem té samé školy, která mu toto jednání umožnila. Jak se této role co nejlépe zhostit?
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Střední školy už nějakou dobu standardně pořádají dny otevřených dveří. Někdy proto, aby nalákaly více uchazečů, předvedly jim i jejich rodičům, jak je škola moderní a pěkná, učitelé vlídní, laskaví, vstřícní, studenti spokojení i jakou mají budoucí studenti perspektivu během studia (např. zahraniční pobyty, rozmanité stáže) a po absolutoriu. Tam, kde je velký převis zájemců, jde škole nepochybně o to, aby všechny maximálně přesně a autenticky informovala o podmínkách a požadavcích a současně aby dobrý obrázek školy dále podpořila. Jedná se tedy vždy i o investici do budoucnosti. Setkání také jistě může dopředu odradit uchazeče, kteří by se hlásili nerealisticky.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Je to pár let, co internet zaplavila první velká vlna propagačních videí škol. Některá byla vydařená, řadu těch opravdu populárních si však bohužel pamatujeme nikoliv díky jejich kvalitě, ale spíše kvůli bizarní stylizaci nebo úsměvnému technickému zpracování.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Pedagogové a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost má pozitivní vliv na dítě a přispívá k jeho zdárnému rozvoji. K tomu, abychom této efektivní součinnosti dosáhli, je nutné nejen vytvořit, ale také dále neustále udržovat kvalitní a vstřícnou spolupráci a komunikaci učitelů s rodiči v rámci vzdělávání dětí v mateřské škole.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Nastavovat podmínky a prostředí pro učitele tak, aby se cítili spokojeně, je jeden ze zásadních úkolů ředitele školy. Spokojená, klidná škola, to je spokojený učitel a spokojený učitel rovná se spokojený žák a následně i spokojený rodič.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Na Linku pro rodinu a školu 116 000 se stále častěji dovolávají maminky z Ukrajiny a ptají se, jak zabránit, aby jim byly sebrány jejich děti. Při rozhovoru se obvykle ukáže následující – dítě nemá svačinu / dítě zapomíná přezůvky a od učitele se rodiče dozvědí, že pokud problém bude pokračovat, do rodiny přijde sociálka. Budou pod dohledem, ale také mohou o děti přijít.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Setkání rodičů s učitelem v mateřské škole je prvním krokem k budování spolupráce a vzájemné důvěry mezi rodinou a školou. Vzhledem k tomu, že se v současnosti často nejedná pouze o učitele, který nabízí podporu rodičům, ale jedná se o širší síť „spolupracovníků“, dalších pedagogických a poradenských pracovníků, kteří mohou rodiče, a především jejich dítě podpořit při vstupu do „první“ vzdělávací instituce, se nabízí otázka, jak tato spolupráce probíhá, kdo se na ní podílí a jaké benefity přináší vzhledem k budoucí vzdělávací dráze dítěte.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Pro současnou školu jsou klíčové otázky, jak lze zapojit rodiče do dění školy, jak s nimi začít spolupracovat a vytvářet partnerský vztah a jak s nimi vést radostný a užitečný rozhovor. Ideálním nástrojem je koučovací přístup, který zohledňuje všechny překážky, které mohou komplikovat rozhovory učitelů a rodičů. A zároveň vede k stanovení společných cílů, k vědomému vstupu do role profesionála na komunikaci a vede k úspoře času rodičů i učitelů. Jak tedy koučovací přístup uplatnit v rozhovoru s rodiči?
Vydáno: 23. 08. 2023
Při školních výletech nebo např. při zkráceném vyučování dochází k odchylce od obvyklého rozsahu a podmínek péče poskytované jinou osobou (např. pedagogickým pracovníkem). Je nutné informovat rodiče a získat jeho souhlas správným souhlasem. 
Vydáno: 29. 06. 2023
 • Článek
Dobře nastavená spolupráce rodiny a školy může přispět k prevenci nevhodného chování dětí. Metodika Dobrý začátek® podporuje partnerský vztah rodičů a pedagogů a otevřenou komunikaci, která posiluje pozitivní přístup zmíněných aktérů, ovlivňuje postoje i chování pedagogů, dětí i rodičů. Níže vám představíme některé z komunikačních strategií metodiky Dobrý začátek®, které mohou posunout vzdělávací proces žádoucím směrem.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Rozjívený extrovert, který vyhledává pozornost? Zadumaný introvert, který nespolupracuje? Jak se přiblížit různým typům osobností, jak k nim přistupovat v kolektivu, jaké prostředí a slova volit ve snaze o porozumění? A jak komunikovat v rámci třídy plné individuálních teenagerů? V podcastech Zapojme všechny (34 a 35) jsme si nad tématem vztah dospívajícího dítěte a učitele povídali se Zuzanou Smithovou, komunikační koučkou, která pomáhá dospělým najít společnou řeč s dospívajícími. Druhý díl je určen zejména rodičům, kteří chtějí aktivně řešit problémy svých dětí teenagerů ve škole.
Vydáno: 18. 05. 2023