Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

 • Článek
V první části našeho miniseriálu jsme se zabývali potřebným časem pro nerušenou činnost školní družiny. V dnešní části se k němu ještě vrátíme, ale zaměříme se hlavně na další otázku: Kde prostor pro nerušenou činnost vzít?
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o pracovní smlouvě a dnes se podíváme na to, s kým vlastně můžeme pracovní smlouvu uzavřít.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
V minulé části našeho seriálu jsme se zabývali cíli vyučovací hodiny, tím, jak se liší od tématu, proč jsou důležité a jak je správně formulovat. V dnešní části se posuneme zase o kousek dál a rozebereme organizaci vyučovací hodiny a využití pomůcek. A už teď je nám všem jasné, že obě tyto položky musí s cílem hodiny rozhodně souviset.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Chyba je příležitost! Příležitost poučit se, zlepšit se a následně se jí vyhnout… Takto začínal první díl našeho seriálu o chybách, v němž dnes budeme pokračovat. A tentokrát se zaměříme na porady a poukážeme na chyby, kterých se v rámci porad můžeme velmi snadno dopustit.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Chyba je příležitost! Příležitost poučit se, zlepšit se a následně se jí vyhnout. Vzpomeňme si na starou moudrost „chybami se člověk učí“. Na druhou stranu mohou být některé chyby docela bolestivé, a kdybychom se jim vyhnuli, bylo by nám lépe. Mluvíme o chybách v pracovním životě, protože v osobním životě jsou téměř nepřenositelné. Proto chceme psát o chybách svých i o přešlapech kolegyň a kolegů a předávat je jako příležitosti pro lepší řízení školy. Pojďme se v dnešní první části seriálu podívat na chybu nesprávného přidělení uvádějícího učitele.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
V první části našeho seriálu věnovaného hospitacím jsme se podívali na hospitaci jako na návštěvu a zdůvodnili, proč vedení školy na hospitace chodí. Dnes se na hospitace podíváme podrobněji z hlediska cílů – ale nikoliv v tom smyslu, proč někdo na hospitace chodí, ale jaký je cíl vyučovací hodiny. Ten je totiž základem celého procesu.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Máme za sebou první dvě části manažerského seriálu. Podrobně jsme popsali vaše role lídra, manažera a vykonavatele i pozici kompetentního pracovníka a věnovali jsme se i stylům vedení. Dnes se zaměříme na stanovení cílů základní umělecké školy a propojíme je s plány.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Posouváme se! V dnešní části manažerské abecedy si představíme další čtyři písmena, R, Ř, S, Š, dojde tedy i na háčky – a možná právě ony překvapí...
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
A jsme na konci abecedy! Jejím prostřednictvím jsme si společně připomněli manažerské termíny, které svými činnostmi jako ředitelky mateřských škol naplňujete. V poslední části seriálu dodáme poslední čtyři písmena abecedy, a tedy i čtyři termíny, které jsou ve vaší praxi využitelné.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se budete setkávat po celý školní rok 2023/2024. Budeme se zamýšlet nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlet, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o přijímání nových zaměstnanců a dnes na to navážeme rozhovorem o tom, co by mělo být v pracovní smlouvě.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se budete setkávat po celý školní rok 2023/2024. Budeme se zamýšlet nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlet, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. A začneme opravdu od začátku – přijímáním nových zaměstnanců.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Hospitace… Termín ve školství běžně používaný, a přesto ho v žádné školské legislativě nenajdete. Proč se tedy hospitace dělají? Co se v jejich rámci sleduje? A jaké jsou důsledky provedených hospitací? V sérii článků se na hospitace podíváme pohledem ředitelů škol podrobněji a zodpovíme nejen výše uvedené otázky. Nicméně dnešní, úvodní výkop je tak trochu odpočinkový – podíváme se na hospitaci jako na návštěvu.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Víte, na co se rodiče obvykle ptají, když se zajímají, kam zapíšou své dítě do první třídy? Na školní družinu! Jaká je její provozní doba, zda nabízí kroužky, které akce připravuje v průběhu školního roku... To je určitě dobrá zpráva, kdyby následně nepřišly požadavky. Objevují se v průběhu školního roku a někdy je těžké jim vyhovět. Pojďme se v miniseriálu podívat, jaké vychytávky si připravit, aby školní družina fungovala a všem aktérům - i když se jim to třeba nelíbí - bylo jasné, že je to ku prospěchu všech. A jaká je dnešní vychytávka? Jak zařídit prostor pro nerušenou činnost.
Vydáno: 22. 08. 2023
Na co nezapomenout na začátku školního roku?
Vydáno: 15. 08. 2023
 • Článek
Školní družina je důležitou součástí pedagogického procesu. Věřím, že tuto skutečnost už nikdo nezpochybňuje (snad kromě současné debaty o přidání peněz pedagogům - učitelům), ale určitě je dobré občas si to připomenout. Pojďme se tedy v dnešním článku nejen podívat, jakým skvělým místem školní družina je, ale následující argumenty využít třeba i pro navýšení kapacity nebo jako podklady pro výroční zprávu.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Metodická sdružení, předmětové komise, vzdělávací týmy... Ač nejrůznější názvy, vždy se jedná o skupiny pedagogů sdružených podle své aprobace. Někde tyto týmy fungují spíše formálně, jinde prostřednictvím svých aktivit posunují školu vpřed. Pojďme se podívat detailněji na jednu velmi potřebnou aktivitu těchto skupin pedagogů, kterou je vzájemné vzdělávání.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Spolupráce ředitele a zřizovatele. Někdy bezproblémová, jindy trochu skřípající. Pojďme se na tuto spolupráci podívat očima vedoucí odboru školství v Praze 2 paní Petry Hainzové.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Celý Letní speciál časopisu Řízení školy je věnován spolupráci. A protože spolupráce je rodu ženského, tak i naše Škola rodu ženského má v podstatě povinnost se ke spolupráci vyjádřit....
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
V první části našeho seriálu jsme se věnovali osobě ředitele školy, popisovali jsme jeho role a kompetence. V dnešní části se posuneme dál a podíváme se, jak působí ředitel školy na své podřízené, aby se naplnily cíle základní umělecké školy. Tématem dnešní části jsou tedy styly vedení.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Posouváme se! V dnešní části manažerské abecedy si představíme další čtyři písmena – R, Ř, S, Š, dojde tedy i na háčky – a možná právě ony překvapí...
Vydáno: 23. 05. 2023