Péče o zaměstnance

 • Článek
Přemýšleli jste někdy nad tím, o čem všem duševní zdraví je a není? Pravděpodobně ano, neboť témata z této oblasti se na nás doslova valí odevšud. A to je dobře. Jen když jsme (si) vědomí, můžeme začít proměňovat své postoje a přispívat ke zdravému fungování společnosti. Škola má možnost podporovat duševní zdraví či wellbeing dětí a žáků více než kterákoli jiná instituce a zároveň je wellbeing důležitou součástí vzdělávacího procesu. Jak jsou však podporováni pedagogové, aby uměli s tímto konceptem nakládat?
Vydáno: 22. 08. 2023
S účinností od 1. 9. 2023 se další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) realizuje prostřednictvím „forem“ (demonstrativní výčet uvádí § 24 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících). - - DVPP vedoucí ke zvýšení či prohloubení kvalifikace a jeho financování, akreditace MŠMT.
Vydáno: 06. 07. 2023
 • Článek
„Mám strach, že budu postupně sklouzávat ke stylu výuky, který jsem sám zažil před patnácti lety. I když se učebnici a frontální výuce snažím vyhýbat, cítím, že mi chybí dovednosti, kterými bych žáky motivoval k takové činnosti, která by pro ně byla nejpřínosnější.“
Vydáno: 19. 04. 2023
 • Článek
Partnerství pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Kateřiny Novotné „Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů“. Jejím cílem je popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích a poukázat na ty přístupy nebo metody, které by mohly být inspirací pro české školství. Pro potřeby Řízení školy stručné shrnujeme, jaký přístup k wellbeingu volí jednotlivé země, které byly do analýzy zařazeny.
Vydáno: 19. 04. 2023
 • Článek
Zaměstnanec je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, můžeme mu vyplatit dar z FKSP k životnímu jubileu po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím roce?
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Posláním služby 3 online konzultace je podpořit dospělé osoby v náročných situacích, v období, kdy se nakupí starosti, nebo přijde něco náhlého a nečekaného. Služba vznikla v covidové době, kdy možnost osobního kontaktu byla omezená. Ukázalo se však, že tato forma odborné podpory se ujala. Služba vychází z tradičního modelu linky důvěry; je jakýmsi jejím rozšířením o možnost opakovaného kontaktu (až tři hodinové rozhovory) s jedním pracovníkem a může se uskutečnit na různých platformách – Skype, Zoom, WhatsApp, telefon. Záleží na dohodě mezi službou a klientem, jakou formu kontaktu zvolí.
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Na následujících řádcích se blíže podíváme na to, jak metodika Dobrý začátek® ovlivňuje osobnostní nastavení samotného pedagoga, mění jeho zaběhnuté modely myšlení směrem k pozitivnímu nastavení, pomáhá mu opouštět každodenní rutinu, stereotypy a zažitá schémata v chování, vede ho k proaktivnímu jednání a také k reflektování situací ve třídě.
Vydáno: 21. 03. 2023
 • Článek
Na konci minulého roku vydalo Partnerství pro vzdělávání 2030+ publikaci Kateřiny Novotné Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů. Jejím cílem bylo popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích a poukázat na ty přístupy nebo metody, které by mohly být inspirací pro české školství. Pro potřeby Řízení školy stručné shrnujeme, jaký přístup k wellbeingu volí jednotlivé země, které byly do analýzy zařazeny.
Vydáno: 21. 03. 2023
 • Článek
Pod záštitou projektu Duševní zdraví pro děti, jehož týmy od září 2021 za finanční podpory fondů EHP a Norska pilotně působí primárně ve školském prostředí v ORP Kutná Hora, proběhlo 1. listopadu 2022 v Kutné Hoře Odborné sympozium dětského duševního zdraví. Nejdůležitější poznatky a výstupy ze sympozia reflektuje tento text.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Na konci minulého roku vydalo Partnerství pro vzdělávání 2030+ publikaci Kateřiny Novotné Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů. Jejím cílem bylo popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích a poukázat na ty přístupy nebo metody, které by mohly být inspirací pro české školství. Pro potřeby Řízení školy stručné shrnujeme, jaký přístup k wellbeingu volí jednotlivé země, které byly do analýzy zařazeny.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Jsou věci, na které vás během studia zapomněli upozornit. Jednou takovou je, že učitel je taky zaměstnanec a jako takový může čerpat zaměstnanecké benefity. Mezi ně často patří kávovar na pracovišti.
Vydáno: 20. 02. 2023
 • Článek
Jak zazní hned v úvodu, kniha je určena především vychovatelům a vychovatelkám – pedagogům mateřských škol, jejichž pracovní vytížení, široké spektrum odpovědnosti a nutnost regenerace autorka osobně zná. Sděluje čtenářům i to, jak jóga a mindfulness pomohly jí samotné a že cvičení není na výkon, ale cesta, jak poznat sebe, rozumět sama sobě, zrelaxovat tělo i mysl a vnímat dění kolem sebe z jiného úhlu.
Vydáno: 24. 01. 2023
 • Článek
Patříte-li k jedné čtvrtině škol, do které prvního září nastoupili noví začínající učitelé a učitelky, tak je tento text určen právě vám. Možná už ve škole máte nastavený funkční a intenzivní systém podpory pro nováčky (pak tento text berte pouze jako opakování, matku moudrosti). Těm, kteří systém teprve „zajíždí“, nebo jej ještě vůbec nemají zpracovaný, může text pomoci vcítit se do začínající učitelky nebo učitele a do jejich potřeb. Celý jsme ho totiž napsaly právě z pohledu začínajících učitelek a učitelů.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
U každého zaměstnance může vzniknout potřeba nechat se vyšetřit u lékaře. V dnešním článku vysvětlím, jaké nároky zaměstnanci v souvislosti s vyšetřením u lékaře vznikají.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
V minulých dvou dílech našeho seriálu jsme mluvili o agemanagementu obecně, nyní nastal čas specifikovat ho pro jednotlivé věkové skupiny. Pro konstrukci otázek jsme využily Dům pracovní schopnosti (a tím i připomínáme Letní speciál Řízení školy 2022 zaměřený právě na agemanagement a wellbeing).
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Pokud jste k prázdninovým cestám využili letadlo, nemohly vás minout ani tyto věty palubního personálu: „Pokud v kabině klesne tlak … nasaďte si masku a volně dýchejte. Nejprve nasaďte masku sobě a poté pomozte dětem nebo dalším osobám.“ Pokaždé, když je slyším, tak si vroucně přeji, aby toto pravidlo (první zachraňuji sebe, poté ostatní) bylo vtěleno i do školního řádu každé školy a aby bylo striktně vyžadováno, dodržováno a jakékoliv jeho porušení ihned napraveno.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
Silný, dlouhotrvajcící stres pocítila v uplynulých dvou letech většina z nás. Informace o škodlivých dopadech stresu, které jsme dříve pouštěli jedním uchem dovnitř a druhým ven, začínáme více zvažovat a bohužel mnohdy i vlastní zkušeností potvrzovat. Je zřejmé, že i tento školní rok prožijeme v kontextu světového dění, které je charakteristické vysokou mírou nejistoty a obav. Stres, který působí, můžeme ovlivnit jen velmi málo. Na druhou stranu existuje řada situací, kde míru a především kvalitu stresu ovlivnit dokážeme, pro sebe i své žáky.
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
Pokud jste k prázdninovým cestám využili letadlo, nemohly vás minout ani tyto věty palubního personálu: „Pokud v kabině klesne tlak, nasaďte si masku a volně dýchejte. Nejprve nasaďte masku sobě a poté pomozte dětem nebo dalším osobám.“ Pokaždé když je slyším, tak si vroucně přeji, aby toto pravidlo (prvně zachraňuji sebe, poté ostatní) bylo vtěleno i do školního řádu každé školy a aby bylo dodržováno a vyžadováno.
Vydáno: 23. 09. 2022