Péče o zaměstnance

 • Článek
Pokud se o přírodu nebudeme starat, nebude v příštích desetiletích z čeho čerpat. Právě proto se Ondřej Mráz rozhodl realizovat edukativní semináře a přednášky pro děti základních a středních škol zaměřené na pochopení a ochranu přírody. Mimo to školí i pedagogy v rámci akreditovaného doplňkového studia, organizuje letní příměstské tábory na témata spojená s ochranou přírody a realizuje programy pro otce se syny ve volné přírodě. Proč se rozhodl jít touto cestou a co ho inspirovalo? Nejen na to jsme se Ondřeje zeptali.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Ve školství často slýcháme, co je zapotřebí změnit, vylepšit, dělat více, nebo naopak nedělat. Učitelé velmi často popisují pocit zahlcení, ptají se, kdy mají ještě tohle či tamto stíhat.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Wellbeing ve škole je poslední dobou poměrně diskutovaným tématem. Slyšíme, jak je důležité, aby se žáci a studenti rozvíjeli v příjemném a podporujícím prostředí, aby byly respektovány jejich potřeby a pracovalo se s jejich emocemi. Wellbeing ale nenáleží pouze žákům a studentům – myslet bychom měli také na učitele a učitelky.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Chyba je příležitost! Příležitost poučit se, zlepšit se a následně se jí vyhnout. Vzpomeňme si na starou moudrost „chybami se člověk učí“. Na druhou stranu mohou být některé chyby docela bolestivé, a kdybychom se jim vyhnuli, bylo by nám lépe. Mluvíme o chybách v pracovním životě, protože v osobním životě jsou téměř nepřenositelné. Proto chceme psát o chybách svých i o přešlapech kolegyň a kolegů a předávat je jako příležitosti pro lepší řízení školy. Pojďme se v dnešní první části seriálu podívat na chybu nesprávného přidělení uvádějícího učitele.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Partnerství pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Kateřiny Novotné Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů. Jejím cílem je popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích a poukázat na ty přístupy nebo metody, které by mohly být inspirací pro české školství. Pro potřeby Řízení školy stručné shrnujeme, jaký přístup k wellbeingu volí jednotlivé země, které byly do analýzy zařazeny.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Přemýšleli jste někdy nad tím, o čem všem duševní zdraví je a není? Pravděpodobně ano, neboť témata z této oblasti se na nás doslova valí odevšud. A to je dobře. Jen když jsme (si) vědomí, můžeme začít proměňovat své postoje a přispívat ke zdravému fungování společnosti. Škola má možnost podporovat duševní zdraví či wellbeing dětí a žáků více než kterákoli jiná instituce a zároveň je wellbeing důležitou součástí vzdělávacího procesu. Jak jsou však podporováni pedagogové, aby uměli s tímto konceptem nakládat?
Vydáno: 22. 08. 2023
S účinností od 1. 9. 2023 se další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) realizuje prostřednictvím „forem“ (demonstrativní výčet uvádí § 24 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících). - - DVPP vedoucí ke zvýšení či prohloubení kvalifikace a jeho financování, akreditace MŠMT.
Vydáno: 06. 07. 2023
 • Článek
„Mám strach, že budu postupně sklouzávat ke stylu výuky, který jsem sám zažil před patnácti lety. I když se učebnici a frontální výuce snažím vyhýbat, cítím, že mi chybí dovednosti, kterými bych žáky motivoval k takové činnosti, která by pro ně byla nejpřínosnější.“
Vydáno: 19. 04. 2023
 • Článek
Partnerství pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Kateřiny Novotné „Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů“. Jejím cílem je popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích a poukázat na ty přístupy nebo metody, které by mohly být inspirací pro české školství. Pro potřeby Řízení školy stručné shrnujeme, jaký přístup k wellbeingu volí jednotlivé země, které byly do analýzy zařazeny.
Vydáno: 19. 04. 2023
 • Článek
Posláním služby 3 online konzultace je podpořit dospělé osoby v náročných situacích, v období, kdy se nakupí starosti, nebo přijde něco náhlého a nečekaného. Služba vznikla v covidové době, kdy možnost osobního kontaktu byla omezená. Ukázalo se však, že tato forma odborné podpory se ujala. Služba vychází z tradičního modelu linky důvěry; je jakýmsi jejím rozšířením o možnost opakovaného kontaktu (až tři hodinové rozhovory) s jedním pracovníkem a může se uskutečnit na různých platformách – Skype, Zoom, WhatsApp, telefon. Záleží na dohodě mezi službou a klientem, jakou formu kontaktu zvolí.
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Zaměstnanec je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, můžeme mu vyplatit dar z FKSP k životnímu jubileu po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím roce?
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Na konci minulého roku vydalo Partnerství pro vzdělávání 2030+ publikaci Kateřiny Novotné Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů. Jejím cílem bylo popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích a poukázat na ty přístupy nebo metody, které by mohly být inspirací pro české školství. Pro potřeby Řízení školy stručné shrnujeme, jaký přístup k wellbeingu volí jednotlivé země, které byly do analýzy zařazeny.
Vydáno: 21. 03. 2023
 • Článek
Na následujících řádcích se blíže podíváme na to, jak metodika Dobrý začátek® ovlivňuje osobnostní nastavení samotného pedagoga, mění jeho zaběhnuté modely myšlení směrem k pozitivnímu nastavení, pomáhá mu opouštět každodenní rutinu, stereotypy a zažitá schémata v chování, vede ho k proaktivnímu jednání a také k reflektování situací ve třídě.
Vydáno: 21. 03. 2023
 • Článek
Na konci minulého roku vydalo Partnerství pro vzdělávání 2030+ publikaci Kateřiny Novotné Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů. Jejím cílem bylo popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích a poukázat na ty přístupy nebo metody, které by mohly být inspirací pro české školství. Pro potřeby Řízení školy stručné shrnujeme, jaký přístup k wellbeingu volí jednotlivé země, které byly do analýzy zařazeny.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Pod záštitou projektu Duševní zdraví pro děti, jehož týmy od září 2021 za finanční podpory fondů EHP a Norska pilotně působí primárně ve školském prostředí v ORP Kutná Hora, proběhlo 1. listopadu 2022 v Kutné Hoře Odborné sympozium dětského duševního zdraví. Nejdůležitější poznatky a výstupy ze sympozia reflektuje tento text.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Jsou věci, na které vás během studia zapomněli upozornit. Jednou takovou je, že učitel je taky zaměstnanec a jako takový může čerpat zaměstnanecké benefity. Mezi ně často patří kávovar na pracovišti.
Vydáno: 20. 02. 2023
 • Článek
Jak zazní hned v úvodu, kniha je určena především vychovatelům a vychovatelkám – pedagogům mateřských škol, jejichž pracovní vytížení, široké spektrum odpovědnosti a nutnost regenerace autorka osobně zná. Sděluje čtenářům i to, jak jóga a mindfulness pomohly jí samotné a že cvičení není na výkon, ale cesta, jak poznat sebe, rozumět sama sobě, zrelaxovat tělo i mysl a vnímat dění kolem sebe z jiného úhlu.
Vydáno: 24. 01. 2023
 • Článek
Patříte-li k jedné čtvrtině škol, do které prvního září nastoupili noví začínající učitelé a učitelky, tak je tento text určen právě vám. Možná už ve škole máte nastavený funkční a intenzivní systém podpory pro nováčky (pak tento text berte pouze jako opakování, matku moudrosti). Těm, kteří systém teprve „zajíždí“, nebo jej ještě vůbec nemají zpracovaný, může text pomoci vcítit se do začínající učitelky nebo učitele a do jejich potřeb. Celý jsme ho totiž napsaly právě z pohledu začínajících učitelek a učitelů.
Vydáno: 22. 11. 2022