Partnerství, spolupráce

Redakce Řízení školy podporuje a je partnerem mnoha podnětných aktivit v oblasti vzdělávání. Jsme mediálními partnery konferencí a udílení cen, které podporují rozvoj vzdělávání, kladou si za cíl zlepšení situace v českém školství a v neposlední řadě inspirují ředitele, zástupce, učitele, vychovatele či zřizovatele v jejich profesním životě.

Aktivně se zapojujeme do přípravy a průběhu akcí jako členky programových výborů konferencí a porotci.

Na úrovni vzdělávání nám záleží.

Logo Řízení školy ke stažení: formát png, formát pdf.

 

Asociace ředitelů základních škol

http://www.asociacezs.cz/

Asociace Podnikavé Česko

https://www.podnikavecesko.cz/

Aspen Institute

https://www.aspeninstitutece.org/

Nadace Blíž k sobě

https://www.blizksobe.cz/

Centrum pro demokratické učení

https://cedu.cz/

Centrum Locika

https://www.centrumlocika.cz/

Díky, že můžem

https://dikyzemuzem.cz/

DofE

https://dofe.cz/

Česká školní inspekce

https://csicr.cz

   

Dům zahraniční spolupráce

https://www.dzs.cz/
 

Dyskorunka

http://www.dyscentrum.org/dyskorunka

DOX -  Centrum současného umění

https://www.dox.cz/

Edookit

https://edookit.com/cs/

   

EDUína

https://www.eduina.cz/

EDUin

https://www.eduin.cz/

   

Festival bezpečného internetu

https://konfest.cz/

future-edu

https://www.futureedu.cz/

Global Teacher Prize 

https://www.gtpcr.cz/category/o-nas/

INEV

https://inev.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

https://www.msmt.cz/

Měníme osnovy

https://menimeosnovy.cz/

Národní pedagogický institut České republiky

https://www.npi.cz/

Nadace České spořitelny

https://www.nadacecs.cz/cs/uvod

 

Stálá konference ředitelů

https://www.projektsypo.cz/stala-konference-reditelu-skr.html

DigiKoalice

https://digikoalice.cz/

NÚKIB

https://nukib.cz/

NAKIT

https://nakit.cz/

Qiido - Patron nadaných žáků

https://qiido.cz

   

Ředitel naživo

https://www.reditelnazivo.cz/

Scio

https://scio.cz/

Sdružení pro hračku a hru

http://www.sdruzenihracky.cz/

SCHOLA EMPIRICA, z. s.

https://www.scholaempirica.org/

Society for All (SOFA)

https://www.societyforall.cz/

 

Srdce s láskou darované

https://srdce.age-management.cz/

Škola poznávání

https://www.skolapoznavani.cz/

Talent KOMPAS

https://talentkompas.cz/

 

Úspěch pro každého žáka (SKAV, z. s. )

https://uspechzaka.cz/

Učitel naživo

https://www.ucitelnazivo.cz/

Unie rodičů

https://unierodicu.cz/

Učitelská platforma

https://www.ucitelskaplatforma.cz/

 

Finanční gramotnost do škol

http://www.fgdoskol.cz/

Zlatý Ámos

https://www.zlatyamos.cz/