ICT správce

Pestrá paleta odborných témat, nevšední formát konference, velkolepé setkání, mimořádní garanti odborných sekcí, skvělí přednášející, výborný organizátor. Taková je stručná charakteristika akce, kterou pro vás my, redakce Řízení školy, připravujeme společně s našimi partnery na 4. října 2024 v konferenčních prostorách Novotného lávka v Praze. (Ano, jsou to ty sály s úžasným výhledem na Karlův most i Pražský hrad.) 
Vydáno: 30. 05. 2024
  • Článek
Digitální technologie jsou často diskutovaným tématem ve školách. Ať už se jedná o mobilní telefony žáků, využívání aplikací ve výuce nebo novou informatiku. Tématem, které se k digitálním technologiím neodmyslitelně váže, je kybernetická bezpečnost, která bývá chápána jako záležitost učitelů informatiky, ICT koordinátorů, případně správců sítí. Svou roli v kybernetické bezpečnosti má však celá škola, a tedy i jednotliví učitelé. V příspěvku si jednotlivé role přiblížíme a řekneme si několik tipů, jak se ke své roli postavit odpovědně.
Vydáno: 24. 10. 2023
  • Článek
„Nemůžeme tak položit rovnítko mezi únik dat způsobený kybernetickým útokem a sankční odpovědnost správce osobních údajů. Vždy je nutné posoudit míru zabezpečení v kontextu zpracování osobních údajů,“ řekl J. Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, v nedávno publikovaném článku. Tato zdánlivě jednoduchá věta si zaslouží v návaznosti na řadu událostí ze srpna 2022 pár poznámek.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Nárůst využívání digitálních technologií v průmyslu, ve vzdělávání i v domácnosti s sebou pochopitelně přináší celou řadu systémových otázek. K těm nepochybně patří úzká vazba mezi vlastnictvím digitálních technologií, jejich efektivní správou a uživatelskou přívětivostí. Většina dílčích zařízení je dnes alespoň na nějakou dobu připojena do různé infrastruktury, cloudů či jen k veřejnému internetu. Není dne, kdy by se v online prostoru neobjevil článek o nových hrozbách, virech, ransomwaru, phishingu či wishingu. Tato původně cizí slova se už stala součástí novodobé češtiny. Nemůžeme také zapomínat na otvírající se digitální propast mezi těmi, kteří mají k technologiím a internetu přístup, a těmi, kteří zejména kvůli svému sociálnímu statusu jednoduše nemají příležitost.
Vydáno: 18. 10. 2022
Školní web není holubník. Zákony mu stanovují pravidla, která musí respektovat, aby se na webu cítil pohodlně jakýkoliv návštěvník.
Vydáno: 29. 06. 2022
Praktický „tahák“ pro ředitele škol aneb Jak správně zadat tvorbu školního webu
Vydáno: 29. 06. 2022
Mnozí učitelé již dnes zcela běžně využívají služební mail jako jednu z efektivních cest komunikace se zákonnými zástupci. Pro mnohé z nich se však společným využíváním takový e-mail stává „napůl“ soukromým, zvláště pokud mají nastaven i jeho příjem v soukromém či služebním telefonu. A právě taková situace je velmi často typickým místem, kde začíná sofistikovaný spear phishing.
Vydáno: 27. 01. 2021
Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání aneb Učíme (i) na dálku
Vydáno: 20. 05. 2020
Znáte to, studenti a žáci si dnes zvykli být neustále online – Facebook, Instagram a další sociální sítě prohlížejí takřka neustále, vyhledávají si informace na Googlu či Seznamu, mohou si rozšířit znalosti na Wikipedii a sledují videa na YouTube. Vzestup digitálních technologií se promítá také do vzdělávání. Vy jako učitel můžete hodinu doplnit zajímavým videem, rychle najít dodatečné informace a především zapojit studenty interaktivním způsobem do výuky. Právě pro tyto i další požadavky může být řešením Wi-Fi síť. S jejím zavedením do školy ale přichází mnoho otázek: Jak zabránit tomu, aby se studenti místo probírané látky věnovali chatování s kamarády? Jak zamezit zneužití Wi-Fi sítě? Jak zajistit, aby nenastávaly výpadky? Výběr sítě se tak může stát skutečným oříškem.
Vydáno: 02. 08. 2017
Cílem každé školy je, aby byl na školních ICT zařízeních instalován pouze legální software a aby ICT správce i vedení školy měli přehled o licencích, které škola vlastní. K tomu jsou potřeba dva kroky: první je evidence nákupů SW, druhý pak audit SW instalovaného na ICT zařízeních. Oba dva kroky jde spojit do jednoho pomocí vhodné aplikace pro audit softwaru, v dnešní době se zpravidla jedná o kombinaci klasické aplikace pro SW audit a přehledu aplikací instalovaných přes digitální distribuční platformy. V případě kontroly softwaru v organizaci pak budete moci rychle prokázat, že na všechen instalovaný software máte zakoupeny příslušné licence.
Vydáno: 14. 01. 2013
Počítačové sestavy stály kdysi desítky tisíc korun a často se o nich uvažovalo jako o dlouhodobé investici. Vývoj ICT zařízení však byl a je natolik rychlý, že počítače zastarají již v průběhu několika málo let. Finanční situace však školám nedovoluje měnit počítače tak často, jak by si zasloužily, a tak na mnohých školách nejsou výjimkou PC sestavy či notebooky, které slouží sedm a více let. Vždy však záleží na tom, k čemu se PC využívá.
Vydáno: 14. 01. 2013
Při pořízení osobního počítače si můžeme vybrat, jaký operační systém na něm budeme používat. Z hlediska ICT správce i vedení školy pak rozlišujeme operační systémy pro servery a operační systémy pro pracovní stanice. Výběr serverových operačních systémů je v kompetenci ICT správce, jelikož je to právě on, kdo je bude spravovat. Vhodnému výběru ale může pomoci i vedení školy tím, že spolu s ICT správcem i ICT metodikem proberou další plány na rozvoj ICT ve škole.
Vydáno: 14. 01. 2013
Zálohování dat je občas vnímáno jako jakýsi doplněk činnosti ICT správce, ve skutečnosti však jde z hlediska priorit o jednu z nejdůležitějších činností. Tato činnosti sice není vidět a nepřináší v každodenním chodu školy žádné výsledky, její podcenění však může mít kritické následky.  
Vydáno: 14. 01. 2013
Většina větších škol již počítačovou pracovnu vlastní. Pokud o ní jako vedení školy teprve uvažujete nebo se chcete pustit do přestavby, můžou vám při jejím plánování pomoci následující řádky. Na začátku by měla být vaše představa o tom, k jakým účelům bude učebna sloužit: zda bude vyhrazena pouze stolním počítačům, zda bude sloužit klasické výuce v kombinaci s výukou informatiky či bude sloužit jako učebna pro tablety a jiná přenosná zařízení. Další volba souvisí s využitím samotných počítačů. Pro různá využití se hodí různé platformy, konkurentem plnohodnotných stanic pak mohou být terminálové virtuální desktopy.
Vydáno: 14. 01. 2013
Většina škol bezdrátovou síť již má nebo o ní uvažuje. Pokud patříte mezi druhou skupinu, je dobré si před instalací či přestavbou bezdrátové sítě ujasnit, co od sítě očekáváte a jaké prostředky chcete investovat. 
Vydáno: 14. 01. 2013
Elektronické třídní knihy, resp. elektronické žákovské knížky se již staly běžnou součástí školního prostředí a dá se předpokládat, že se v následujících letech budeme s klasickou papírovou třídní knihou setkávat již jen ojediněle.
Vydáno: 14. 01. 2013
Vypisování veřejných zakázek se řídí právně platnou legislativou, se kterou je nejlépe obeznámen/a ekonom/ka školy. Každý dotační titul má navíc svá vlastní pravidla, která musí příjemce dotace splnit. Při vypisování veřejných zakázek bude proto ICT správce spolupracovat se školní ekonomkou / školním ekonomem, hospodářkou/hospodářem i vedením školy. Tvorbu zadávacích podmínek pro ICT vybavení navíc ICT správce konzultuje také s ICT metodikem, který může mít důležité poznámky pro implementaci ICT vybavení do samotné výuky.
Vydáno: 14. 01. 2013
Školní email představuje pro fungování školy jednu z klíčových služeb, proto je třeba mu věnovat dostatečnou pozornost. Podobně jako u jiných služeb (elektronická třídní kniha, týmová spolupráce atd.) je dnes základní otázkou, zda investovat do řešení na vlastních serverech nebo si objednat hotové online řešení, typicky v cloudu některé z velkých společností (cloud je poskytování služeb uložených na serverech na internetu).
Vydáno: 14. 01. 2013