ICT správce

  • Článek
Digitální technologie jsou často diskutovaným tématem ve školách. Ať už se jedná o mobilní telefony žáků, využívání aplikací ve výuce nebo novou informatiku. Tématem, které se k digitálním technologiím neodmyslitelně váže, je kybernetická bezpečnost, která bývá chápána jako záležitost učitelů informatiky, ICT koordinátorů, případně správců sítí. Svou roli v kybernetické bezpečnosti má však celá škola, a tedy i jednotliví učitelé. V příspěvku si jednotlivé role přiblížíme a řekneme si několik tipů, jak se ke své roli postavit odpovědně.
Vydáno: 24. 10. 2023
  • Článek
„Nemůžeme tak položit rovnítko mezi únik dat způsobený kybernetickým útokem a sankční odpovědnost správce osobních údajů. Vždy je nutné posoudit míru zabezpečení v kontextu zpracování osobních údajů,“ řekl J. Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, v nedávno publikovaném článku. Tato zdánlivě jednoduchá věta si zaslouží v návaznosti na řadu událostí ze srpna 2022 pár poznámek.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Nárůst využívání digitálních technologií v průmyslu, ve vzdělávání i v domácnosti s sebou pochopitelně přináší celou řadu systémových otázek. K těm nepochybně patří úzká vazba mezi vlastnictvím digitálních technologií, jejich efektivní správou a uživatelskou přívětivostí. Většina dílčích zařízení je dnes alespoň na nějakou dobu připojena do různé infrastruktury, cloudů či jen k veřejnému internetu. Není dne, kdy by se v online prostoru neobjevil článek o nových hrozbách, virech, ransomwaru, phishingu či wishingu. Tato původně cizí slova se už stala součástí novodobé češtiny. Nemůžeme také zapomínat na otvírající se digitální propast mezi těmi, kteří mají k technologiím a internetu přístup, a těmi, kteří zejména kvůli svému sociálnímu statusu jednoduše nemají příležitost.
Vydáno: 18. 10. 2022
Praktický „tahák“ pro ředitele škol aneb Jak správně zadat tvorbu školního webu
Vydáno: 29. 06. 2022
Vzorová zadávací dokumentace
Vydáno: 29. 06. 2022
Školní web není holubník. Zákony mu stanovují pravidla, která musí respektovat, aby se na webu cítil pohodlně jakýkoliv návštěvník.
Vydáno: 29. 06. 2022
Mnozí učitelé již dnes zcela běžně využívají služební mail jako jednu z efektivních cest komunikace se zákonnými zástupci. Pro mnohé z nich se však společným využíváním takový e-mail stává „napůl“ soukromým, zvláště pokud mají nastaven i jeho příjem v soukromém či služebním telefonu. A právě taková situace je velmi často typickým místem, kde začíná sofistikovaný spear phishing.
Vydáno: 27. 01. 2021
Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání aneb Učíme (i) na dálku
Vydáno: 20. 05. 2020
Znáte to, studenti a žáci si dnes zvykli být neustále online – Facebook, Instagram a další sociální sítě prohlížejí takřka neustále, vyhledávají si informace na Googlu či Seznamu, mohou si rozšířit znalosti na Wikipedii a sledují videa na YouTube. Vzestup digitálních technologií se promítá také do vzdělávání. Vy jako učitel můžete hodinu doplnit zajímavým videem, rychle najít dodatečné informace a především zapojit studenty interaktivním způsobem do výuky. Právě pro tyto i další požadavky může být řešením Wi-Fi síť. S jejím zavedením do školy ale přichází mnoho otázek: Jak zabránit tomu, aby se studenti místo probírané látky věnovali chatování s kamarády? Jak zamezit zneužití Wi-Fi sítě? Jak zajistit, aby nenastávaly výpadky? Výběr sítě se tak může stát skutečným oříškem.
Vydáno: 02. 08. 2017
Vydáno: 14. 01. 2013
Cílem každé školy je, aby byl na školních ICT zařízeních instalován pouze legální software a aby ICT správce i vedení školy měli přehled o licencích, které škola vlastní. K tomu jsou potřeba dva kroky: první je evidence nákupů SW, druhý pak audit SW instalovaného na ICT zařízeních. Oba dva kroky jde spojit do jednoho pomocí vhodné aplikace pro audit softwaru, v dnešní době se zpravidla jedná o kombinaci klasické aplikace pro SW audit a přehledu aplikací instalovaných přes digitální distribuční platformy. V případě kontroly softwaru v organizaci pak budete moci rychle prokázat, že na všechen instalovaný software máte zakoupeny příslušné licence.
Vydáno: 14. 01. 2013
Počítačové sestavy stály kdysi desítky tisíc korun a často se o nich uvažovalo jako o dlouhodobé investici. Vývoj ICT zařízení však byl a je natolik rychlý, že počítače zastarají již v průběhu několika málo let. Finanční situace však školám nedovoluje měnit počítače tak často, jak by si zasloužily, a tak na mnohých školách nejsou výjimkou PC sestavy či notebooky, které slouží sedm a více let. Vždy však záleží na tom, k čemu se PC využívá.
Vydáno: 14. 01. 2013
Při pořízení osobního počítače si můžeme vybrat, jaký operační systém na něm budeme používat. Z hlediska ICT správce i vedení školy pak rozlišujeme operační systémy pro servery a operační systémy pro pracovní stanice. Výběr serverových operačních systémů je v kompetenci ICT správce, jelikož je to právě on, kdo je bude spravovat. Vhodnému výběru ale může pomoci i vedení školy tím, že spolu s ICT správcem i ICT metodikem proberou další plány na rozvoj ICT ve škole.
Vydáno: 14. 01. 2013
Zálohování dat je občas vnímáno jako jakýsi doplněk činnosti ICT správce, ve skutečnosti však jde z hlediska priorit o jednu z nejdůležitějších činností. Tato činnosti sice není vidět a nepřináší v každodenním chodu školy žádné výsledky, její podcenění však může mít kritické následky.  
Vydáno: 14. 01. 2013
Většina větších škol již počítačovou pracovnu vlastní. Pokud o ní jako vedení školy teprve uvažujete nebo se chcete pustit do přestavby, můžou vám při jejím plánování pomoci následující řádky. Na začátku by měla být vaše představa o tom, k jakým účelům bude učebna sloužit: zda bude vyhrazena pouze stolním počítačům, zda bude sloužit klasické výuce v kombinaci s výukou informatiky či bude sloužit jako učebna pro tablety a jiná přenosná zařízení. Další volba souvisí s využitím samotných počítačů. Pro různá využití se hodí různé platformy, konkurentem plnohodnotných stanic pak mohou být terminálové virtuální desktopy.
Vydáno: 14. 01. 2013
Většina škol bezdrátovou síť již má nebo o ní uvažuje. Pokud patříte mezi druhou skupinu, je dobré si před instalací či přestavbou bezdrátové sítě ujasnit, co od sítě očekáváte a jaké prostředky chcete investovat. 
Vydáno: 14. 01. 2013
Elektronické třídní knihy, resp. elektronické žákovské knížky se již staly běžnou součástí školního prostředí a dá se předpokládat, že se v následujících letech budeme s klasickou papírovou třídní knihou setkávat již jen ojediněle.
Vydáno: 14. 01. 2013
Vypisování veřejných zakázek se řídí právně platnou legislativou, se kterou je nejlépe obeznámen/a ekonom/ka školy. Každý dotační titul má navíc svá vlastní pravidla, která musí příjemce dotace splnit. Při vypisování veřejných zakázek bude proto ICT správce spolupracovat se školní ekonomkou / školním ekonomem, hospodářkou/hospodářem i vedením školy. Tvorbu zadávacích podmínek pro ICT vybavení navíc ICT správce konzultuje také s ICT metodikem, který může mít důležité poznámky pro implementaci ICT vybavení do samotné výuky.
Vydáno: 14. 01. 2013
Školní email představuje pro fungování školy jednu z klíčových služeb, proto je třeba mu věnovat dostatečnou pozornost. Podobně jako u jiných služeb (elektronická třídní kniha, týmová spolupráce atd.) je dnes základní otázkou, zda investovat do řešení na vlastních serverech nebo si objednat hotové online řešení, typicky v cloudu některé z velkých společností (cloud je poskytování služeb uložených na serverech na internetu).
Vydáno: 14. 01. 2013
V digitálním věku 21. století je nutné promýšlet, jak internet a digitální inovace ve vzdělávání proměňují samotné učení dětí a studentů. Je nutné měnit náš přístup jako odpovědných osob za tvorbu inspirativního prostředí, kde každý jednotlivec rozvíjí na maximum svůj potenciál a zároveň se učí žít v sociálních vazbách s ostatními ve společenství školy. Náš celkový přístup k inovacím podporujícím učení dětí musí být více založen na datech a informacích, které vyhodnocujeme a stojíme za zásadními rozhodnutími proměny naší školy.
Vydáno: 14. 01. 2013