Nákup a vyřazování techniky

Vydáno:

Vypisování veřejných zakázek se řídí právně platnou legislativou, se kterou je nejlépe obeznámen/a ekonom/ka školy. Každý dotační titul má navíc svá vlastní pravidla, která musí příjemce dotace splnit. Při vypisování veřejných zakázek bude proto ICT správce spolupracovat se školní ekonomkou / školním ekonomem, hospodářkou/hospodářem i vedením školy. Tvorbu zadávacích podmínek pro ICT vybavení navíc ICT správce konzultuje také s ICT metodikem, který může mít důležité poznámky pro implementaci ICT vybavení do samotné výuky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Volba operačního systému
Zálohování dat
Počítačová pracovna
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Elektronická třídní kniha
Školní elektronická pošta
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Na co se zaměřit při výběru školní Wi-Fi?
Jak zadat školní web
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Kdo je ICT správce
Evidence softwaru
Údržba a plánování
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Veřejné zakázky - základní pojmy
Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Zahájení zadávacího řízení: písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Poradna

Smlouva
Předávání agendy
IT technika do výuky a nákup z dotace

Zákony

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
563/1991 Sb. o účetnictví
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Vyhlášky

232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
231/2012 Sb. , kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
230/2012 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
133/2012 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
162/2011 Sb. o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách

Nařízení vlády

77/2008 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu