Písemná zpráva zadavatele

Podle § 85 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách má zadavatel povinnost vypracovat písemnou zprávu o veřejné zakázce, a to jak v případě, že byla uzavřena smlouva podle § 82 zákona o veřejných zakázkách, tak i v případě, že zadávací řízení bylo zrušeno podle § 84 zákona o veřejných zakázkách.