Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Vydáno:

Škola zjistí, zda plánovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na základě stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Škola (zadavatel) tedy musí stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, i když předpokládá, že se bude jednat o hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu, kterou bude zadávat mimo režim zákona o veřejných zakázkách.