Vzdělávací programy

 • Článek
Jak bude vypadat svět, na který děti ve školách připravujeme? To nikdo z nás neví, jedinou jistotou je změna. Aby se dnešní studenti dokázali uplatnit, budou muset změny umět přijímat a využívat. Zásadní tedy bude schopnost všímat si problémů kolem sebe a vnímat je jako příležitosti, nacházet prostředky k jejich řešení a nakonec řešení realizovat. K těmto dovednostem, které souhrnně označujeme jako podnikavost, je třeba vést děti už ve škole.
Vydáno: 11. 06. 2024
 • Článek
Zeptali jsme se v rozhovoru dvou paní ředitelek a jedné paní učitelky. Les ve škole je program environmentálního vzdělávání, který pro základní školy nabízí ucelenou sadu metodik s připravenými lekcemi, doprovázenou webináři a semináři pro učitele.
Vydáno: 11. 06. 2024
 • Článek
Školní vzdělávací program má být živým dokumentem, který je průběžně hodnocen a následně případně měněn podle potřeb školy. Změna samozřejmě bývá i iniciována shora, tedy z důvodu změny legislativy. Ale o tom v článku mluvit nechceme. Podělíme se o tři novinky z našeho školního vzdělávacího programu s názvem Škola jazyků a informačních technologií, který zároveň naplňuje naši vizi zaměřenou právě na tyto obory.
 • Článek
Slovo úvodem Naďa Eretová, šéfredaktorka Řízení školy Změna je život, říká se. A je to také název článku, který najdete v 8. vydání Letního speciálu Řízení školy, jež se...
Vydáno: 11. 06. 2024
Modernizovaná verze rámcových vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, SŠ - https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace
 • Článek
Systém Evropských škol je jedinečným vzdělávacím systémem, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje výzvám v oblasti vzdělávání. Evropské školy zřizují vlády členských států Evropské unie a orgány EU. Tyto školy kladou důraz na vícejazyčnou a multikulturní výuku v mateřských, základních a středních školách s cílem zajistit dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v institucích EU, výuku v mateřském jazyce na takové úrovni, aby mohly plynule přestoupit do českého vzdělávacího systému, když jejich rodičům skončí v evropské instituci pracovní smlouva.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů, ve kterém žáci základních škol nahrají vzpomínky pamětníka, zpracují je do reportáže a představí veřejnosti, je už poměrně známý. Co ale tak známé není, jsou všechny dílčí aktivity projektu, které pro žáky a učitele Vzdělávání Paměti národa v rámci projektu připravuje. Jednou z nich je možnost exkurze do archivu, a tak vám přinášíme dvojrozhovor s Mgr. Xenií Penížkovou (XP) z Archivu bezpečnostních složek a Mgr. Martinem Sovákem (MS) ze Státního oblastního archivu v Praze.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
V Nové škole se od konce devadesátých let minulého století věnujeme mimo jiné podpoře vzdělávání sociálně znevýhodněných romských dětí. V rámci našich projektů sbíráme zkušenosti a příklady dobré praxe toho, co funguje, a snažíme se naše poznatky dostávat dále do vzdělávacího systému.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Život pana Mráze, letitého správce stadionu Strahov, se ubíral každý den stejným směrem. Obchůzka stadionu, kontrola prostoru, pozamykání a pozhasínání, úklid. Jednoho dne však objevil starou krabici a v ní dopis datovaný rokem 1945. Ten ho přenesl v čase a otevřel mu dveře do tajemných míst a událostí strahovského stadionu…
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Od začátku dubna do konce května probíhala veřejná konzultace k návrhu revize Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro předškolní a základní vzdělávání, kterou spustil Národní pedagogický institut (NPI ČR) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro odbornou veřejnost, učitele i učitelky z terénu, stejně jako rodiče stávajících i budoucích žáků připravil NPI ČR otevřený interaktivní informační systém k revizi RVP a online dotazník, prostřednictvím něhož mohl každý zájemce poslat své podněty a názory k dokumentu revize. Na podporu debaty o chystaných změnách pořádal Národní pedagogický institut sérii streamovaných kulatých stolů s odborníky ve vzdělávání.
Vydáno: 21. 05. 2024
 • Článek
Během roku 2023 jsme průběžně informovali o přípravě a průběhu veřejné konzultace Návrhu na posílení systému vedení a podpory MŠ a ZŠ v ČR vytvořeného autorským týmem Partnerství pro vzdělávání 2030+ (Partnerství 2030+). Na začátku února byla zveřejněna závěrečná zpráva a my vás tímto článkem zveme k jejímu prostudování.
Vydáno: 23. 04. 2024
 • Článek
Co vás napadne jako první, když se řekne Kuba? Zkuste se na pár vteřin zamyslet. Dost pravděpodobně vám ze všeho nejdřív na mysl naskočily věci jako kubánský rum, doutníky, staré americké veterány nebo pláže plné zelených palem.
Vydáno: 23. 04. 2024
 • Článek
V předchozím čísle Řízení školy jsem představil analýzu, kterou EDUin vydal v rámci svého pravidelného Auditu vzdělávacího systému. V minulém článku jsem se věnoval podmínkám naplňování Strategie 2030+ jako celku, dnes vám nabízím nezávislý pohled na jednotlivé implementační karty Strategie a zhodnocení efektivity zvolených opatření i způsobu jejich realizace. Jak je naší tradicí, nabízíme i doporučení, co zlepšit, abychom ve druhém implementačním období byli úspěšnější.
Vydáno: 23. 04. 2024
 • Článek
Organizátoři yourchance, o. p. s., a EFPA ČR oznámili v České národní bance výsledky Global Money Week 2024 v ČR! Zapojily se stovky škol, státní instituce, firmy, odborníci z praxe i neziskový sektor. Loni vytčený ambiciózní cíl sto tisíc zapojených účastníků se společnými silami podařilo naplnit! Kampaně na sociálních sítích a mediální aktivity měly dosah přes milion osob. Poděkování za podporu a spolupráci patří MF ČR, MŠMT, ČNB, všem partnerům, expertům a realizačnímu týmu.
Vydáno: 23. 04. 2024
 • Článek
V dubnu proběhla v Praze Konference odvahy a dobrodružství, jejímž organizátorem byl Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě. Smyslem akce bylo ukázat, jak postupně se vytrácející dobrodružství navrátit zpět do života dnešních mladých lidí. A to zejména proto, že odvaha a odolnost patří mezi velmi důležité vlastnosti 21. století. Ještě před konáním konference jsme si nejen o ní povídali s Alešem Pokorným, členem správní rady nadačního fondu.
Vydáno: 23. 04. 2024
 • Článek
Heslo, které si řada dospělých spojí s mistrovstvím světa v ledním hokeji v roce 1969. Ale co o této události ví naše mladší generace? Zná příběhy sportovců, kteří si kromě vítězství nad SSSR přivezli problémy se stávajícím režimem, a to jen proto, že projevili veřejně nesouhlas s okupací v srpnu 1968? Jakým způsobem to udělali a co jejich gesto znamenalo pro občany tehdejšího Československa?
Vydáno: 23. 04. 2024
 • Článek
Pro školy a učitelský sbor je v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání často důležitá otázka spolupráce s externími subjekty. Řada z nich má již navázané spojení se státními institucemi, oborovými komorami, personálními agenturami nebo zaměstnavateli ze soukromé sféry. Velmi flexibilní, nezávaznou a celoročně dostupnou alternativu představuje program Den pro školu, který reaguje na potřeby pracovního trhu 21. století a sdružuje ve své databázi přes 1 200 prověřených odborníků různých profesí z aktuálních oborů a z celé republiky.
Vydáno: 23. 04. 2024
 • Článek
Svobodné demokratické vzdělávání se po dekádách existence na okraji stává respektovaným vzdělávacím proudem z důvodu rychle se měnících požadavků na absolventy škol. Touto cestou vám představujeme dvě nové publikace, které mohou podpořit rozvoj demokratického vzdělávání v České republice nejen přímo ve svobodných demokratických školách: Průvodce učitele svobodné demokratické školy a Kurikulum demokratických nástrojů.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Vezměte své žáky do Pardubic nebo do Brna na výlet do československé historie, který je zaujme i vzdělá! Cestovatele pohltí rozšířená realita, netradiční projekce, dotykové obrazovky, vizuální a zvukové efekty. Sami se navíc aktivně zapojí do zkoumání a pomocí tabletu budou moci příběh i ovlivňovat.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Problematika týkající se poruch příjmu potravy se řeší u dospělých, ne však u dětí. Komplexnější pojetí tohoto tématu na půdě škol ale většinou chybí. Studenti Slezského gymnázia v Opavě proto nabízejí základním i středním školám možnost k nim přijet a zdarma si poslechnout přednášku v rámci projektu HELP P3. O tom, kdy a jak vše začalo, jak se dá zvládnut 32 přednášek za rok nebo o které poruchy se konkrétně jedná, jsme si povídali s Kamilou Tkáčovou, školní metodičkou prevence, učitelkou základů společenských věd a tělocviku a především koordinátorkou zmiňovaného projektu.
Vydáno: 20. 03. 2024