Vzdělávací programy

 • Článek
Tématu kariérového poradenství je v tomto časopise věnován prostor poměrně často. V České republice ale doposud chybí základní nastavení kvality této služby a ve vzdělávání není legislativně ukotvena profese kariérového poradce.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Až jako mantru někteří pedagogové donekonečna opakují, že mnohé děti nemají na zvládnutí požadavků příslušného náročnějšího studia dostatečné schopnosti. Tento jejich pohled působí velmi věrohodně, značná část vlastností je v populaci skutečně rozložena normálně, tedy s nejvyššími četnostmi kolem průměru a malým výskytem extrémních hodnot. A striktně vzato polovina výsledků je statisticky podprůměrných, tedy pod přesným průměrem. Nás pochopitelně hodně zajímají právě tyto výkony, které jsou nízké a které, podle nás, odrážejí slabší úroveň zejména kognitivních schopností.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Myšlenku pořádat kulaté stoly ke vzdělávací politice přinesl po svém návratu z Francie do vlasti první ředitel Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK PhDr. Ladislav Čerych. SVP pak pořádalo kulaté stoly v letech 1994–1998 jako diskusní platformu akademické sféry. V roce 2001 byla jejich tradice obnovena z iniciativy a v režii Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a ve spolupráci se SVP. Od roku 2010 se stal spolupořadatelem kulatých stolů EDUin.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
S klesajícím zájmem o francouzštinu na základních a středních školách v posledních letech (podle statistik MŠMT, 2022), ale zároveň se stále větším nedostatkem zaměstnanců ovládajících francouzštinu na trhu práce se již delší dobu nabízela otázka, jak tuto situaci řešit. Dotazníkové šetření z roku 2020 potvrdilo klesající tendenci, ale také postoje žáků a jejich rodičů vůči francouzskému jazyku, které mnohdy znesnadňují zachování výuky ve školách nebo otevírání nových skupin. Výsledky šetření ukázaly, že by vyučující francouzštiny uvítali lepší vzájemnou informovanost, spolupráci a podporu v rámci jejich místa působnosti. Tyto požadavky splňuje nástroj, který v návaznosti na šetření mezi vyučujícími začal vznikat, a sice Interaktivní mapa francouzštiny v České republice (2021). Jaký je kontext vzniku tohoto projektu, kdo za ním stojí a jaký je jeho další potenciál?
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ překvapivě zmiňuje servisní učení již ve svém úvodu (s. 12), kde kolektiv autorů uvádí, že „představuje nejpokročilejší stadium místně zakotveného učení, kdy žáci v rámci výuky pomáhají řešit problém či plní potřebu obce. Dochází při něm k mezioborové spolupráci. Žák nezískává pouze nové znalosti a dovednosti, ale prakticky přispívá i ke kvalitě života v obci.“
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Když se řekne Post Bellum, přiznám se, že první, co si vybavím, jsou Příběhy našich sousedů. Má vůbec ještě smysl pokračovat v natáčení pamětníků, když ti nejvyhledávanější z 2. světové války nebo 50. let už tu nejsou nebo brzy nebudou? Zeptali jsme se Magdalény Benešové, vedoucí vzdělávacích projektů Post Bellum.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Představte si vzdělávací systém, kde mají jednotlivé školy velkou míru autonomie. Systém, kde jsou vážným problémem vzdělávací nerovnosti a kde je vysoký počet soukromých škol. Systém, který není příliš centralizovaný a ústřední orgán (ministerstvo) má velmi omezený dosah na práci v jednotlivých třídách.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Hudbu podle vědců vnímají děti ještě před narozením a vážnou prý mají vůbec nejraději, říká jeden výzkum Institutu Marques v Barceloně. Tóny houslí, harfy nebo klarinetu tak zdaleka nepatří jen na pódia koncertních sálů.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Vlastní zkušenost je pro osvojení klíčových dovedností a pro zapamatování důležitých poznatků nezbytná. Na učení skrze osobní prožitek neboli learning by doing jsme ve vzdělávacím programu JSNS (Jeden svět na školách) organizace Člověk v tísni postavili i celou sadu lekcí Hledá se novinář. Díky nim a nové praktické příručce si mohou žáci a studenti na čas vyzkoušet roli novinářů a dozvědět se tak podrobnosti o fungování mediálního světa.
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
Ve třeťáku na střední jsem se rozhodla stát se učitelkou. Nebyla jsem spokojená s tím, jak to na naší střední vypadalo, a v učitelství jsem viděla velký potenciál změny. A věřte mi, nejbližšímu okolí jsem své rozhodnutí musela dost vysvětlovat – ano, opravdu na ten peďák chci jít. Ne, není to omyl. A ano, opravdu po peďáku chci jít učit.
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
V předchozím čísle jsme vám představili metodický soubor Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience, zkráceně RRRR, který Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání tento školní rok pilotuje na několika základních a středních školách. Od dalšího školního roku budou metodiky poskytnuty školám jako inspirace, jak systematicky podpořit socioemoční učení a wellbeing žáků. V tomto článku vám blíže představíme první tematickou oblast metodik, kterou je emoční gramotnost.
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
V dalším díle seriálu o dílnách čtení se seznámíme se zkušenostmi dvou základních škol – v Mostě a v Třinci –, které tento formát zavedly.
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
Představte si, že za vámi přijde člověk třeba z Malajsie, který o moderní historii Evropy neví absolutně nic. Tabula rasa, deska nepopsaná, co se evropské historie týče. A tento člověk se vás zeptá, zda mu můžete vyjmenovat pět momentů, které považujete za zásadní pro československé 20. století. Které by to byly? Zkuste nad tím zapřemýšlet!
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
Co se vám vybaví, když slyšíte spojení „nejlepší opylovatelé“? Pravděpodobně včely. Tedy ještě pravděpodobněji včela medonosná. Skutečnost ale není ani tak jednoduchá, ani tak jednoznačná. Spolek Včelí stráž se prostřednictvím projektu Brouček, motýl, čmelák, včela – přírodu nám dělá snaží o edukaci pedagogů.
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, spojeného s ruským útokem na ukrajinské území (24. února 2022), se do České republiky přestěhovaly stovky tisíc ukrajinských rodin. V březnu 2022 začalo české školy navštěvovat zhruba 40 tisíc dětí školního věku, a tak je pro české učitele důležité srovnání českého a ukrajinského vzdělávacího systému.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Ve dnech 8. a 9. září 2022 proběhla v německém Bielefeldu historicky první konference evropských laboratorních škol s názvem Researching Schools: Bridging Research and Practice at Laboratory and University Schools, kterou ve spolupráci s Laborschule und Oberstufen-Kolleg Bielefeld pořádala síť evropských laboratorních škol. Místo nebylo vybráno náhodou, Bielefeld je totiž sídlem nejstarší evropské laboratorní školy Laborschule Bielefeld und Oberstufen-Kolleg Bielefeld. Ve dnech, kdy probíhala konference, škola oslavila již 48. výročí svého založení.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Obávám se, že dělení na jádrové a rozšiřující kurikulum tak, jak je popisováno v dokumentu Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu, bude mít za následek další růst nerovností v českém vzdělávacím systému.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Vláda ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ vytyčila rozdělení výstupů na jádrové a rozvíjející jako jedno z opatření při revizích rámcových vzdělávacích programů.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Ačkoliv je filmová výchova součástí RVP už od roku 2010, mnoho pedagogů ji do výuky reálně stále nezačleňuje. Častým důvodem mohou být obavy z náročnosti či objemné časové dotace. CinEd, mezinárodní program filmové výchovy, ukazuje, že jsou tyto obavy zbytečné. Zpřístupňuje evropské filmy mladým divákům ve věku 6–19 let a doplňuje je o propracovanou metodiku a výukové materiály pro učitele. Nabízí filmy pro školní projekce realizované přímo ve školách, v kinech či v dalších kulturních institucích. Snímky jsou k dispozici zcela zdarma, stačí se jen zaregistrovat na stránkách www.cined.eu. Novinkou v kolekci je dílo uznávaného německého režiséra Rainera Wernera Fassbindera – Strach jíst duše.
Vydáno: 18. 10. 2022