Vzdělávací programy

 • Článek
Česká školní inspekce doporučuje školám Post Bellum/Paměť národa jako jednu z organizací, kterou lze využívat při výuce moderních dějin. Co vše od nás vaše škola může získat k výuce moderních dějin?
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Audit vzdělávacího systému za rok 2023, který EDUin publikuje nyní v březnu, rozebírá tři témata: jak se nám daří plnit Strategii 2030+, jak bude vypadat inovace oborové soustavy, ke které se konečně ministerstvo odhodlalo, a co potřebuje škola k tomu, aby mohla plnit také svou sociální roli. Problémy a řešení jsou do značné míry známé. Otázka proto zní, zda tuto skládačku, tetris vzdělávací politiky, budeme umět také složit.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Už více než rok běží po celé České republice bezplatný inkluzivní buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DofE), který se opírá o bohaté zkušenosti DofE s mimoškolní a zážitkovou pedagogikou. Tříměsíční dobrovolnická výzva motivuje žáky k všestrannému rozvoji jejich potenciálu a zároveň i k pozitivní změně v jejich škole. První ročník programu absolvovalo přes 480 žáků z více než 60 ZŠ, SŠ a volnočasových center.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Schola Empirica dlouhodobě usiluje o to, aby se do českých škol dostávala dobrá praxe ověřená v zahraničí. Evidence-based vzdělávací metodiky adaptujeme na naše prostředí, školíme v nich pedagogy a dále je systematicky podrobujeme vlastnímu výzkumu. V rámci našeho posledního projektu jsme společně sledovali dopad metodiky Dobrý začátek pro mateřské školy a efektivitu programu Skills Builder pro školy základní. Zatímco první metodiku ověřujeme již poněkolikáté, druhý program byl podobně rozsáhlé evaluaci vystaven úplně poprvé, a to i ve světovém měřítku. Na následujících řádcích přinášíme hlavní zjištění z kvantitativních dat o samotných dětech a žácích.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Znáte nějaké učitele, kterým nevyhovovaly stávající výukové nástroje, a tak si vytvořili vlastní? Pokud ne, dovolte mi vám jednoho takového pana učitele představit. Jmenuje se Martin Stříbný a je autorem webové aplikace s názvem Výuka na webu. Jejím hlavním cílem je pedagogům ušetřit co nejvíce času, ukázat jim, který žák je v daném učivu zdatný a který naopak potřebuje pomoct, nabízí okamžitou zpětnou vazbu a krom toho i zpestří výuku.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
V předchozích měsících jste se prostřednictvím našich výukových lekcí pohybovali „za horizontem“. V seriálu jsme se pokusili vybrat tematicky a oborově různorodé náměty do hodin, které budou pestré i geograficky. Poslední díl si zaslouží věnovat odlehlému, o to však krásnějšímu a mystickému kraji Broumovska na hranicích s Polskem. Vydáváme se do Police nad Metují. Na každém kroku nás tudy provázejí Kryštof a Kilian Ignác Dientzenhoferové, budeme se věnovat barokní architektuře. Dějepis ale zdaleka není jediným oborem, k němuž lekce přispívá.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Již třetím rokem funguje studentský vzdělávací projekt Kamdu (donedávna s názvem KudyKampus), který pomáhá mladým lidem mezi 14 a 26 lety najít cestu v kariéře i v životě. Svou činnost realizuje především prostřednictvím jednodenních workshopů s profesionály z různých odvětví a konzultací s osobním koučem. Akademické vzdělávání chce doplňovat o inspiraci praxí, spolupráce se školami je pro něj proto velmi důležitá.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Formativní hodnocení a využívání jeho nástrojů pro české vyučující dávno není žádnou neznámou. Mnozí z nich absolvovali nejedno školení právě s touto tematikou a více či méně úspěšně se jim daří formativně hodnotit děti ve svých třídách. Metodika Skills Builder je oproti tomu v českém prostředí nová, ale hned zpočátku vyučující, kteří se rozhodli s ní pracovat, zmiňovali, jak nápomocná je právě při formativním hodnocení. Co metodika konkrétně v tomto ohledu nabízí a čím by mohla oslovit vyučující?
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Láká vás zlepšit svou výuku a zároveň se trochu zrelaxovat? Váháte, zda vyrážet ven už na jaře? Je tam vůbec co s dětmi dělat? Co zkusit odhalit záhadu brzkých jarních květů? Víte, proč kvetou tak časně?
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Milá Sofie, vzpomínáš si na mé dopisy, kterými jsem Tě seznamoval s historií filozofie a které v Tobě probouzely touhu ptát se a myslet? Věděla jsi však v tu chvíli, že to, co se mezi námi odehrává, je vlastně „distanční výuka“, kterou na nejrůznějších místech a dokonce v naprosto odlišných časech pak projdou tisíce dalších lidí? A dokážeš si vůbec představit, jak různorodé podoby by mohlo vyučování nezávislé na čase nebo alespoň prostoru jednou mít? A mohlo by to snad být pro lidstvo i obohacením?
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Vnímáte, že je důležité, aby se žáci orientovali v moderních dějinách? Máte rádi zážitkovou pedagogiku? Nechcete od žáků vybírat finance na projektové dny či aktivity, které jim lépe představí události 20. století, a to především díky vlastní aktivitě, prožitku a cenné zkušenosti?
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Zájmem zřizovatelů by mělo být, aby jimi spravované školy nabízely vzdělávací portfolio, které bude odpovídat jejich představám a potřebám společnosti. Možnosti, jak to realizovat, jsou dvě – buď provést aktualizaci obsahu školního vzdělávacího programu (ŠVP), nebo (v případě středních škol) změnit jejich oborovou nabídku. V obou případech je pak důležitá součinnost ředitelů škol a zřizovatelů na tom, jaké inovace vzdělávacího portfolia realizovat.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) je jedním z opatření Strategie 2030+ uvedených v implementační kartě Podpora předškolního vzdělávání (klíčová aktivita 2.1. Úprava RVP PV). Nové RVP začne platit od roku 2026.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Podnikavost se daří rozvíjet na méně než třetině středních škol. Na řadě z nich se přitom skrývá spousta potenciálu pro rozvíjení participace, propojování oborů nebo podporu studentských aktivit. Právě tomu se věnoval druhý blok konference Spojme síly ve vzdělávání k podnikavosti v Česku. Tu pořádala Asociace podnikavé Česko a v Poslanecké sněmovně se na ní 19. října setkali hybatelé podnikavosti ze všech krajů České republiky.
Vydáno: 13. 12. 2023
 • Článek
Vzdělávací projekt organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů je původně určený především pro osmé a deváté třídy základních škol, lze jej ale realizovat i na prvním stupni – pod názvem Vyprávěj příběhy. Za jednou z těchto netradičních realizací projektu stojí paní učitelka Jana Okrouhlá ze Základní a mateřské školy Nechanice.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Pokud se o přírodu nebudeme starat, nebude v příštích desetiletích z čeho čerpat. Právě proto se Ondřej Mráz rozhodl realizovat edukativní semináře a přednášky pro děti základních a středních škol zaměřené na pochopení a ochranu přírody. Mimo to školí i pedagogy v rámci akreditovaného doplňkového studia, organizuje letní příměstské tábory na témata spojená s ochranou přírody a realizuje programy pro otce se syny ve volné přírodě. Proč se rozhodl jít touto cestou a co ho inspirovalo? Nejen na to jsme se Ondřeje zeptali.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Jak ve vaší škole začlenit digitální technologie do jednotlivých vzdělávacích oborů? Kde hledat vhodné zdroje a aplikace do výuky k rozvíjení žákovských digitálních kompetencí? Můžeme zvolit lepší než stávající školní řešení pro online komunikaci a sdílení ve škole, s žáky a rodiči?
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
„Celý program se mi moc líbil a mrzí mne, že už skončil,“ okomentovala Školní program jeho nedávná účastnice, žákyně 4. třídy ZŠ. Původně irský program, který reintegruje žáky vracející se z léčby závažných onemocnění nebo děti chronicky nemocné a současně posiluje celý třídní kolektiv, do ČR adaptuje nezisková organizace Spolu s odvahou. Program, jedinečně doplňující nabídku preventivních programů pro školy, je pro podpořeného žáka a jeho školu zdarma.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Podle odhadů německých a polských historiků bylo během druhé světové války do Německa zavlečeno asi 50 až 250 tisíc dětí určených k poněmčení. Bohužel i dnes je téma krádeží dětí a jejich násilné převýchovy znovu aktuální a děje se téměř před našima očima v Ruskem okupované Ukrajině. Vzdělávací výstavu Ukradené děti, která se tomuto tématu věnuje, si díky organizaci Post Bellum můžete zapůjčit i do vaší školy.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Jak bude vypadat svět, na který děti ve školách připravujeme? To nikdo z nás nemůže říct přesně, jedinou jistotou je změna. Aby se dnešní studenti dokázali uplatnit, budou muset změny umět zvládnout a využít. Zásadní tedy bude schopnost všímat si problémů kolem sebe a vnímat je jako příležitosti, najít prostředky k jejich řešení a nakonec řešení realizovat. K těmto dovednostem, které souhrnně označujeme jako podnikavost, můžeme vést děti i při školní výuce.
Vydáno: 21. 11. 2023