Vzdělávací programy

 • Článek
Geolog, bankéř, elektrikář, marketingová specialistka, letuška, zakladatel start-upů nebo farmářka. Tyto a mnohé další profese si mohou učitelé vybírat v databázi dobrovolníků bezplatného programu Den pro školu od Nadace České spořitelny, na kterém spolupracuje se Začni učit! Svou výuku tak mohou školy obohatit o cenný pohled z praxe a dopřát žákům inspirativní zážitek, který jim může pomoci nejen v úvahách o jejich budoucím studiu nebo výběru povolání. Přednáškou či workshopem ve třídě to ale končit nemusí. Učitelé si mohou zdarma domluvit i sérii setkání na různá témata, uspořádat projektové dny, naplánovat online lekci nebo se s žáky vypravit rovnou k dobrovolníkovi do práce.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
V probíhající revizi RVP ZV se rozhořel „boj“ o výtvarnou a hudební výchovu. Jedná se o vzdělávací oblast Umění a kultura, do které spadá spousta vzdělávacích oborů. Pro základní školy se při tvorbě RVP ZV (2007) zadaly do této oblasti dva vzdělávací obory Hudební výchova a Výtvarná výchova, které školy mohly doplnit o vzdělávací obor Dramatická výchova.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Vážení a milí, vzdělávací oddělení Post Bellum je již více než deset let součástí výuky moderních dějin. Pamětnické vzpomínky na klíčové události 20. století jsou žáky a studenty zpracovávány v projektu s názvem Příběhy našich sousedů, zažívány během workshopů a procítěny na divadelních dílnách. Jsou také tématem našich výstav a metodických sešitů. Nic z toho by však neprobíhalo bez úzké spolupráce s pedagogy, které si upřímně vážíme. Dovolte mi vám s celým týmem krátce představit nejen to, co se v posledních měsících událo, ale též poodhalit, co chystáme. Těšíme se na další spolupráci!
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Na konci listopadu končí projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, jejž koordinuje Pražský inovační institut, a s ním i program Cirkulární školy. Se sedmnácti pražskými školami spolupracovali rok odborní konzultanti programu v oblastech gastroodpady/školní jídelny, kompostování a reuse. Učitele, žáky i nepedagogické pracovníky škol inspirovali k větší udržitelnosti a novým aktivitám. Co se dělo a jak se může inspirovat i vaše škola?
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Jak bude vypadat svět, do kterého děti ze školy jednou vykročí? Jistotou je, že se od toho současného bude lišit. Zásadní pro kvalitní život bude schopnost všímat si věcí kolem sebe a nevnímat je jako problémy, ale jako příležitosti. Následně v sobě i ve svém okolí najít sílu a zdroje pro jejich řešení a to nakonec realizovat. Je jasné, že všechny tyto dovednosti nelze vyčíst ze skript ani vyhledat na internetu. Je třeba si je průběžně osvojovat a nepolevovat. Tuto sadu zásadních dovedností pro život v 21. století označuje pojem podnikavost.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Tento podzim proběhne už pátý ročník projektu Samet na školách. Ten připravuje spolek Díky, že můžem ve spolupráci s organizací Post Bellum. Jde o jedinečnou vzdělávací platformu nejen pro vyučující, ale i samotné studenty. Věnuje se tématům, jako jsou lidská práva, životní prostředí, média nebo Evropa a svět. Studenty se snaží podporovat v občanské angažovanosti. Míří na 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a na všechny typy středních škol. Zvlášť podporuje také střední odborné školy a učiliště ve vybraných krajích, aby se mohlo zapojit co nejvíce studentů.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Když se mluví o sexuální výchově ve školách, řeší se většinou její obsah a forma v základním vzdělávání. Sexuální výchova má ovšem svoje místo i na školách středních. Středoškoláci a středoškolačky již mají základní povědomí o tom, jak funguje reprodukce, začínají mít vlastní partnerské a sexuální zkušenosti a kladou si nespočet otázek. Odpovědi běžně hledají na internetu nebo u svých vrstevníků a vrstevnic, měli by mít ale možnost probrat své nejasnosti a obavy s dospělou autoritou. Sexuální výchova je příležitostí k prohlubování vazeb ve třídě a budování důvěry mezi vyučujícími a studujícími.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Co obnáší povolání letušky nebo záchranáře? A čím se vlastně zabývá etický hacker? Co je potřeba udělat pro kariéru vědce, co řeší investorka do startupů, co bankéř a jak vypadá běžný den novináře? Tajemství různorodých profesí odhalují na základních a středních školách po celém Česku dobrovolníci z programu Den pro školu, který vznikl v Nadaci České spořitelny ve spolupráci s organizací Začni učit! Přednáškou nebo workshopem ve třídě to ale končit nemusí. Učitelé si mohou zdarma domluvit i sérii setkání na různá témata, uspořádat projektové dny, naplánovat online lekci nebo se se žáky vypravit rovnou na pracoviště.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
V rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který koordinuje Pražský inovační institut, se na 17 školách pilotuje nový program tzv. cirkulárních škol. Během něj spolupracují odborníci s několika školami v oblastech bioodpadu, gastroodpadu a reuse. Učitele, žáky i nepedagogické pracovníky inspirují k větší udržitelnosti a novým aktivitám. Na základní škole ve Slivenci se konkrétně jedná o zaměření na kompostování a pěstitelství. „Lektor dětem donesl například sazeničky chilli papriček, artyčok či vyšlechtěný gigantický hrášek. To je totiž přesně to, co dnešní puberťáci potřebují. Zajímavé, oblíbené či netypické přírodniny,“ uvádí koordinátor projektu Oskar Burian, jeden ze zapojených pedagogů. Na několik otázek týkajících se problematiky cirkulární školy jsme se ho zeptali osobně.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Přinášíme vám výběr nejzajímavějších akcí a novinek pro vás a vaše žáky, kterých se můžete zúčastnit hned v září.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Podpora kreativního učení umožněná Ministerstvem kultury ČR a Národním plánem obnovy svedla k téměř každotýdenní spolupráci muzejní pedagogy či galerijní edukátory s učiteli základních škol. Článek vedle shrnutí přínosů takové spolupráce nabízí i popis výukové jednotky (na cca 90 minut), který poskytne představu, jak výuka v galerii může probíhat, co může nabídnout. Snad vám bude inspirací, stejně jako vybrané lekce publikované v dalších měsících v rámci otevíraného seriálu.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Mohlo by se zdát, že příležitosti ke čtení mají mít žáci především v hodinách českého jazyka a literatury, ať už v klasických dílnách čtení, nebo během rozmanitých čtenářských lekcí. Ale chceme-li, aby se z žáků stávali kritičtí a nezávislí čtenáři, tak to dlouhodobě není dostatečné.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Od letošního roku najdou pedagogové mateřských, základních i středních škol nově na portále o vzdělávání ve Zlínském kraji Zkola.cz nabídku všech vzdělávacích programů , které pro školy organizují kulturní instituce Zlínského kraje, ale také občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti či jednotlivci.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Ať chceme, nebo ne, digitální technologie dnes výrazně ovlivňují náš každodenní život. Proto se přirozeně k debatám o wellbeingu ve školách přidává diskuse o wellbeingu digitálním. Jak najít zdravý vztah k digitálním technologiím i k sobě samým? Právě na tuto otázku v Replug me pomáháme žákům, rodičům i učitelům najít odpověď.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Tajemství různorodých profesí odhalují na základních a středních školách po celém Česku dobrovolníci z programu Den pro školu, který vznikl v Nadaci České spořitelny ve spolupráci se Začni učit! Děti se díky těmto setkáním dozvědí, co obnášejí různá povolání a jaké výzvy a překážky může život přinést. Mohou si vyzkoušet třeba hodinu s profesionálním fitness trenérem, který je naučí se správně protáhnout, nebo zažít workshop zaměřený na stmelení kolektivu. Přednáškou nebo workshopem ve třídě to ale končit nemusí. Školy si mohou zdarma domluvit i sérii setkání na konkrétní témata, uspořádat projektové dny, naplánovat online lekci nebo se s žáky za dobrovolníkem vypravit přímo na jeho pracoviště.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
V následujícím článku se zaměříme na možnosti spolupráce vyučujících s rodiči – jak rodiče o metodice informovat a jak je zapojit, aby se mohli aktivně podílet na rozvoji měkkých dovedností svých dětí a dokázali sami i společně se svými dětmi následně sledovat pokroky v měkkých dovednostech v každodenním životě. V předchozích číslech tohoto časopisu jste se mohli dočíst jak o jednotlivých měkkých dovednostech, které rozvíjí metodika Skills Builder, tak o zásadách vedoucích k jejich efektivnímu rozvoji.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Představte si program, co dokáže proměnit věčné geeky, trávící veškerý svůj volný čas hraním her na počítači, v aktivní mladé lidi, kteří začnou chodit pomáhat třeba do domova důchodců. Představte si program, jenž vytáhne ven běhat i ty žáky, kteří se vám nejčastěji ulévají z tělocviku. Program, který z věčně fintících se slečen udělá zocelené amazonky, schopné přežít i několik dní v přírodě s krosnou na zádech a mapou v ruce. Možná si teď říkáte, že by bylo skvělé, kdyby takovouto až kafkovskou proměnou mohli projít i vaši žáci na vaší škole.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Otevíráme červnovou přílohu Učitelského měsíčníku. Ta se tentokrát věnuje kreativnímu vzdělávání a nahlíží na něj z různých perspektiv. Od textů teoretických, přes praktickou metodiku, až po konkrétní zkušenosti učitelů, umělců či kreativců. S přílohou nám pomohli ti nejpovolanější autoři, zejména Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, za což jí moc děkujeme. Kreativní proces je nejen v rámci vzdělávání velmi důležitý. Měl by být zábavný a inspirativní, rozvíjet inovativní a originální myšlení a pomáhat hledat nová řešení problémů. Věříme, že taková je i samotná příloha, a přejeme si, aby vás bavila :)
Vydáno: 05. 06. 2023
 • Článek
Začínala jako učitelka přírodních věd a psychologie, ale anglické školství jí nedávalo smysl. Lucy Crehan se vydala do světa zažít nejúspěšnější vzdělávací systémy na vlastní kůži. Vydala knihu Cleverlands, česky Chytrozemě, dnes se živí jako mezinárodní vzdělávací konzultantka a pracuje na další knize. „Baví mě sledovat rozdílnosti mezi jednotlivými zeměmi a jejich kurikuly a hledat, co funguje, a co ne,“ říká. V Česku Lucy Crehan vystoupila na konferenci Úspěch pro každého žáka.
Vydáno: 23. 05. 2023