Personalistika

Mohu jako zaměstnavatel (škola) poslat zaměstnance (pedagoga) na mimořádnou lékařskou prohlídku, když je dlouhodobě v pracovní neschopnosti? 
Vydáno: 09. 06. 2023
„Whistleblowing“ označuje situaci, kdy osoba – nejčastěji stávající či bývalý zaměstnanec, upozorňuje na neetické či nezákonné praktiky na pracovišti oznámením určité instituci. Osoba, která takové porušení oznamuje, se označuje jako „whistleblower.“ Aby ochrana whistleblowerů byla zajištěna obdobně na celém území Evropské unie, byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, tedy whistleblowerů.
Vydáno: 01. 06. 2023
Kdy a za jakých podmínek se provádí mimořádná lékařská prohlídka?
Vydáno: 26. 05. 2023
Na rozdíl od vstupní, periodické a mimořádné prohlídky není účelem výstupní prohlídky posouzení zdravotní způsobilostí zaměstnance konat práci.
Vydáno: 26. 05. 2023
  • Článek
Změny za období květen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 102/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o...
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Jsme příspěvková organizace s několika odloučenými pracovišti, která vznikla k 1. 1. 2003. Na jednotlivých pracovištích byly jmenovány zástupkyně ředitelky (vedoucí odloučeného pracoviště) ještě mojí předchůdkyní. Nyní mi jedna z těchto vedoucích pracovnic přinesla rezignaci na tuto funkci k 31. 12. 2022, s tím, že považuje toto za důvod k ukončení pracovního poměru. Od 1. 1. 2023 již nechce v organizaci pracovat, přestože jí bylo nabídnuto místo učitelky MŠ. Jak v tomto případě postupovat, aby to bylo legislativně správně?
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Jakým způsobem máme zadávat ve výkazu práce dny, kdy učitel studuje VŠ – doplňuje si kvalifikaci. Toto studium je v zájmu zaměstnavatele.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Paní učitelka má pracovní smlouvu od 23. 8. 2021 na dobu určitou s 3měsíční zkušební lhůtou. V průběhu této zkušební lhůty byla od 16. do 30. 10. v karanténě – tedy na neschopence. Prodlužuje se tedy tato zkušební doba o 14 dní i v tomto případě? Mohu jí dát výpověď v současné době, i když je opět v karanténě? Důvod ve výpovědi sice neuvedu, ale nejsou to opakované karantény.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Mnoho pozornosti je věnováno přípravě začínajících učitelů i přípravě budoucích ředitelů. Málo se ale hovoří o tematice, která s jistotou potká každého z nás a která určitě není o nic snazší, než jsou učitelské nebo ředitelské začátky. Rozhodli jsme se proto, že se otázce „odcházení“ budeme pravidelně věnovat a pokusíme se i oslovit ty, kteří tuto zkušenost mají za sebou a jsou ochotni se o ni podělit.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
A jsme v polovině abecedy! Jak dlouho nám v první třídě trvalo, než jsme se naučili polovinu písmenek? Tiskací a psací, malá a velká... A najednou jsme to uměli, i když jsme někdy možná trochu zaváhali, jaké písmeno zrovna použít. Stejně tak je to s manažerskou abecedou – stručně si vysvětlíme, co daný termín znamená, ale někdy jeho význam prostě nedotáhneme do konce. Důležité ale je, že si to uvědomíme a z chyby se poučíme. Tak se pojďme pustit do dalších čtyř písmen: povíme si o motivaci, popíšeme naléhavost, zdůrazníme nutnost odměňování, a nakonec si něco naplánujeme.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Když si zřizovatel a ředitel školy rozumí a táhnou za jeden provaz, pracuje se jedna radost. V praxi tomu tak ale někdy není. Starosta nechápe, proč má mít ředitel školy větší plat než on sám, když se o budovu školy neumí technicky dobře postarat. Ředitel školy se zase podivuje nad tím, proč rada obce řeší každou korunu, když hlavní je proces vzdělávání, ne peníze.
Vydáno: 23. 05. 2023
Může mít pravidelné přespočetné (nadúvazkové) hodiny statutární zástupce ředitele základní umělecké školy?
Vydáno: 22. 05. 2023
Jsme soukromá škola, kterou zřizuje veřejná obchodní společnost. Dosud byl jednatel a majitel ředitelem školy. V současné době je v důchodovém věku a odchází do důchodu. Zůstává však nadále zřizovatelem školy. Jak postupovat při jmenování nového ředitele školy včetně povinnosti a pravomocí, které jsou limitované proti škole zřizované krajem, obcí či svazkem obcí, např. v otázkách jednání s dodavateli, vlastníky budov - nájemní smlouvy , zaměstnaneckými smlouvami apod.? Také se mi jedná o zodpovědnost za chybná rozhodnutí a podobně. A můžete mi prosím poradit v jakém duchu pokračovat, zda se více přiklonit k obchodnímu zákoníku nebo školskému nebo mix do jaké míry?
Vydáno: 22. 05. 2023
Jsme základní škola - příspěvková organizace (zřizovatel město). Ředitel školy, nebo i zástupce ředitele, provozní technik využívají ke služebním cestám své vlastní vozidlo. Cestu předkládají k vyúčtování. dozvěděla jsem se, že by měli absolvovat školení asistenčních řidičů. Je-li tomu prosím tak,  jak často je musí absolvovat a platí to i pro ředitele školy? U koho se tato školení objednávají, resp. konají?
Vydáno: 19. 05. 2023
Dám-li výpověď učitelce pro nesplnění kvalifikačních předpokladů např. k 30. 6. a ona bude mít od 1. 7. pracovní neschopnost, plyne dvoumesíčni výpovědní lhůta normálně, nebo tam pro mě, jako zaměstnavatele, vzniká nějaký problém?
Vydáno: 16. 05. 2023
Vstupní lékařskou prohlídku absolvuje osoba před vznikem pracovního poměru, za určitých podmínek osoba před vznikem dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo za určitých podmínek zaměstnanec.
Vydáno: 11. 05. 2023
Jaké jsou náležitosti pravidelné periodické prohlídky?
Vydáno: 11. 05. 2023
Může ředitel ZŠ rozvázat pracovní poměr s učitelkou, která byla přijata v roce 2015, sjednán druh práce učitelka? Dodatkem ji byla prodloužena smlouva na dobu neurčitou. Učitelka měla pouze bakalářské studium a dodělávala si magisterské studium. Podmínka doplnění kvalifikace nebylo součástí smlouvy ani dodatku. Nyní nastoupil nový ředitel. Učitelka neudělala závěrečnou zkoušku a ředitel ji dal výpověď. Je tato výpověď v pořádku? Na jednu stranu tu máme školský zákon a na druhou stranu ŽP. Učitelka ale nepřišla o odbornou kvalifikaci, byla přijata bez ní, a dokonce ji byla prodloužena smlouva na dobu neurčitou. 
Vydáno: 05. 05. 2023
Mohu prodloužit pedagogickému pracovníkovi smlouvu, pokud je v dočasné pracovní neschopnosti? Smlouvu má dobu určitou a rádi bychom s ním pokračovali. 
Vydáno: 05. 05. 2023
 Škola zřizená JMK poskytuje stravování prostřednictvím školní jídelny-výdejny, provoz pouze pondělí až pátek. Příklad 1: Jak postupovat v případě, že by se jednalo o mimořádnou směnu zaměstnance (prac. doba zaměstnanci rozvržena pondělí až pátek, úvazek 1,0), která by připadla na sobotu v délce 8 hodin, v místě pravidelného pracoviště. Na co všechno má zaměstnanec nárok v rámci pracovní cesty? Dle našeho názoru má nárok na stravné. Má nárok i na stravenku, neboť se nachází na místě pravidelného pracoviště, výdejna mimo provoz, a jeho směna přesáhla 3 hodiny? Lze poskytnout obojí? Pokud ne, z jakého důvodu? Příklad 2: Zaměstnanci začala směna v pracovní den v 8:00 h, v době od 11:00 do 11:30 h mu bylo poskytnuto stravování ve školní jídelně-výdejně na pracovišti. Poté, co se naobědval, odjel v 11:30 h na pracovní cestu, která trvala do 16:30 hodin. Zaměstnanec se během cesty nikde nestravoval, neboť obědval na pracovišti před pracovní cestou a večeřel ve svém bydlišti po ukončení pracovní cesty. Má v tento den zaměstnanec současně nárok na závodní stravování i na stravné? Pokud ne, z jakého důvodu?
Vydáno: 05. 05. 2023