Personalistika

Vydáno: 01. 12. 2022
Vydáno: 02. 12. 2022
  • Článek
V minulých dvou dílech našeho seriálu jsme mluvili o agemanagementu obecně, nyní nastal čas specifikovat ho pro jednotlivé věkové skupiny. Pro konstrukci otázek jsme využily Dům pracovní schopnosti (a tím i připomínáme Letní speciál Řízení školy 2022 zaměřený právě na agemanagement a wellbeing).
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Zrušení pracovního poměru Mám dotaz ohledně zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Pokud zkušební doba končila k 30. 9. 2022, ale zaměstnankyně je od 23. 9. v dočasné pracovní neschopnosti,...
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Koordinátor ICT Jedná se o situaci, kdy zástupce ředitele je zároveň koordinátorem ICT (absolvoval specializační studium). Snižuje se mu jeho (již snížený) úvazek o další hodiny kvůli funkci koordinátora? U...
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
V případě potřeby zaměstnavatele mohou být zaměstnanci vysláni k výkonu práce i mimo místo výkonu práce. Za jakých podmínek tak může zaměstnavatel učinit a jaké nároky zaměstnancům v souvislosti s pracovní cestou vznikají, popíšu v tomto článku.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Za dveřmi ředitelny se často odehrávají nečekané věci. Pojďme se na některé z nich podívat blíže, vysvětlit si postoje vedení školy a hlavně zdůraznit, na co si dát pozor.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Pokud jste k prázdninovým cestám využili letadlo, nemohly vás minout ani tyto věty palubního personálu: „Pokud v kabině klesne tlak … nasaďte si masku a volně dýchejte. Nejprve nasaďte masku sobě a poté pomozte dětem nebo dalším osobám.“ Pokaždé, když je slyším, tak si vroucně přeji, aby toto pravidlo (první zachraňuji sebe, poté ostatní) bylo vtěleno i do školního řádu každé školy a aby bylo striktně vyžadováno, dodržováno a jakékoliv jeho porušení ihned napraveno.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
U každého zaměstnance může vzniknout potřeba nechat se vyšetřit u lékaře. V dnešním článku vysvětlím, jaké nároky zaměstnanci v souvislosti s vyšetřením u lékaře vznikají.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Pod pojem nepedagogický pracovník lze zahrnout velice různorodé práce, které jsou ve školách a školských zařízeních vykonávány. Těmto zaměstnancům je pracovní doba rozvrhována zpravidla rovnoměrně. V tomto článku vysvětlím, jaké způsoby rozvržení pracovní doby u nepedagogů přicházejí do úvahy a která část z nich by mohla profitovat z "flexibilnějšího" způsobu rozvržení pracovní doby.
Vydáno: 18. 10. 2022
Text se zabývá stanovením týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v MŠ a ZŠ, faktory, které na tuto probelmatiku mají vliv.
Vydáno: 13. 10. 2022
  • Článek
Ne každý učitel má svou cestu naplánovanou už od mládí. Jsou i tací, kteří se ke svému povolání dostanou jako „slepý k houslím“. Možná i vás život stále překvapuje tím, co vám chystá, a možná vám následující příběh bude připadat blízký…
Vydáno: 23. 09. 2022