Příplatek za vedení – nároková složka platu

V souladu s § 124 odst. 1 zákoníku práce přísluší vedoucímu zaměstnanci příplatek za vedení, a to podle stupně řízen a náročnosti řídící práce.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Odnětí osobního ohodnocení
Účast na školení během víkendu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Zařazování vychovatelů do platových tříd

Poradna

Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Pracovní cesta ve svátek
Koordinátor ŠVP
Granty
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Vzdání se funkce
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků