Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Stávka a přespočetné hodiny
Indispoziční volno
Práce přesčas
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Odměňování platem
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu

Poradna

Přespočetné hodiny a práce přesčas
Příplatek
Pracovní cesta ve svátek
Akce v mateřské škole přes noc
Koordinátor ŠVP
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazek školní jídelna
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přímá ped. činnost

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce