Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas

Vydáno:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), obsahuje mimo jiné úpravu sjednávání a určení mezd, ochranu zaměstnanců při kompenzaci práce v obtížných pracovních podmínkách (přesčasy, práce ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí, v sobotu a v neděli), poskytování mzdy v naturální formě a uplatnění konta pracovní doby. Mezi zákonem uvedené příplatky patří i příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. Tento příplatek bývá často zaměňován s příplatkem za práci přes čas. Tato záměna je zcela chybná. Příplatky jsou každý vyplácený za jiných okolností a existují vedle sebe.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Odnětí osobního ohodnocení
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Indispoziční volno
Stávka a přespočetné hodiny
Telefonické ověřování výše platu
Odměňování platem
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu

Poradna

Koordinátor ŠVP
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Platový tarif vedení školy
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Pracovní cesta ve svátek
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Odměna
Práce přesčas ve školství
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Přespočetné hodiny na VOŠ
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď