Účast na školení během víkendu

Vydáno:

Součástí většiny zaměstnání je i pravidelné prohlubování kvalifikace. S ohledem na to, aby toto prohlubování nenarušovalo běžný pracovní proces, probíhá často po pracovní době nebo o víkendech. Zaměstnavatelé ovšem obvykle nevědí, jaké důsledky z takového víkendového školení pro zaměstnavatele plynou a považují jej za soukromou záležitost zaměstnance.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Indispoziční volno
Práce přesčas
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Cestovní náhrady
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Specifika školství a pracovní cesty
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Stávka a přespočetné hodiny
Určení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny
Evidence a proplácení tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Platový výměr
Nový platový řád pedagogických pracovníků

Poradna

Pracovní cesta ve svátek
Proplacení pracovní cesty
Koordinátor ŠVP
Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Prodloužení zkušební doby
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
DVPP
Výpověď
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce