Specifika školství a pracovní cesty

Vydáno:

Cestovní náhrady ve školství jsou poskytovány např. při účasti na školení, kterým si zaměstnanec zvyšuje kvalifikaci, nebo při účasti pedagoga ve zkušební komisi v jiné škole či společné cestě zaměstnanců a žáků.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Účast na školení během víkendu
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Pracovní cesty
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Cestovní náhrady
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Školní družina a kritéria ČŠI
Závodní stravování
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci

Poradna

Proplacení pracovní cesty
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Cestovné učitelů během školní akce
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní cesta ve svátek
Dodatek ke smlouvě