Pracovní poměr na dobu určitou

Plné znění otázky

Zaměstnankyně ukončila k 30. 6. 2023 pracovní poměr u naší organizace (na svou žádost). Od 1. 9. 2023 jsme se s ní dohodli, že odučí 4 hodiny týdně v maturitní třídě, tzn. pouze do 31. 5. 2024. K tomuto datu maturitní třída ukončí studium maturitní zkouškou a není důvod, aby pracovní poměr trval déle. Můžeme aplikovat § 39 odst. 4 zákoníku práce a pracovní poměr uzavřít od 1. 9. 2023 do 31. 5. 2024. Předpokládáme, že povaha práce vykonávaná pouze po dobu studia maturitní třídě, nám to umožní. Nebo musíme se zaměstnankyní uzavřít pracovní poměr na 12 měsíců a následně ho ukončit dohodou k 31. 5. 2024? Pro úplnost dodáváme, že smlouva na období 1. 9. 2023 – 31. 5. 2024 byla připravena na žádost uvedené zaměstnankyně.

Odpověď