Školní družina

Provoz školní družiny byl v březnu 2024 dvakrát přerušen a to v době jarních prázdnin od 11. 3. - 15. 3. 2024 na dobu 5 dnů a v době velikonočních prázdnin dne 28. 3. 2024 na dobu 1 dne. Celkově byla činnost školní družiny přerušena v měsíci březnu na dobu 6 dnů. Přerušení v délce 6 dnů však nebylo souvislé. Ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, se neuvádí, že by dny přerušení v délce více než 5 dní měly být souvislé, proto se domníváme, že by v tomto případě mělo dojít ke snížení úplaty za školní družinu. Je tento názor správný?
Vydáno: 02. 04. 2024
 • Článek
V novém školním roce se děti v naší družině proměnily v detektivy. Pátrají, zkoumají, bádají, vyhodnocují, hledají. Příspěvek nabízí výběr aktivit, které jsme stačili zrealizovat v úvodních dvou měsících školního roku. Je to mix činností vhodných pro děti od přípravné třídy až po žáky mladšího školního věku, po drobných úpravách se rády zapojují i děti starší.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
V našem dnešním tvoření, prvním v tomto roce, si společně vyrobíme pohádkový domeček, který nám tentokrát zabere docela hodně času. Výroba domečku je časově náročnější, pracnější, ale o to více můžou děti využít svou fantazii, můžete dokonce vyrobit celá sídla, hrady, zámky... Na samý závěr si vyrobíme zimní čepici s rukavicemi za použití netradiční a velmi rychlé výtvarné techniky muchláže, kterou docílíme efektu vintage (retro) papíru. Papír se nejdříve zmačká a pak znovu narovná. Ve vzniklé papírové struktuře vidíme, podle fantazie dětí, nové linie a přehyby. Tak pojďme na to, co budeme všechno potřebovat?
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
V první části našeho miniseriálu jsme se zabývali potřebným časem pro nerušenou činnost školní družiny, v druhé pak tolik potřebným vlastní prostorem. V dnešní části se zaměříme na akce školní družiny a nastíníme jejich organizaci.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Zaměstnanci se účastní školení odborové organizace v pátek a sobotu. Jak řešit výkaz práce a cestovní náhrady (proplacení nákladů učitelé nevyžadují)? Pátek - uvolnění na celý den jako na běžné školení (v tom případě musí učitel vyplnit cestovní příkaz) a vykázána je běžná pracovní doba? Sobota - cestovní příkaz má být vyplněn i na sobotu (a proplacen), neměla by v tom případě být vykázána práce (dle programu) také v sobotu? Nebo má být cestovní příkaz vyplněn na 1 den (tzn. ukončen pátkem) a sobotu škola jako zaměstnavatel neřeší?
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Soukromá školská právnická osoba, neplátce DPH, pořádá v průběhu roku akce pro děti, např. adaptační pobyt na začátku školního roku. Součástí akce je i přespání dětí ve škole. V průběhu této akce si děti připravují společně stravu (večeři, snídani) - suroviny jsou zakoupené školou, škola hradila dětem např. i zmrzlinu. Jsou tyto náklady daňově uznatelné? Rodiče hradí měsíční školné.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Mají asistentky nebo vychovatelky v ŠD nárok na přípatek za suplované hodiny stejně jako učitelé, pokud je potřebuji jako záskok na první či druhý stupeň? Jedna je bývalá učitelka pracující jako asistentka pedagoga, druhá má bakalářský titul z pedagogické fakulty.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Jsme základní škola a zřizovatelem je město. Musíme mít dohody o provedení práce na zájmové kroužky, nebo stačí odměna do výplaty? Rodiče dětí tyto kroužky hradí.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Od roku 2024 budou čerpat dovolenou i zaměstnanci pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodu o provedení práce i pracovní činnosti. Jelikož jde o specifické pracovněprávní vztahy, které jsou nezřídka využívány na zástupy a krátkodobý výkon práce, bude s posuzováním dovolené těchto zaměstnanců spojeno mnoho potenciálních problémů. V tomto článku popíšu, jak vzniká nárok na dovolenou zaměstnancům pracujícím na dohody, a zaměřím se na specifika čerpání dovolené těchto zaměstnanců. Text je zaměřen na veřejné školní družiny.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Letošní rok je rokem, kdy Poslanecká sněmovna připravila velkou řadu změn, které se týkají školství, a další změny se stále chystají. Mezi ty připravované patří i změna vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která by měla být provedena vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Článek je zacílen na důležité činnosti školní družiny nebo školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2023/2024 a na změny právní úpravy spojené s uvedeným obdobím. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Dnes si opět budeme hrát s různými materiály, barvami, a hlavně tentokrát použijeme přírodní materiály, které si sami nasbíráme na vycházce. Také budeme recyklovat a použijeme věci, které bychom jinak vyhodili. Vyrobíme si podzimní dekorace, kterými si můžeme vyzdobit a zkrášlit třídu, ale i domov. Co k tomu dnes všechno budeme potřebovat?
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Pohádky mají rády všechny děti. Doma dětem čte pohádku maminka, ve škole paní učitelka a ve školní družině paní vychovatelka.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Adventní čas může přinést do družiny zklidnění. V tomto období u nás v družině začínáme ráno před vyučováním černými hodinkami s vyprávěním, zpíváním, pokusy se světlem, „čajíčkování“ - pitím čaje, relaxačními technikami a cvičeními. V družině jsou oblíbené různé adventní dílničky a vyrábění všeho druhu. Fajn jsou venkovní aktivity s přikrmováním ptáčků a lesní zvěře atd. Příspěvek nabízí malý výběr jednoduchých a lehce proveditelných aktivit, které jsou zaměřené na toto radostné období očekávání Vánoc.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
V první části našeho miniseriálu jsme se zabývali potřebným časem pro nerušenou činnost školní družiny. V dnešní části se k němu ještě vrátíme, ale zaměříme se hlavně na další otázku: Kde prostor pro nerušenou činnost vzít?
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Článek je zacílen na popis očekávané novely vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 74/2005 Sb.")1), která je spojena s datem 1. 1. 2024 a činností školních družin a školních klubů zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Dále nastiňuje konkrétní postupy ředitele navazující na očekávanou novelu.
Vydáno: 24. 10. 2023
V naší škole, jejímž zřizovatelem je město, máme školní družinu. Vybíráme od rodičů školné ve výši 800 Kč na žáka. Které náklady lze hradit z tohoto vybíraného školného? Vychovatelky přišly s požadavkem na pořízení kopírky, školení pro vychovatelky.
Vydáno: 20. 09. 2023
 • Článek
Konec školního roku už pomalu klepe na dveře a spolu s ním přicházejí na řadu školní výlety, školy v přírodě a také přípravy na letní dovolenou. Dopravním prostředkem je v takových případech často autobus, a protože jsou cesty někdy dlouhé, chtějí se děti nějak zabavit.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Cílem naší školní družiny je poskytnout dětem kvalitní zájmové vzdělávání, širokou nabídku aktivit s využitím nejnovějších trendů, rozvíjet u dětí nejrůznější klíčové kompetence, vytvářet vhodné prostředí pro jejich naplňování, poskytnout zajímavé možnosti využití volného času, prezentovat naši činnost na veřejnosti a vlastní zkušenosti ověřené v praxi poskytovat ostatním zařízením pracujícím se stejnou věkovou skupinou.
Vydáno: 13. 06. 2023