Maturitní/závěrečná zkouška/absolutorium

  • Článek
Změny za období květen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 102/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o...
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Cílem článku je shrnout základní pravidla konání společné části maturitní zkoušky, popsat podmínky konání společné části maturitní zkoušky cizinců dle Lex Ukrajina a upozornit na zjištění České školní inspekce související s touto částí maturitní zkoušky. Text článku se vztahuje na střední školy všech zřizovatelů.
Vydáno: 21. 02. 2023
Jmenování zadavatele
Vydáno: 04. 01. 2023
  • Článek
Radim Dvořák je jedním z loňských absolventů gymnázia Open Gate v Babicích u Prahy. Studium uzavřel jak českou maturitou, tak i mezinárodní International Baccalaureate, která je často pomyslnou vstupenkou na zahraniční univerzitu. Jako jeden z mála studentů po celém světě dosáhl Radim v IB magické hranice plného počtu 45 bodů. Ze šesti skupin předmětů absolvoval na tzv. high level matematiku, ekonomii a českou literaturu, na standard level pak chemii, angličtinu a globální politiku. Nyní studuje na Trinity College v Dublinu a my jsme se zeptali na zkušenosti s IB i první dojmy z jeho alma mater.
Vydáno: 13. 12. 2022