Maturitní/závěrečná zkouška/absolutorium

Je ředitel školy povinen vydat zvláštní příkaz k tomu, aby vyučující opravil písemnou maturitní práci a zkoušel u ústní zkoušky? Je tato práce nahlížena jako práce mimo povinnosti související s přímou pedagogickou činností? 
Vydáno: 14. 06. 2024
Jak postupovat v případě, že písemné zpracování maturitní práce je sice odevzdáno včas, ale nesplňuje požadavky natolik, že práce nemůže být připuštěna k obhajobě? Znamená to, že zkoušku student vykonal se známkou nedostatečná, a ztrácí termín? Nebo se vrátí k dopracování bez ztráty termínu? 
Vydáno: 02. 05. 2024
Může se žák, který neukončil poslední ročník studia (je neklasifikován/neprospěl) přihlásit k pozimnímu termínu maturitní zkoušky, když bude opravné zkoušky konat na konci srpna nebo je pro tyto žáky posledních ročníků nutné vypsat termíny opravných zkoušek před termínem podání přihlášky k podzimní MZ, aby již bylo zřejmé zda prospěli či ne?
Vydáno: 15. 04. 2024
  • Článek
Změny za období květen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 102/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o...